صفحات

۱۳۹۴ اردیبهشت ۵, شنبه

عکس: روزنامه‌ای بدون تیتر به احترام «آقای تیتر»

حسین قندی، استاد روزنامه نگاری که میان اهالی رسانه به «آقای تیتر» شهرت داشت بعد از چندسال بیماری درگذشت تا خبر درگذشت آقای تیتر، صدر اخبار و تیترهای روزنامه ها شود. اما روزنامه«آرمان»ابتکار جالبی انجام داد و ترجیح داد صفحه اول روزنامه خود را برای ادای احترام به این استاد فقید بدون تیتر «یک» چاپ کند.


via RSS