صفحات

۱۳۹۴ فروردین ۳۱, دوشنبه

سراج الدین میردامادی از اعزام به بیمارستان امتناع کرد

سراج الدین میردامادی امروز از اعزام به بیمارستان با لباس زندان و دست بند امتناع کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، بنا بر اعلام خانواده صبح امروز با اطلاع به سراج میردامادی و برخورد زشت برخی ماموران زندان به دلیل دستور اعزام با لباس زندان و دست بند وی از رفتن به بیمارستان خودداری کرد.

هفته گذشته پس از اعزام های بی نتیجه و تحقیرآمیز ، سراج به مقامات اوین و دادستانی رسما اعلام کرده بود دیگر با لباس زندان و دست بند به هیچ وجه حاضر نیست به بیمارستان اعزام شود.

به گزارش خبرنگار کلمه، این زندانی سیاسی که از ترکش های باقی مانده از دوران دفاع مقدس در ناحیه گردن خود رنج می برد، تاکنون چهار بار به بهانه درمان به بیمارستان اعزام شده که هر بار جز آزار و اذیت او نتیجه ای نداشته است.

کلمهvia RSS