صفحات

۱۳۹۴ بهمن ۱, پنجشنبه

roozonline.com: Latest News - محمدرضا حقی؛ غول ایرانی‌تبار داعشroozonline.com: Latest News - محمدرضا حقی؛ غول ایرانی‌تبار داعش


هویت دومین تروریستی که در فیلم تبلیغاتی اخیر داعش همراه با پنج نفر دیگر اقدام به اعدام زندانیان می‌کند، شناسایی شد. مقامات انگلیس اعلام کردند موفق شدند هویت دومین تروریست این کشور را که در فیلم تبلیغاتی اخیر داعش همراه با پنج نفر دیگر اقدام به اعدام زندانیان می‌کند، شناسایی کنند. این فرد "محمد رضا حقی" (35 ساله) است که گفته می‌شود ایرانی تبار است و  در فیلم تبلیغاتی اخیر داعش که دو هفته پیش منتشر شد، همراه با پنج فرد دیگر که نقاب به صورت دارند، حضور دارد. در ویدیوی اخیر داعش "سیذارتا دهار،" کارمند سابق فروش در لندن که لقب "جان جدید داعش" لقب گرفته و دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس را تهدید به انجام عملیات تروریستی کرده بود نیز حضور دارد. دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس اعلام کردند فرد بلند قدی که در کنار جان جدید داعشی ایستاده، و "غول" نامیده می شود، حقی نام دارد.

    


Sponsor message
powered byad choices

More Recent Articles


Sponsor message
powered byad choices
You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.