صفحات

۱۳۹۴ بهمن ۱۱, یکشنبه

roozonline.com: Latest News - دستگیری پناهجویان ایرانی در بلژیکroozonline.com: Latest News - دستگیری پناهجویان ایرانی در بلژیک


تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی در شهر ساحلی بلژیک توسط پلیس دستگیر شدند. تعداد دستگیر شدگان بین ۵۶  تا   ۸۱   نفر ذکر شده است. پلیس فدرال بلژیک اعلام کرد: شامگاه پنجشنبه در شهر ساحلی زیبروژ ۶۲ مهاجر غیرقانونی، از جمله ۵۶ ایرانی را بازداشت کرده وآنها به پاسگاه‌های پلیس ساحلی منتقل شده و در اختیار مرکز اتباع خارجه وزارت کشورقرار گرفته اند. اکثر پناهجویان بازداشت شده، بین ۲۰ تا ۳۰ ساله هستند و دست کم ده درصد آن‌ها سابقه بازداشت در خاک این کشور را داشته اند. بندر زیبروژ در حاشیه دریای شمال قرار دارد و یکی از مهمترین بنادر این کشور به شمار می رود.. ژان ژامبون، وزیر کشور بلژیک صبح پنجشنبه و پیش از آغاز عملیات پلیس در مجلس نمایندگان این کشور گفته بود: «اجازه نخواهد داد زیبروژ و مناطق اطراف آن، مانند جنگل‌های منطقه کاله فرانسه، به محل چادرهای مهاجران غیرقانونی بدل شود." هم اکنون حدود چهارهزار پناهجو و مهاجر غیرقانونی برای عبور از مرز فرانسه و رسیدن به بریتانیا در بندر کاله واقع در شمال فرانسه به صورت موقت و در شرایط ناگواری زندگی می کنند درباره شمار مهاجران ایرانی بازداشت اطلاعات ضد و نقیضی منتشر شده است؛ در حالیکه به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس می گوید در عملیات پنجشنبه شب ۵۶ نفر با تابعیت ایرانی بازداشت شدند، سایت اینترنی لو سوار بلژیک با انتشار گزارشی از دستگیری هشتادو شش تن از جمله ۸۱ ایرانی در این روز خبر داد..

    


Sponsor message
powered byad choices

More Recent Articles


Sponsor message
powered byad choices
You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.