صفحات

۱۳۹۴ فروردین ۳۰, یکشنبه

فعالیت عوامل "دولت اسلامی" با پوشش واعظ دینی

سندی محرمانه نشان می‌دهد که عوامل گروه تروریستی "دولت اسلامی" زیر پوشش واعظان مسلمان فعالیت می‌کردند. آنها با گردآوری اطلاعات در هر محل، احتمال مقاومت در برابر حملات نظامی "داعش" را خنثی می‌کنند. اسنادی محرمانه نشان می‌دهند که گروه تروریستی "دولت اسلامی" (داعش سابق) که بیش از هر چیز با تعصبات دینی معروفیت یافته، با شیوه‌های دقیق و ماهرانه اطلاعاتی و تبلیغاتی کار می‌کند و با تکیه بر سیستم نظارت و خشونت توانسته موفقیت‌هایی در سوریه و عراق کسب کند. اسنادی که در اختیار هفته‌نامه آلمانی "اشپیگل" قرار گرفته، به دست‌نوشته‌های یک سرگرد دستگاه امنیتی عراق، با نام مستعار حاجی بکر، برمی‌گردد. این افسر که از عناصر رژیم پیشین عراق بوده، در سال ۲۰۰۴ به گروهی تروریستی پیوسته که از هسته‌های "دولت اسلامی" شناخته می‌شود. "حاجی بکر" از کسانی بود که در سال ۲۰۱۰ در به ریاست رساندن ابوبکر بغدادی در گروه "داعش" دخالت داشت. این سرگرد سابق دفاع ضد هوایی عراق در سال ۲۰۱۲ به سوریه رفت و در پیشرفت "دولت اسلامی" نقش جدی ایفا کرد تا این که در ژانویه ۲۰۱۴ در نبردی به قتل رسید. جاسوسی در پوشش "واعظ" اسناد به دست‌آمده فاش می‌کنند که عوامل "دولت اسلامی" به عنوان واعظ مسلمان به شهرها و روستاها نفوذ می‌کنند و با جلب اعتماد مردم، به گردآوری اطلاعات حساس درباره امکانات و شرایط حمله نظامی می‌پردازند. فعالیت عوامل وابسته به "داعش" با استراتژی تدارکاتی دقیقی پیش می‌رود، به این ترتیب که آنها نخست افراد و نیروهایی را که مخالف آنها هستند را به دقت شناسایی می‌کنند تا در صورت حمله به منطقه مقاومتی صورت نگیرد. تنها پس از قتل و نابودی این افراد است که نیروهای نظامی داعش به حملات مسلحانه دست می‌زنند. تحقیقاتی که پس از عقب‌نشینی نیروهای "داعش" از بعضی مناطق شمال سوریه انجام گرفته، نشان می‌دهد که این نیروها درست مطابق نقشه عمل کرده و همیشه پس از عملیات تدارکاتی وسیعی بر مبنای خبرچینی و جاسوسی و نظارت به حمله مسلحانه دست زده‌اند.via RSS