صفحات

۱۳۹۴ فروردین ۱۰, دوشنبه

عکس: حضور چند نوجوان در ویدیوی جدید داعش

ویدیوی تازه‌ داعش گروهی پسر نوجوان را در شهر حماه سوریه نشان می‌دهد که در بریدن سر هشت مرد که گفته می‌شود علوی بوده‌اند مشارکت دارند.

بی بی سیvia RSS