صفحات

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

roozonline.com: Latest News - 2 new articlesroozonline.com: Latest News - 2 new articles


نامه نیما برای خواهرش که در خلوت کهریزک خاموش شد

 پیراهنی مهتاب رنگ برای بجهت بهجت الزمان اسفندیاری خواهرکوچک نیما که نیما بی اندازه او را دوست می داشت، پیش از مرگ در آسایشگاه کهریزک زندگی می کرد. زنی بود با عظمت جنگل های دوردست مازندران، درویش، رنجدیده و آزاده. در جوانی با دکتر ارانی آشنا شد. به عرفان و فلسفه رو آورد. پسرش در دریای بابلسر غرق شد. در سال های آخر عمر به آسایشگاه سالمندان کهریزک سپرده شد و همسان نیما در غربت و تنهایی بدرود حیات گفت.
نیما برای خواهر کوچکش در سال 1305 یادداشتی نوشته بود: "بهجت كوچولو!
رودخانه در شب هاي تاريك، چه حالي دارد؟ گلهاي زرد كوچكي كه روي ساحل باز مي شوند، مثل اينكه مي خواهند از پستان هاي رودخانه شير بخورند، شبيه به چه چيز هستند؟
براي تو يك كلاه از گل درست مي كنم كه هر چه پروانه هست، دورِ آن كلاه جمع بشود. براي تو پيراهني بدست مي آورم كه در مهتاب، مهتابي رنگ و در آفتاب به رنگ آفتاب باشد. اين چه رنگ پيراهني است؟
اگر گفتي اين وعده ها كه مي دهم، مثل اين دنيا راست است يا ... ، براي تو از آن اسباب بازي ها مي خرم كه دلت بخواهد. بشرط اينكه فكر كني ببيني چه سوقاتي خوبي مي تواني از كنار رودخانه ها براي من بياوري." 11 مرداد 1305
نیما یوشیج

    


Sponsor message
powered byad choices

سئوال از فقهای شورای نگهبان؛ مسلمانم؟ می توانم با همسرم همبستر شوم؟

برای بار سوم و آخرین بار با افتخار از خوان شورای نگهبان رد صلاحیت شدم .برایم جالبه که در هرسه مرحله با بندها و تبصره های متفاوتی رد صلاحیت شدم و جالبترینش مرحله سوم بود که اصلا من اعتراضی نکردم ولی به اعتراض من و با کمک امدادهای غیبی جواب داده شد. چون جناب آقای روحانی فرمودند نباید شائبه مهندسی شدن انتخابات به ذهنمان بیاید من هم اطاعت امر کرده و فکرم را مشغول نمی کنم . همین که این اتهام هایی که به اینجانب زده شده و متولیان امر می گذارند من قاچاقی زندگی کنم خدارا باید هزاران بار شکر کرد .تنها چیزی که ذهنم را درگیر کرده و نمی توانم آرامش پیدا کنم . یکی اینکه مگر فردی که ختنه کرده باشد و از ابتدای به دنیا آمدنش اذان در گوشش خوانده باشند مگر مسلمان بودنش برای اهل فامیل و خانواده احراز نمی شود ؟چطور شورای نگهبان با اینکه من این موارد را از پدرم پرسیدم و ایشان موارد فوق را تایید کردند آنها مسلمانم نمی دانند ؟ دوم اینکه همسرم را مسلمان انتخاب کردم و با افتخار صیغه ازدواجم را علامه محمد تقی جعفری خواندند چطور می شود شورای نگهبان برایشان التزام عملی نبودن من به اسلام برایشان محرزشده است ؟ بالاخره من با این دیدگاه می توانم با همسر همبستر شوم یا نه ؟ حالا مانده ام فرزندانم را چگونه توجیه کنم که شما حلال زاده نیستید زیرا متفکرین شورای نگهبان در جایگاه خدا نشستند و برای حلال زاده و حرام زاده بودنتان تعییین تکلیف می کنند . خدایا خود شاهد باش که دین تو را برای اهداف خود ملعبه چه بازیها که نمی کنند.   از صفحه فیس بوک فرید صلواتی

    


Sponsor message
powered byad choices

More Recent Articles


Sponsor message
powered byad choices
You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.