صفحات

۱۳۹۴ آبان ۱۱, دوشنبه

roozonline.com: Latest News - 13 new articlesroozonline.com: Latest News - 13 new articles

In This Issue...


عبدالله احمدی: بهرام را اعدام کردید شهرام را به ما برگردانید

فرشته قاضی

حکم اعدام شهرام احمدی، زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر از سوی دیوان عالی کشور تایید شده؛ پدر او در مصاحبه با روز می گوید که حکم فرزندش به اجرای احکام فرستاده شده و هرلحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد. عبدالله احمدی می گوید که فرزندش به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده، درحالیکه او نه عضو هیچ گروه و حزبی بوده، نه دست به اسلحه برده و نه هیچ فعالیتی که مصداق محاربه باشد انجام داده، او فقط به خاطر تبلیغات مذهبی دستگیر شده است. شهرام احمدی از ۶ اردیبهشت ۸۸ در زندان به سر می برد، حکم اعدام او درحالی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده که پیشتر از سوی همین دیوان نقض شده بود. پدر او می گوید: "سال ۸۸ که آقای خامنه ای به کردستان سفر کردند، قبل از سفر ایشان، عده ای را بازداشت کردند. ۶ اردیبهشت بود که شهرام را هم بازداشت کردند. ۵ ماه بعد از او هم، پسر دیگرم را در حالی که هنوز ۱۸ سال هم نشده بود بازداشت و بعد اعدام کردند، حالا هم حکم اعدام شهرام را تایید کرده اند. اول می گفتند صحبت ها و تبلیغات مذهبی او و دوستانش برخلاف وحدت است، بعد اتهام محاربه زدند. او عضو هیچ گروه و حزبی نبوده و هیچ وقت هم اسلحه نداشته و اصلا اسلحه دست نگرفته که به او اتهام محاربه زده اند. حتی یک بار چاقو هم به دست نگرفته. او را فقط به خاطر عقیده بازداشت کردند". آقای احمدی بیش از ۲ سال است که فرزندش را ملاقات نکرده، خانواده او ساکن سنندج هستند و می گوید: "بهرام را که اعدام کردند مادرش سکته کرد، وقتی از آخرین ملاقات بر می گشتیم تصادف بدی کردیم و او حافظه اش را از دست داد و نیمی از بدن اش فلج شد. حالا بعد از ۲ سال و ۶ ماه تقریبا حافظه اش بازگشته ولی نصف بدن اش فلج است،برای همین نمی تواند ملاقات برود. در این مدت فقط یکبار خواهر و برادرش به ملاقات رفتند و دیگر هیچ ملاقاتی نداشته. حالا هم که گفته اند حکم اعدام تایید شده." شهرام احمدی هنگام دستگیری گلوله خورده بود.پدرش در این مورد می گوید: "وقتی از مسجد بیرون آمده اند او با دوست اش اصغر رحیمی در کوچه بوده.مامورها ایست می دهند ولی این بچه ها متوجه نمی شوند که ایست را به آنها داده اند همین طور به حرکت ادامه می دهند که مامورها تیراندازی می کنند و شهرام تیر می خورد. در همان وضعیت کتک شان می زنند. سرش و بینی اش شکسته بود. بعد بردند بیمارستان و جراحی کردند. گلوله به کلیه و روده اش آسیب زده بود، برای همین یک کلیه و بخشی از روده اش را درآورده اند. او را بعد از اینکه از آی سی یو به بخش منتقل می شود به بازداشتگاه سپاه می برند و آنجا ۱۷ روز بازجویی می کنند. بعد منتقل می کنند به اطلاعات سنندج.۱۲ ماه هم آنجا زبر بازجویی بوده. ۲۱ ماه هم به محل دیگری در زنجان منتقل کردند. گفته بودند جا نداشتیم. ۳۳ ماه در سلول بوده اند که بعد منتقل کرده اند به اوین و بعد رجایی شهر و بعد از ۴۶ ماه دادگاهی کردند". آقای احمدی می گوید که فرزندش امکان اختیار وکیل نداشته: "وکیل تسخیری بود و اطلاعات معرفی کرده بود. اطلاعات ۳ وکیل معرفی کرده و گفته بود یکی از این سه نفر را می توانید بگیرید. ما هم نزدیک ترین را انتخاب کردیم که بتوانیم راحت تر از طریق او پی گیری کنیم. ۱۱ مهر ۹۱ دادگاه برگزار شد. اردیبهشت ۹۲ حکم را ابلاغ کردند. حکم رفت دیوان عالی کشور و آنجا نقض شد، به این دلیل که زمانی که شهرام بازداشت بود ۵ ماه بعد از دستگیری اش، شیخ الاسلام که نماینده خبرگان بود ترور شد بعد امام جمعه سنندج ترور شد. عده ای را گرفته بودند و پرونده اینها را یکی کردند. دیوان عالی کشور نقض کرد و گفته بود که پرونده خیلی کلی است و باید مشخص شود هرکسی چه اتهامی دارد. دوباره پرونده را به قاضی مقیسه دادند و او باز حکم اعدام داد و این بار اعدام را تایید کردند". او می افزاید: "هیچ چیزی از پسر من برای محکوم کردن اش نداشتند او کاری نکرده بود. زیر فشار و شکنجه، کاغذهای سفید امضا از او گرفته بودند. می گفت که شوک برقی به او زده اند، کتک اش زده اند،و خیلی اذیت کرده اند. می گفت تهدید کرده بودند که خانواده را اذیت می کنند و همین کار را هم کردند ۵ ماه بعد از دستگیری او آمدند و بهرام را بردند. بهرام هنوز ۱۸ سالش هم نشده بود. ولی حکم اعدام دادند و آبان ۹۱ او را به زندان قزل حصار بردند ۴۰ روز انفرادی بود و بعد اعدام کردند. جنازه را هم به ما ندادند حالا تنها امید ما این است که این یکی را به ما برگردانند. یکی را که اعدام کردند و ما حتی جنازه اش را هم ندیدیم حالا این یکی را به ما برگردانند ۶ سال و ۷ ماه است که زندان است،در زندان ۲۷ ساله شده. او هیچ کاری نکرده که با او و خانواده ما اینطور کردند. کرد سنی است، مذهبی است و تبلیغات مذهبی می کرد این همه سال زندان او را نگه داشتند کافی نیست؟" مادر شهرام احمدی پیشتر در نامه ای که در سایت ندای سبز ایران منتشر شده بود خطاب به مادر ستار بهشتی نوشته بود: "ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺰﺍﺭ ستارت ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ دیدارﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ. ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻗﺒﺮ ﺑﻬﺮﺍمم ﮐﺠﺎﺳﺖ." او اضافه کرده بود: "من از آن وقتی که آن مامور درسالن ملاقات زندان رجایی شهر خبر اعدام بهرام را به من داد و سکته کردم شهرام را ندیده ام چون نصف بدنم فلج شده بر اثر تصادف در راه برگشت بعد از ملاقات و ترخیص از بیمارستان تهران. دعا کنید که این آخرین بهار دوری من از شهرام باشد ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﺑﻨﺪ."

    


Sponsor message
powered byad choices

سیل در ایلام، خدمت رسانی در نجف

نازنین کامدار

همزمان با وقوع سیل در ایلام و کوهدشت که منجر به کشته شدن دستکم سه شهروند و وارد شدن خسارتی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان به مناطق سیل زده شد، یک عضو شورای شهر از عدم کمک رسانی شهرداری تهران به مناطق سیل زده انتقاد کرد، حال آنکه در همان زمان، شهردار نجف از شهرداری تهران بابت کمک هایش به این شهر تقدیر کرد. بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، کمبود امکانات بومی در ایلام جهت مقابله با سیل در حدی است که مقامات دولتی در این استان خواستار کمک تهران شده اند. در همین راستا، احمد کرمی، مدیرکل بحران استان ایلام می گوید: "خسارت‌های بسیار بالایی در حوزه‌های راه و منازل و تأسیسات به وجود آمده است. تا کنون سه نفر از هم استانی‌های ما در این سیلاب جان خود را از دست داده‌اند و یک نفر نیز مفقود است. درخواست ما از سازمان مدیریت بحران و استان‌های معین این است که آنچه برای برطرف کردن مشکلات ناشی این سیلاب مانند لجن کش، لودر و بیل در اختیار دارند برای ما ارسال کنند". شاپور پولادی معاون امور عمرانی استاندار ایلام  هم از آسیب ۴۰ درصدی  شهر ایلام شامل ۲۰هزار واحد مسکونی در سیلاب ناشی از بارش شدید باران خبر داده و گفته است: "معابر شهری در شهرستان ایلام به‌صورت جدی آسیب دیده‌اند. ۵۰ درصد آب شرب شهر که تأسیسات زیرساختی آن از بین رفته است قطع شده است و احتمال وصل شدن آب تا چهار روز دیگر وجود دارد. در بخش راه، ابنیه‌ها و پل‌ها و محورها دچار خسارت شده‌اند و برخی تخریب شده‌اند و برخی دیگر نیز باید تخریب شوند چرا که امکان بارگذاری مجدد در آنها وجود ندارد. در بخش کشاورزی بند گدار خوش که تأمین آب کشاورزی است کاملاً از بین رفته است و برخی ساختمان‌های دولتی و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دچار خسارت شده‌اند.خسارت احتمالی را حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کنیم". این درخواست ها اما تاکنون مورد توجه مقامات شهرداری تهران قرار نگرفته است.اسماعیل دوستی،عضو شورای شهر تهران در این ارتباط گفته: "خسارت سیل بیشتر معطوف به دو شهر ایلام و کوهدشت بوده که طغیان رودخانه سیمره موجب آن شده است. خسارت بسیار سنگین بوده به گونه‌ای که امروز از زیر ساخت‌های شهری و حتی سطل‌های زباله نیز اثری باقی نمانده است. سیل سبب شده گل و لای و بقایای تخریب شده ادوات و وسایل در بوستان‌ها و پارک‌ها جمع شوند و امروز دیگری چیزی به اسم بوستان در این شهرها شاهد نیستیم. من درخواست کمک مالی ندارم  ولی از رییس شورا و مدیریت شهری می‌خواهم که از نظر تجهیزات حتی وسایلی که استفاده شده به مردم این شهرها کمک کنند که ثوابش حتی از کمک به خرمشهر هم بیشتر است".    همزمان با این شرایط در استان ایلام، جواد حسین الیاسری استاندار شهر نجف، از شهرداری تهران بابت کمک ها و خدمات اش به این شهر تقدیر کرده است. او گفته : "شهرداری تهران به شهرهای نجف و کربلای معلی توجه ویژه دارد. یکی از مهم ترین مباحث کلیدی در شهر نجف بحث نظافت است. با توجه به شرایط ویژه شهر نجف به کمک شهرداری تهران نیازمبرم داریم  تا از این وضعیت عبور کنیم و قطعا با توانمندی های موجود خواهیم توانست ۲ساله به شرایط مطلوبی برسیم. با توجه به توانمندی های شهرداری تهران درخواست داریم در قالب تنظیم تفاهم نامه و عقد قرارداد با مشارکت بخش های خصوصی برای بهسازی و ساماندهی وضعیت شهر نجف در زمینه های مختلف همکاری داشته باشیم". در واکنش به این اظهارت، مجتبی عبدالهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران هم گفته است: "مشتاق خدمت به شهر امیرالمومنین علی هستیم و مسوولین شهری شهر نجف این اطمینان را داشته باشند که با حداکثر  توان به زائرین شهر نجف  به صورت خالصانه خدمات رسانی خواهیم کرد".

    


Sponsor message
powered byad choices

کمک "بچه‌های وزارت اطلاعات" به بابک زنجانی

جلال یعقوبی

بعد از حدود یک ماه وقفه، دادگاه علنی بابک زنجانی مجددا آغاز بکار کرده است. دادگاه زنجانی بعد از سومین جلسه که سیزدهم مهرماه گذشته تشکیل شد، به دلیل درخواست استمهال وکلای متهم برای خواندن کیفرخواست به تاخیر افتاده بود. در این مدت وعده پرداخت بدهی‌های زنجانی توسط وکلای خارجی متهم نیزبه هیچ نتیجه‌ای نرسید.  چهارمین جلسه دادگاه روز نهم آبان برگزار شد. از این جلسه قرائت دفاعیات او آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در ابتدای جلسه قاضی با اشاره به اتهامات زنجانی گفت: "اتهام شما براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشدید و رهبری یک شبکه سازمان یافته، جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و پولشویی با علم موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام، کلاهبرداری از وزارت نفت، پولشویی ۱۹۶۷ میلیون یورویی و نشر اکاذیب است، هر دفاعی دارید بفرمایید." پس از آن هم زنجانی با خواندن بخش‌هایی از "زیارت عاشورا" دفاعیات خود را آغاز کرد. زنجانی ابتدا به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت حمله کرد و علت شکایت او را "بخاطر اینکه دستوری مدیریت شده برای اقدامات سیاسی و برخورد با منتقدان" داشته دانست. او اضافه کرد: " دادستان باید بداند فریب این اشخاص را خورده، من به درستی دادستان ایمان دارم و مطمئن هستم چون اطلاعات غلط به او داده‌اند، فریب خورده است." او باز هم وعده پرداخت بدهی‌هایش را داد و گفت: "مبلغ ۱۹۶۸ میلیون یورو به ذی‌نفعی شرکت HK از طریق یک بانک معتبر تقدیم می‌شود. البته چون رقم زیاد بوده ۴ نفر باید امضاء می‌کردند که ۲ نفر پس از تعطیلات روز شنبه و یکشنبه امضاء می‌کنند و موضوع حل خواهد شد." زنجانی در بخش دیگری از دفاعیاتش فاش کرد که در زندان تهدید به "کشته شدن" شده است. او همچنین گفت: "حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و جعفری دولت‌آبادی در همین سلول چند متری که یک گوشه‌اش توالت و یک گوشه‌اش تخت است به دیدن من آمدند و با من صحبت کردند و گفتند که به نحوی این تسویه‌حساب‌ها را انجام بده و این سر و صداها را بخوابان." زنجانی همچنین ادعا کرد: "موضوع پرونده من وصول پول نفت نیست بلکه نداشتن حساب بانکی برای وصول است." او در بخش دیگری از سخنانش گفت: "وزیر نفت می‌گوید من جای پول‌ها را نشان دهم، اما وقتی وکلای من می‌گویند حاضریم ضمانتنامه صادر کنیم، می‌گویند باید بانک مرکزی تائید کند که این پول‌ها مربوط به فروش سلاح یا هروئین نباشد." زنجانی همچنین فاش کرد که با وزیر نفت سابق تفاهم‌نامه‌ای داشته که وزیر جدید آن را نپذیرفته و درخواست بازداشت او را کرده است. دفاعیات بابک زنجانی در دادگاه انعکاس گسترده‌ای داشت. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران که در واقع متحد اصلی زنجانی محسوب می‌شوند، از دفاعیات او استقبال کردند و حتی آنرا قدرت‌نمایی بابک زنجانی نامیدند. اواخر مهرماه گذشته، در حالی که جلسات دادگاه زنجانی متوقف شده بود، امیر عباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس و یکی از نمایندگان پیگیر پرونده زنجانی متن نامه او خطاب به نمایندگان را منتشر کرد که نکات قابل تاملی داشت. از جمله آنکه زنجانی صریحا از ارتباط مالی‌اش با قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران پرده برداشته و نوشته بود: "آقایان، من یک دستگاه رک حفاری دریایی خریداری کرده‌ام، آقایان، من به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه قرب نوح بیش از ۲۰۰ میلیون یورو پول قرض دادم و ۲ سال طول کشید تا آن را پس گرفتم و کماکان ۳۰ میلیون یورو طلبکارم. آقایان، من با این سیستم، پل صدر را سرمایه‌گذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از ۲ سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران زمین شدم. آقایان، من جرثقیل‌های غول پیکر برای سپاه خریدم و در اختیار مسئولین گذاشتم." البته در جلسه دوم دادگاه نیز نام خاتم‌الانبیا در بخشی از کیفرخواست صادر شده آمده بود: "(ب ـ ز) در جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود، از جمله قرار‌گاه خاتم‌الانبیاء همکاری خاصی با برخی افراد داشته است." با این وصف علاقه رسانه‌های سپاه پاسداران به قدرت‌نمایی بابک زنجانی در دادگاه چندان هم عجیب نبود. پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه، غلامرضا مهدوی، وکیل وزارت نفت به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود: "در این جلسه دادگاه، متهم بدون این که از اتهامات منتسب از خود دفاع کند، متاسفانه همچنان به دروغ پردازی هایش ادامه داده است که البته وزارت نفت به موقع پاسخ دروغ گویی وی را خواهد داد." او تاکید کرده بود: "این متهم اصلی پرونده نفتی با مخلوط کردن موضوع ساده بانکی با دیگر اسناد تجاری، سعی در گمراه کردن افراد داشته است." جلسه پنجم دادگاه نیز دیروز تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در ابتدای جلسه قاضی از تماس وکلای خارجی زنجانی خبر داد و گفت آنها برای واریز پول تماس گرفته‌اند.او اضافه کرد که با هماهنگی بانک مرکزی شماره حسابی در اختیار وکلای خارجی زنجانی قرار گرفته و سپس خطاب به زنجانی گفت: "ما منتظر واریز پول می‌مانیم." سپس زنجانی دفاعیات خود را ادامه داد. او گفت: "آقایان نفتی به دادگاه نامه نوشتند و چهار شماره حساب دادند، آنها اگر توانستند پنج دلار پول بریزند و فیش آن را بیاورند بنده تمام اتهامات را قبول می‌کنم چرا که این شماره هایی است که نمی شود از بیرون به آن پولی واریز کرد." او در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به وزارت نفت حمله کرد و گفت: "وزارت نفت، شرکت وانکرز را که متعلق به من بوده ارزیابی کرده، گفتند من ۸ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان پول دارم، بعد در انتها، کار‌شناسی کرده و گفته چون پول فاقد منشأ است، آن شرکت را با رقمی معادل یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون تومان از من گرفته است، مگر می‌شود؟ چنین کارهایی را فقط می‌شود در تگزاس انجام داد."  او همچنین خطاب به وکیل وزارت نفت گفته: "آقای وکیل نفت، شما چند روزه می‌گویید اگر متهم می‌خواهد به ما پول بدهد، باید چک کنیم پول سلاح و مواد مخدر نباشد و باید خیلی پول تمیزی باشد، تو که پولت را از امامزاده نیاورده‌ای که از من توقع داری! هرچی پول آوردند و دادند، شما بگیر." زنجانی در بخش دیگری از سخنانش به ارتباط با وزارت اطلاعات هم پرداخت. او گفت: "وقتی تحریم شدم امارات بودم، به فرودگاه امارات که رسیدم اخبار را دیدم و متوجه تحریم شدم، از گیت که رد شدم من را بازداشت کردند و بردند و اگر بچه‌های وزارت اطلاعات و دوستانم نبودند نمی‌توانستیم کاری کنیم، من ۹ شب در سفارت ایران خوابیدم تا نتوانند من را بگیرند." پس از این جلسه نیز مسئول وصول مطالبات وزارت نفت طی گفتگویی اعلام کرد که "تاکنون هیچ یک از اموال بابک زنجانی فروش نرفته است." او اضافه کرد: "وزارت نفت به دنبال مجازات بابک زنجانی نیست، بلکه وصول مطالبات خود را دنبال می‌کند."

    


Sponsor message
powered byad choices

فراکسیون لاریجانی علیه صدا و سیما

حسین محمدی

پس از حضور محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما در جلسه فراکسیون رهروان ولایت مجلس، یک عضو این فراکسیون گفت که نمایندگان از پاسخ‌های رئیس سازمان صدا و سیما قانع نشده‌اند و جلسه دیگری با حضور وی برای مطرح شدن "مبسوط‌‌تر" بحث‌ها برگزار خواهد شد.   صفر نعیمی‌رز، سخن‌گوی فراکسیون رهروان ولایت به ایلنا گفت که جلسه "شورای مرکزی" این فراکسیون با حضور "سرافراز و معاونان وی" تشکیل شد، اما "اعضای فراکسیون رهروان نسبت به این سخن رئیس صداوسیما مبنی بر اینکه در قضیه برجام موافقان هزار و ۸۰۰ ساعت بیش از مخالفان مجال سخن گفتن پیدا کردند، ‌قانع نشدند".  به گفته سخن‌گوی فراکسیون رهروان "مقرر شد که جلسه‌ دیگری با حضور سرافراز در آینده‌ای نزدیک در فراکسیون رهروان برگزار شود و در آن جلسه سوالات و پاسخ‌ها به شکل مبسوط‌تری مطرح شود".  فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون اکثریت مجلس است که حامی علی لاریجانی است. لاریجانی در جریان گفت‌وگوها و سپس تصویب برجام به حمایت از موضع دولت روحانی پرداخت. مساله‌ای که با اعتراض اصول‌گرایان مواجه شد.  دولت روحانی و بخش‌هایی از اصول‌گرایان - و اکنون فراکسیون رهروان ولایت - بر این عقیده‌اند که سازمان صدا و سیما در جریان گفت‌گوهای هسته‌ای و سپس پروسه تصویب برجام، به حمایت از منتقدان پرداختند. به عقیده بسیاری از حامیان دولت، صدا و سیما در جریان بررسی برجام تبدیل به "تریبون جبهه پایداری" شده بود.   این مساله حتی مورد اشاره روزنامه دولتی ایران نیز قرار گرفته بود. این روزنامه در یادداشتی از صدا و سیما به عنوان تریبون اصلی مخالفان برجام نام برده بود.  این مساله حتی اخیرا مورد اشاره ناصر مکارم‌شیرازی، از مراجع‌تقلید نزدیک به اصول‌گرایان نیز قرار گرفت. او در دیدار با برخی اعضای سازمان صدا و سیما گفته بود که برنامه‌های این سازمان درباره برجام "یک کمی از خط اعتدال خارج و یک جانبه شد، شاید هم قصد و غرضی نبوده، ولی صدا و سیما به این نکته توجه داشته باشد".  با این حال بخش‌های دیگر اصول‌گرایان معتقدند که صدا و سیما از دولت حمایت می‌کند. از جمله شهروز افخمی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون اصول‌گرایان در این‌باره گفت: "دولت در جریان انعکاس اخبار برجام از اهرم فشار خود علیه صدا و سیما استفاده کرد و مدیران رسانه ملی هم از بیم کاهش بودجه و اعتبار پخش اظهارات منتقدان را کاهش دادند؛ صدا و سیما به خاطر فشارهای جانبی کمتر از حد نیاز به مسئله برجام پرداخت". محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما اما در جلسه با اعضای فراکسیون رهروان ولایت گفت که در جریان برنامه‌های این رسانه درباره برجام ۳۸۰۰ دقیقه موافقان و حدود ۲هزار دقیقه مخالفان برجام فرصت حضور پیدا کردند.   سازمان صدا و سیما در ایران انحصار پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را در اختیار دارد و طبق قانون اساسی هیچ رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران امکان فعالیت ندارد.  اصول‌گرایان اما به انتقاد از مواضع فراکسیون رهروان ولایت درباره صدا وسیما پرداخته و از هم‌سانی موضع این فراکسیون با دولت و اصلاح‌طلبان ابراز شگفتی کرده‌اند. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که می‌توان نشانه‌ای از دور شدن علی لاریجانی و حامیان او از اصول‌گرایان و نزدیکی آن‌ها به دولت روحانی باشد، روندى که می‌تواند در انتخابات مجلس، برای اصول‌گرایان مشکل ایجاد کند.   روزنامه کیهان نیز در گزارش کوتاه خود از حضور سرافراز، نوشت که اعضای فراکسیون رهروان ولایت "با اشاره به بودجه این سازمان تلویحا دست به تهدید می‌زنند که در صورت برآورده نشدن انتظاراتشان از افزایش بودجه خبری نخواهد بود". به عقیده کیهان حضور سرافراز "بیشتر رنگ و بوی گروگان‌گیری دارد تا دغدغه‌مندی برای حل مشکلات".

    

خامنه ای از ظریف تقدیر کرد

آرش بهمنی

آیت‌الله علی خامنه‌ای در دیدار با وزیر امورخارجه، سفیران و کارداران جمهوری‌اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را "انقلابی" توصیف و تاکید کرد این سیاست‌ها با تغییر دولت‌ها عوض نمی‌شود. او در عین حال از عمل‌کرد محمدجواد ظریف تقدیر کرد؛آن هم در روزهایی که ظریف بابت ملاقات با جان کری،مورد حمله اصول‌گرایان است. رهبر جمهوری‌اسلامی در این دیدار گفت که اصول سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی "بر منافع بلندمدت و اصول و ارزش‌ها استوار است و با رفت و آمد دولت‌ها با سلایق سیاسی گوناگون، تغییر نمی‌کند" و دولت‌ها صرفا در "تاکتیک‌ها و ابتکارات اجرایی راهبردهای سیاست خارجی تاثیرگذار و دخیلند". ضمن این‌که به عقیده وی این تاکتیک‌ها نیز "باید در خدمت پیشبرد اصول سیاست خارجی در قانون اساسی" باشد. آیت‌الله خامنه‌ای جایگاه فعلی ایران در سیاست جهانی را "عزت‌مند" دانست که مدیون "سیاست‌های حکیمانه" است؛ سیاست‌هایی که البته با موانعی چون "غفلت‌ها، کم‌کاری‌ها، ناهوشمندی‌ها و موانع خارجی" مواجه بوده. آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های گذشته چندین بار از سیاست خارجی دولت خاتمی انتقاد کرده و از نارضایتی خود از آن‌ سیاست‌ها پرده برداشته است. در مقابل نحوه عمل دولت احمدی‌نژاد در سیاست خارجی بارها مورد تحسین او قرار گرفته است. حمایت مجدد از ظریف بخش دیگری از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای مربوط به حمایت او از محمدجواد ظریف بود. رهبر جمهوری‌اسلامی گفت‌وگوهای هسته‌ای را "آزمون خوبی" دانست که ظریف و همکارانش از سر گذرانده‌اند و از "احساس قدرت و نشستن در مقابل ۶ قدرت جهانی، دفاع از اهداف و تثبیت حضور و وجود خود به طرف‌های مقابل" به عنوان یکی از "نقاط قوت مذاکره‌کنندگان کشورمان در مذاکرات هسته‌ای" یاد کرد. وی همچنین با اشاره مشخص به ظریف، از "تدین" به عنوان نقطه قوت او یاد کرد. این البته نخستین بار نیست که آیت‌الله خامنه‌ای به حمایت از ظریف و اعضای تیم مذاکره‌کننده می‌پردازد،با این حال آن‌چه که ممکن است این سخنان را معنادار کند، تقارن زمانی آن با انتقادهای اخیر اصول‌گرایان ـ- و به طور مشخص جبهه پایداری و برخی از گروه‌های نزدیک به آن -ـ از ظریف است. آن‌ها با اشاره به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره ممنوع بودن مذاکره با آمریکا در مواردی غیر از بحث هسته‌ای، سه ملاقات اخیر ظریف با جان کری، وزیر امورخارحه آمریکا را نشانه زیر پا گذاشتن خطوط قرمز آیت‌الله خامنه‌ای دانسته بودند. حتی وب‌سایت رجانیوز ـ- نزدیک به جبهه پایداری ـ- خواستار برخورد مجلس و نهادهای نظارتی با ظریف و همکارانش شده بود. آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار به بحث گفت‌وگوها با آمریکا نیز اشاره کرد. او گفت که آمریکا در گفت‌وگوها "دنبال تحمیل منافع خود هستند نه حل مسائل" و به دنبال آن هستند که "۶۰، ۷۰ درصد خواسته‌هایشان را در مذاکره تحمیل" کنند و بقیه اهداف‌شان را هم "بطور غیرقانونی، عملاً اجرا و تحمیل کنند". آیت‌الله خامنه‌ای،سپس پرسیده در این شرایط "پس مذاکره چه معنایی دارد"؟ او همچنین اشاره کرده که به عقیده او "معنی ندارد کشورهای دیگر دور هم جمع شوند و راجع به یک نظام حکومتی و رئیس آن حکومت تصمیم بگیرند". اشاره آیت‌الله خامنه‌ای به بحث سوریه و نشستی است که هفته گذشته در وین پیرامون وضعیت آینده این کشور برگزار شد. در این نشست برای نخستین بار از ایران نیز دعوت شده بود. 

    

فارغ التحصیل و کار

فیروزه مظفری

    

راهبری سیاست خارجی به روش رهبری

نیک آهنگ کوثر

    

پخش آخرین ترانه معین از تلویزیون جمهوری اسلامی

به گزارش ایسنا به نقل از «ایسکانیوز»، اخبار بخش خبری  ۱۹  جمهوری اسلامی در خبری درباره عوارض ۲۰ هزار تومانی جاده چالوس آهنگی از معین - خواننده ایرانی مقیم آمریکا - پخش کرد. این آهنگ، آهنگ «هوا ابری و من با چشمای تر»، یکی از جدیدترین آهنگ‌های این خواننده است که در بخش خبری ۱۹ پخش شد.

    

نخست وزیر ترکیه: حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیروز شد

احمد داووداغلو، نخست وزیر ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که حزبش در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. شمارش حدود ۹۸ درصد آرا نشان می‌دهد که این حزب با کسب بیش از ۳۱۵ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان می‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. آقای داووداوغلو نتایج انتخابات را "پیروزی برای دموکراسی و مردم" ترکیه خوانده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد حزب دموکراتیک خلق ها که مورد حمایت کردهاست، ۱۰ درصد آرای لازم برای ورود به پارلمان را کسب کرده است. هم‌زمان گزارش ها از وقوع درگیری میان معترضان و پلیس در شهر کردنشین دیاربکر در شرق ترکیه حکایت دارد. حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت بیش از ۲۳ درصد آرا را کسب کرده است. بی بی سی

    

آخرین مصاحبه براهنی در باره قتل، سانسور و تبعید در جمهوری اسلامی

دکتر رضا براهنی؛منتقد، نویسنده و شاعر نامی که از سالها پیش به ناچار تبعیدی کاناداست در مصاحبه ای تصویری که توسط پسرش منتشر شده است، گفت و گویی را روزنامه بهار تحت عنوان "از جمهوری‌اسلامی دلخور نیستم!" از اومنتشر کرده است، زیر سوال برد.   مصاحبه‌ی رضا براهنی با روزنامه‌ی بهار، واکنش‌های مختلفی را در میان منتقدان، روزنامه‌نگاران و نویسنده‌گان ایرانی ایجاد کرد. براهنی اما خیلی زود در گفت‌وگویی تصویری حرف‌های دیگری زد. در مصاحبه‌ای که تیترش "از جمهوری‌اسلامی دلخور نیستم!" است ، براهنی سانسور در این دوران را منکر شده است. اما حالا در این مصاحبه‌ی تصویری که پسر براهنی منتشر کرده، او درباره‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، لیست قتل نویسنده‌گان در جمهوری‌اسلامی، سانسور و دلیل تبعیدش حرف می‌زند. این مصاحبه‌ی بی‌رتوش و دست‌کاری را تماشا کنید.

    

عکس: کودک با لباس پاپ در کاخ سفید

 صدها کودک از مدارس محلی، خانواده های کارمندان کاخ سفید و خانواده های نظامی، با لباسهای عجیب و غریب، خنده دار و ترسناک در جشن هالووین کاخ سفید میهمان  اوباما و همسرش بودند و از آنها شکلات و شیرینی دریافت کردند. از این میان، کودکی که لباس پاپ، رهبر مسیحیان جهان را به تن کرده بود توجه همه را به خود جلب کرد و برنده جایزه لباس مخصوص این شب شد.

    

ابتکار: باران خوزستان اسیدی نبوده است

رئیس سازمان محیط زیست ایران می‌گوید دلیل مشکل تنفسی شهروندان خوزستان، باران اسیدی نبوده است. معصومه ابتکار، با توجه به بررسی‌های انجام شده بر روی بیماران، آلاینده‌های هوای استان و زمان وقوع تنگی نفس، گفته است به نظر می‌رسد، گرده‌افشانی درختچه‌های کنوکارپوس که در شهرهای خوزستان به وفور کاشته می‌شود، دلیل مشکل تنفسی شهروندان خوزستانی باشد. بی بی سی

    

محاکمه مدیر عامل بانک مسکن در دادگاه انقلاب

قاضی صلواتی از محاکمه مدیرعامل وقت بانک مسکن در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد. قاضی صلواتی در جریان رسیدگی به پرونده متهم فساد نفتی گفت: مدیرعامل وقت بانک مسکن که در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی متهم بود در شعبه ۱۵ در حال محاکمه است. به گزارش فارس، قاضی صلواتی توضیح بیشتری در این خصوص نداده اما در جریان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی مدیران عامل ۳ بانک مسکن، صادرات و ملی متهم بودند که با این ادعای قاضی صلواتی مشخص شده است که پروسه محاکمه این افراد کلید خورده است.

    

More Recent Articles

You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.