صفحات

۱۳۹۴ آبان ۵, سه‌شنبه

roozonline.com: Latest News - 18 new articlesroozonline.com: Latest News - 18 new articles

In This Issue...


چالشی به نام مهریه زنان

آزاده دواچی

موضوع "مهریه" به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق زنان در ایران طی سال های گذشته مطرح بوده است. با وجود تلاش های بسیاری که از سوی فعالان حقوق زنان صورت گرفته اما همچنان بحث مهریه به دلیل عدم تغییر و اصلاح قوانین، به قوت خود باقی مانده است. شرایط دشوار و چالش های قانونی پیش روی زنان برای استفاده از مهریه به عنوان تنها ابزار مؤثر و اطمینان بخش، برای بسیاری این پرسش را به وجود آورده که به اجرا گذاشتن مهریه و طلب آن و همچنین شرط کردن مهریه های سنگین از سوی زنان آیا می تواند تضمینی برای بهبود وضعیت زنان باشد؟ اجرای قوانین مربوط به مهریه و زندانی شدن مردان به دلیل عدم پرداخت آن یکی از اعتراضات اصلی به فعالان حقوق زنان است. در چنین شرایطی سؤال این است که موضع فعالان حقوق زنان در قبال اجرای مهریه های سنگین و همین طور زندانی شدنِ مردان و ممنوع الخروجی یا ممنوع الورودی مردان به دلیل عدم پرداخت آن، چه می تواند باشد؟ چندی پیش رئیس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران در مصاحبه با مهرخانه این گونه عنوان کرد که طبق ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده مهریه تا ۱۱۰ سکه مشمول دیون و عام و در صورت عدم پرداخت شامل مجازات می‌شود. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا مهریه نگیرد تمکین ندهد و مرد هم باید مهریه و نفقه را قانوناً بدهد. طبق آمار قوه قضاییه ۲۰۴۴ نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند. چرا این اتفاق افتاده است؟ با طرح و بررسی این سؤال رئیس کمیته صیانت ازخانواده این طرح را یعنی زندانی کردن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه را نوعی اشتباه در تصویب قوانین می داند. بر طبق گفته او سخت گیری و زندانی شدن مردان در خصوص مهریه موجب تأخیر در ازدواج و عدم تمایل زنان و مردان برای تشکیل خانواده شده است: "ماده ۵۳ لایحه اخیر حمایت از خانواده می‌گوید که اگر مرد نفقه همسر، فرزندان یا پدر و مادرش را پرداخت نکند، آن‌ها می‌توانند از او شکایت کنند و سه مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات اول بازداشت است، مجازات دوم این است که حق طلاق برای زوجه ثبت می‌شود و مجازات سوم این است که حق برداشت از اموال مرد پیدا می‌شود. آیا به نظر شما زندگی زن و مردی که مرد بازداشت و اموال او ضبط می‌شود، سامان پیدا می‌کند؟ ۸۳۰ هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم که این ها مبلّغی علیه ازدواج و زنان می‌شوند و مردان دیگری که تجربه آن‌ها را می‌بینند از ازدواج پرهیز می‌کنند". در استدلال اکثر کسانی که مخالف زندانی شدن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه هستند تنها چیزی که به چشم می خورد حذف این قانون است آن هم نه به خاطر زنان، بلکه به دلیل این که میزان ازدواج در کشور پایین آمده است. از سوی دیگر در توجیهات ارائه شده از سوی بسیاری از کارشناسان؛ آن چیزی که به چشم نمی خورد نگاه حمایتی از زنان در صورت حذف مهریه است. بررسی و کاوش این مسأله که اساساً چرا زنان به مهریه های سنگین روی آورده اند. آن چیزی که مسلم است در صحبت با بسیاری از زنان وقتی بحث مهریه مطرح می شود، اکثر آنان در ایران مهریه را نوعی حمایت مالی از زن می دانند. بسیاری از زنان در توجیه گذاشتن مهریه های سنگین به این مسأله اشاره می کنند که مهریه نوعی دلگرمی زنان در زندگی مشترک است. سؤالی که از قانون گذاران باید پرسید این است که چه چیزی در کشور ایران و در قوانین می تواند تضمینی جدی برای زنان بعد از جدایی شود که بتواند جایگزین مهریه شود. زمانی که بحث مهریه و زندانی شدن مردان می شود نکته ی انتقادی استفاده ابزاری برخی از زنان از مهریه است. در این مساله شکی نیست، اما آیا کسی به وضعیت زنان بعد از طلاق توجه کرده است؟ در اینک ه استفاده ابزاری زنان از مهریه و به اجرا گذاشتن و زندانی کردن مردان به دلیل آن کار اشتباهی است شکی نیست اما نکته ای که باید به آن توجه شود ایجاد این نوع نگاه ابزاری به مهریه و توسل به آن از سوی زنان شده است. در چند سال گذشته، بدتر شدن وضعیت اقتصادی طبعاً به این نگاه دامن زده است. مسلماً بسیاری از زنان که از لحاظ مالی احساس امنیت نمی کنند و از یک سو قانون و جامعه را نه تنها حامی خود نمی بینند بلکه علیه شان عمل کرده است چاره ای جز استفاده از آن ندارند. در اینجا بحث دفاع از این نوع استفاده نیست بلکه بحث پرداختن به نگرشی است که از سوی زنان در اجرای حکم مهریه به وجود آمده و نتواسته است جایگزینی مناسب تر پیدا کند. در کشورهای غیرمسلمان که زنان مهریه در ازای ازدواج دریافت نمی کنند، اما قوانین به گونه ای تنظیم شده اند که مادران و زنان بعد از متارکه، احساس امنیت دارند. جدا از نگرش های جامعه به زنان، اکثر زنان بعد از طلاق بدون همسر می توانند زندگی مستقل خود را داشته باشند. بسیاری از آنان بعد از جدا شدن، از کمک های دولت برای زندگی مستقل برخودار هستند. اگر به جای محکوم کردن زنان به اجرای حکم مهریه اساساً به قانون مهریه و قوانین اجرایی دقت بیشتری شود، بی شک امنیت زنان تنها به همین گرفتن و شرط مهریه های سنگین محدود نمی شود، در نتیجه بسیاری از زنان حتی با وجود مهریه های سنگین و به اجرا گذاشتن آن باز هم به خاط روجود قوانین تبعیض آمیز احساس عدم امنیت می کنند. نکته دیگر در برخورد و نوع نگاه حاکمیت به آن است، نگاهی به رویکردهای قانونی در چند سال گذشته نسبت به این معضل نشان می دهد که هیچ تلاشی برای حمایت از زنان و هموار کردن جدایی زنان از مردان نشده است همچنان قوانین تبعیض آمیز حضانت به جای خود باقی است و حق حضانت بر عهده پدر است. طبیعی است که در چنین شرایطی بسیاری از زنان تنها راه نجات خود را در اجرای مهریه می دانند. این در شرایطی است که رئیس کمیته ی صیانت از خانواده به جای اصلاح در قوانین تبعیض آمیز و انتقاد از آن، این گونه می گوید که سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست و همه تعهدات مالی بر عهده مرد است و زن تنها تعهد اخلافی دارد. در واقع بی‌تعهدی در برابر تعهدخواهی کار غلطی است.‌ سطح کیفرهای قضایی هم برابر نیست. مرد اگر نفقه ندهد دستگیر می‌شود اما زن برای ترک خانه دستگیر نمی‌شود. جدایی و طلاق نتیجه همین تضادهاست و قوانین به دلیل ضعفی که دارند بخش عمده‌ای از طلاق‌ها را هدایت می‌کنند. ایشان مسأله مهریه و معضل موجود را متوجه زنان می کنند و به جای حل مسأله راه حل شان اعمال خشونت بیشتر علیه زنان است. حال باید پرسید که آیا کنترل زنان، حبس کردن در خانه برای تمکین و دستگیری آنها به دلیل ترک خانه می تواند متضمن امنیت زنان باشد؟ و مشکل قانون را حل می کند؟ آیا این چنین نگاهی نگرانی و ناامنی زنان را در روابط زناشویی بیشتر نخواهد کرد؟ نکته دیکری که باید توجه کرد آگاه سازی زنان در خصوص این قانون است. این مسأله باید برای بسیاری از زنان روشن شود که اجرای این حکم و به زندان فرستادن مردان نمی تواند امنیت و ضمانتی برای زندگی آنان باشد. آگاه سازی در خصوص شروط ضمن عقد جایگزین بهتری برای وضع مهریه های سنگین و به زندان فرستادن مردان است. از سوی دیگر تغییر قوانین قضایی به نفع مردان و به ضرر زنان خود مسبب مشکلات دیگری است. آن چیزی که باید به آن توجه شود اصلاح و بازسازی قوانینی است که بتواند به زنان احساس امنیت بدهد، امنیتی که تنها راه چاره اش را در شرط مهریه های سنگین پیدا نکند. پی نوشت ها: http://mehrkhane.com/…/تأثیرات-قانون-خانواده-بر-افزایش-طلاق…
http://mehrkhane.com/…/تشکیل-شورای-حل-اختلاف-خانواده-70-درص…. منبع: مدرسه فمینیستی

    


Sponsor message
powered byad choices

کتاب خوانی صوری

فیروزه مظفری

    


Sponsor message
powered byad choices

ضد و نقیض گویی مسئولان درباره تجاوزهای دسته جمعی

فرشته قاضی

هیچ از نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی از ماجرای تجاوزهای دسته جمعی در شمال این استان اطلاعی ندارند، توضیحات مسئولان استانی در این زمینه ضد و نقیض است، شاهدان عینی اما می گویند که بیش از دو ماه است حضور چشمگیر نیروهای پلیس را در جاده باراجین و مسیر فرعی زرشک در قزوین شاهد هستند. روزنامه فرهیختگان دیروز از "تکرار فاجعه خمینی شهر در باراجین قزوین" خبر داده و نوشته بود: "در جاده باراجین قزوین به دختران جوان که به پیک‌نیک رفته بودند تجاوز شده و متهمان هم دستگیر شده‌اند و حالا مسئولان انتظامی و قضایی قزوین بر سر اینکه چه کسی این خبر را تایید کند، بحث می‌کنند".  براساس گزارش این روزنامه ۱۰ نفر از جمله ۳ مسلح در این ارتباط دستگیر شده اند: "این اتفاق بیش از سه بار در این جاده در نزدیکی جاده فرعی زرشک افتاده و دختران جوان در حالی مورد تعرض قرار گرفته‌اند که عده‌ای پسر جوان نیز در اکیپ‌شان حضور داشته‌اند. گفته می‌شود تعرض‌کنندگان هر بار پسرهای جوان را با تهدید سلاح گرم به درخت بسته و در مورد دختران اقدام به تعرض می‌کردند." نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روز می گویند که تا پیش از انتشار این خبر از ماجرا بی خبر بوده اند. داود محمدی، نماینده قزوین می گوید: "من این خبر را شنیده ام، زنگ زدم به دادستان که ببینم این خبر صحت دارد یا چگونه است و چگونه نیست. متاسفانه جواب ندادند. خودم هم پی گیر هستم ببینم قضیه چیست اما متاسفانه تا الان موفق نشده ام با دادستان تماسی برقرار کنم."  او می افزاید: "خبر را تا موقعی که در سایت ها آمد نشنیده بودم و خبر نداشتم. حالا هم باید از مراجع رسمی بپرسم، باید بررسی کنیم ببینیم اگر صحت دارد مثل خمینی شهر است یا وجه دیگری داشته و..." سید مرتضی حسینی، دیگر نماینده قزوین در مجلس حاضر به ارائه هیچ توضیحی نمی شود و موکول می کند به زمانی دیگر. روح الله عباسپور، نماینده بوئین زهرا و ازدیگر نمایندگان استان قزوین در مجلس اما به روز می گوید: "من اطلاعی نداشتم، امروز از طریق رسانه ها مطلع شدم.رئیس محترم دادگستری استان قزوین، آقای دکتر انصاری عنوان فرمودند اینهایی که این جنایت هولناک، این تجاوز به عنف را داشته اند دستگیر شده اند."  سوال می کنم خود شما مساله را پی گیری کردید؟ می گوید: "نه دیگر، وقتی دیگر دست رئیس دادگستری افتاده، آنها الحمدالله در این زمینه جدی هستند. هم دادستان و هم رئیس دادگستری درباره اتفاقاتی که افتاده خیلی محکم و جدی برخورد کرده اند و انشالله با سرعت عمل بیشتری موضوع را بررسی خواهند کرد". می گویم گویا مساله مربوط به قبل از یک ماه است و متجاوزان هم یک ماه پیش بازداشت شده اند، چطور شما و سایر نمایندگان تاکنون اطلاعی نداشتید و اطلاع رسانی نشده بود؟ روح الله عباسپور می گوید که در این زمینه هم اطلاعی ندارد.  رجب رحمانی نماینده تاکستان و دیگر نماینده استان قزوین در مجلس است که پسرش، موبایل او را جواب می دهد و به روز می گوید این مساله مربوط به نیروی انتظامی و قوه قضاییه است نه به پدر او و این اتفاق هم در قزوین افتاده نه تاکستان. می گویم این مساله در استان قزوین اتفاق افتاده نه در شهر قزوین و تاکستان هم بخشی از استان قزوین است. آقای رحمانی هم نماینده مجلس است. چطور به او ارتباطی ندارد؟ پسر رجب رحمانی می گوید: "از نماینده های قزوین بپرسید در جریان نیستند که حوزه استحفاظی شان است و مساله مربوط به حوزه انتظامی و قضایی است." سراغ قدرت الله علیخانی، نماینده سابق قزوین در مجلس شورای اسلامی می روم و او اما می گوید که از کاه، کوه ساخته اند و قضیه آنطور نبوده که منتشر شده: دادستان شهر شنیدم که تکذیب کرده اینجوری نبوده که به این بزرگش کرده اند. سوال می کنم خب قضیه چگونه بوده؟ می گوید: "من نمی دانم ولی کاهی را کوه کرده اند. دادستان هم تکذیب کرده و ملاک هم گفته دادستان شهر است." اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان استان قزوین روز گذشته به خبرگزاری برنا گفت: "پرونده‌ای در خصوص تجاوز به عنف در بوستان باراجین تشکیل نشده است، منتهی پرونده‌ای در رابطه با سرقت مطرح شده که در این پرونده برخی مدعی تجاوز به عنف هستند که این ادعا هم اکنون در حال بررسی است". او افزوده: "هنوز بحث تجاوز به عنف در این پرونده اثبات نشده و دستگاه قضایی استان با حساسیت ویژه نسبت به این گونه موارد در حال رسیدگی است". این در حالی است که جمال انصاری، رئیس دادگستری استان قزوین اعلام کرده در این پرونده بخشی از اتهامات تجاوز به عنف بوده و بخشی هم مبتنی بر ادعا بوده است. او در عین حال گفته این مساله، مثل خمینی شهر اصفهان نیست: "اینکه گفته می شود این فاجعه مانند خمینی شهر اصفهان است دروغ است. این رخداد حدود ۳ هفته قبل بوده که این افراد هم سرقت به عنف و هم موارد اتهامی دیگری داشته اند که در دادسرا مطرح است. در هر حال حاضر منتظر اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی هم هستیم. اگر اسناد و مدارک دال بر تجاوز به عنف باشد قطعا برخورد سنگینی با متهمان خواهیم داشت". روزنامه فرهیختگان در شماره دیروز خود نوشته بود که کیومرث ایمن، معاون سیاسی امنیتی فرماندار قزوین، خبر تجاوز دستجمعی را تایید کرده اما گفته اطلاع رسانی در مورد آن وظیفه دادستانی است. این روزنامه همچنین به نقل از یکی از مسولان دفتر دادستانی قزوین نوشته که احتمالا حکم همه متهمان این پرونده اعدام است. این روزنامه به مقایسه با حادثه خمینی شعر اصفهان پرداخته و نوشته که بیش از چهار سال از حادثه خمینی‌شهر اصفهان و اعدام چهار متجاوز آن پرونده می‌گذرد و حالا متجاوزان دیگری این بار به دختران قزوینی سوءقصد کرده‌اند. در حادثه خمینی‌شهر اصفهان که خرداد ۹۰ اتفاق افتاد ۱۴ مرد با حضور در یک باغ خانوادگی به شش زن در مقابل مردان قوم و خویش‌شان تعرض کردند. چهار نفر از این افراد در جریان این پرونده به حکم اعدام محکوم شدند و در ۲۸ مهرماه ۹۰ در پارک بهشت این شهرستان در ملأعام به دار آویخته شدند. متهمان این پرونده که میانگین سنی‌شان ۲۳سال بود، متهم بودند با ورود غیرقانونی به باغی در حاشیه خمینی‌شهر، بستن دست و پای مردان و تجاوز به زنان، فاجعه باغ وحشت خمینی‌شهر را به‌وجود آوردند. در جریان تجاوزهای خمینی شهر، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی گفته بود که انعکاس وسیع رسانه ای جرم تجاوز به عنف در جامعه تولید ناامنی روانی می کند.

    


Sponsor message
powered byad choices

وداع با قلب رآکتور اراک

شیرین کریمی

اندک اندک موسم خارج کردن قلب راکتور آب سنگین اراک نزدیک می شود.روز دوشنبه، رئیس سازمان انرژی اتمی که در محاصره خبرنگاران قرار گرفته بود، درباره آخرین اخبار مربوط به راکتور اراک که قرار است در چارچوب "برنامه جامع اقدام مشترک" (برجام) از فعالیت های آن به شدت کاسته شود گفت: "بررسی سند رسمی مربوط به راکتور اراک در مراحل پایانی خود قرار دارد و امیدواریم ظرف چند روز آینده وزیران خارجه گروه ۱+۵ این سند را امضا کنند. چنان چه این سند امضا شود رسمیت یافته و تعهدات آن که متقابل است می‌تواند اجرا شود." علی اکبر صالحی گفته است بعد از امضای سند اراک، جمهوری اسلامی اقداماتش در مورد این راکتور را بعد از آن که حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم،دستور خارج کردن "کالندریا"(Calnedria) – (قلب رآکتور) از راکتور را صادر کرد انجام می‌دهد. خارج کردن قلب رآکتور بر اساس بند سوم پیوست اول برجام در خصوص راکتور آب سنگین اراک انجام خواهد شد که در آن آمده است: "ایران به ساخت وساز راکتور ناتمام موجود برمبنای طرح اولیه ادامه نخواهد داد و کالندریای(قلب) راکتور موجود را خارج کرده و آن را در ایران نگهداری می کند. تمام منافذ و ورودی های کالندریا با بتن به گونه ای پر میشوند که آژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را برای کاربرد هسته ای در آینده راستی آزمایی کند." علاقه احمدی نژاد به رآکتور اراک در سال های اخیر و در زمان مذاکرات سعید جلیلی ـ– مذاکره کننده دولت محمود احمدی نژاد –ـ با گروه ۱+۵ تهران با این ادعا که هدفش ساخت ایزوتوپ های پزشکی است هیچ گونه انعطافی در خصوص کاهش یا محدود ساختن فعالیت های این رآکتور نشان نمی داد. کشورهای غربی می گویند در سایت اراک می شود پلوتونیوم هم تولید کرد؛ یکی از دو ماده ای که– در کنار اورانیوم غنی شده می شود و می توان از آن برای ساخت هسته شکافتنی بمب هسته ای استفاده کرد و بر همین مبنا خواهان پایان فعالیت های این رآکتور شده بودند. به لحاظ فنی تولید آب سنگین می تواند راهی میانبر برای ساخت کلاهک هسته ای بدون نیاز به غنی سازی اورانیوم باشد. آب سنگین آبی است که نسبت ایزوتوپ دوتریوم در آن از حد آب معمولی بیشتر است. در آب سنگین بر خلاف آب معمولی به جای هیدروژن ایزوتوپ هیدروژن دوتریم با اکسیژن ترکیب شده‌است.با کمک این نوع از آب می‌توان پلوتونیوم لازم برای سلاح‌های اتمی را بدون نیاز به غنی سازی بالا اورانیوم تهیه کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم، خود چنان شیفته این راکتور بود که یک ماه مانده به پایان کارش در پاستور و چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، شخصا در مراسم نصب محفظه راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک شرکت کرده بود. سند مشترک برای اراک  صالحی در خصوص اینکه دقیقا چه زمانی روحانی دستور اجرای اقدامات هسته ای تهران برای آغاز برجام را صادر می کند آن را مرتبط با امضای سند رسمی رآکتور اراک دانسته است: "ما منتظریم سند رسمی مربوط به اراک امضا شود و وقتی آن امضا شد آقای روحانی می‌تواند دستور اجرای اقدامات را صادر کند. " جمهوری اسلامی، چین و ایالات متحده هفته گذشته بیانیه ای مشترک برای مدرن سازی راکتور اراک پس از پایان فعالیت های آب سنگین در آن منتشر کردند که در آن آمده بود: "آژانس انرژی اتمی چین (CAEA)، دپارتمان انرژی امریکا (DOE) و سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) یاد آوری می نمایند که بر طبق ضمیمه یک برجام، ایران نقش هدایت و رهبری به عنوان مالک و مدیر پروژه برای پروژه مدرن سازی اراک با حمایت دیگر شرکت کنندگان برجام را بر عهده می گیرد." دستور خامنه ای در خصوص رآکتور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز هفته گذشته در نامه ای به روحانی درباره الزامات اجرای برجام بر لزوم امضای سندی مشترک درباره سایت اراک پای فشاری کرده بود. در بند چهارم از الزامات ۹ گانه ولی فقیه آمده بود: "اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد." گفتنی است ۲۳ شهریور، ۲۰ تن از اعضای کمیسیون برجام پارلمان اصولگرایان با هدف بررسی اثرات توافق جامع اتمی ایران با گروه ۱+۵ (برجام) بر تاسیسات آب سنگین اراک از این سایت بازدید کردند. در جریان این سفر محمد حسن آصفری –ـ از نمایندگان نزدیک به احمدی نژاد ـ– گفته بود که اعضای کمیسیون برجام در "امکان برگشت‌پذیری فعالیت‌های" این تاسیسات در صورت عمل نکردن طرف مقابل به برجام را بررسی می کنند. رآکتور آب سنگین اراک در جریان حضور نمایندگان دولت روحانی در مجلس برای بررسی طرح مجلس نهم در خصوص برجام به موضوعی به شدت جنجالی بدل شد.

    

دفاع لاریجانی از لاریجانی

آرش بهمنی

چند روز پس از انتقادها از علی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه به حمایت از او، حسن روحانی و محمدجواد ظریف پرداخت و رئیس مجلس را "سیاستمدار و صاحب‌نظری مطلع و آگاه" توصیف کرد که پیش از این نیز در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی "کمک فراوانی برای پیشبرد این مذاکرات انجام داده بود". روی سخن صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه به منتقدان گفت‌و‌گوهای هسته‌ای، برجام و مدیریت علی لاریجانی در مجلس پیرامون این مساله بود. به عقیده لاریجانی این منتقدان "گاهی از حد معمول فراتر رفتند و رئیس جمهور، دولت، وزیر خارجه و رئیس مجلس را به اموری منتسب کردند که از آن بَری بودند".
در دو هفته اخیر علی لاریجانی از جمله مسئولانی بود که بارها با انتقادهای اصول‌گرایان مواجه شده بود. به عقیده اصول‌گرایان طرح وی برای تصویب برجام در کشور، ارجاع این طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (به جای کمیسیون ویژه بررسی برجام) و در نهایت نقل سخنان یکی از مسئولان بیت رهبری درباره تصویب برجام، مجموعه اقدام‌هایی بود که باعث تصویب برجام شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز پس از تصویب برجام نیز در پاسخ به انتقادها گفته بود که پرونده هسته‌ای،‌ پرونده آیت‌الله خامنه‌ای است؛ سخنانی که دور جدیدی از حمله‌ها به او را موجب شد.
در یکی از آخرین موارد از این دست، برخی حاضران در مراسم عزاداری دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در حضور رهبر جمهوری‌اسلامی هنگام ورود علی لاریجانی به مراسم، شعارهایی علیه او سر داده بودند. کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مجلس در صفحه اینستاگرام خود نوشت که معترضان شعارهایی نظیر "خواص بی‌بصیرت، مایه ننگ ملت"، "امان‌نامه برجام، تلاش بی‌سرانجام" و "مرگ بر منافق" سر دادند.
اکنون برادر رئیس مجلس نه تنها از او حمایت کرده، بلکه ضمن اشاره به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و نامه او به روحانی، این نامه را "پایانی بر نقدها و منازعات مربوط از سوی موافقان و منتقدان" دانسته و گفته است که رهبر جمهوری‌اسلامی "همواره در جریان مذاکرات" بوده و "بیش از هر فرد دیگری بر مذاکرات اشراف" داشته است. سخنانی که به نوعی تایید صحبت‌های هفته گذشته علی لاریجانی درباره نقش رهبر ایران در پرونده هسته‌ای است.
یکی دیگر از مسایلی که در جریان انتقادها از گفت‌وگوهای هسته‌ای و مسئولان آن خبرساز شده بود، سخنان غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای بود که بدون نام بردن، تلویحا اقدام محمدجود ظریف را مشابه جاسوسی توصیف کرده بود. معاون اول و سخن‌گوی قوه‌قضائیه در نشست مطبوعاتی خود گفته بود: "جاسوس تنها کسی که مستمری بگیر و دریافت کننده حقوق از دشمن باشد نیست، بلکه او می‎آید و زمینه و بستر را برای ورود دشمن فراهم می‌کند. یعنی دشمنی دشمن را کمتر می‌کند و می‌گوید آمریکا دیگر دشمن نیست و سر عقل آمده، چرا اجازه نمی‌دهیم با اوباما دست داده شود، چه اشکالی دارد آدمی با آدم‌ها بنشیند و گپی بزند".
اژه‌ای البته پس از آن این برداشت را تکذیب کرده و گفته بود که منظور وی از این سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه نبوده است.

    

رسانه‌ها همچنان به دادگاه مى‌روند

حسین محمدی

هیات نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود پرونده سه نشریه ۹ دی، وطن‌امروز و چشم‌انداز ایران را به دلیل تخلفات این سه نشریه به دادگاه ارسال کرد. در این میان دلیل ارسال پرونده دو نشریه اصول‌گرای وطن‌امروز و ۹ دی به مطالبی درباره گفت‌وگوهای هسته‌ای، برجام و حواشی آن مرتبط است. دو ماه‌نامه چشم‌انداز ایران - به مدیرمسئولی لطف‌الله میثمی - نیز به دلیل نشر مطلبی با عنوان "چرا ملی، مذهبی" دادگاهی خواهد شد. چشم‌انداز ایران از سال ۷۸ انتشار خود را آغاز کرد، گرچه در سال ۹۰ توقیف شد و چندی پیش مجددا کار خود را از سر گرفت.
دلیل دادگاهی شدن روزنامه وطن‌امروز اما مطلبی با عنوان "چه کسی بود صدا زد سیمان؟" است. این یادداشت پس از حواشی در مجلس شورای اسلامی در روز تصویب برجام، منتشر شد. در آن روز علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که روح‌الله حسینیان تهدید کرده که او را در رآکتور اراک دفن و روی او سیمان خواهد ریخت.
وطن‌امروز درباره اظهارات صالحی چنین نوشته بود: "در عالم سیاست نام چنین مواجهه‌ای دیگر بچه ننر‌بازی نیست، بلکه بی‌تعارف ذیل عنوان پدرسوخته بازی تعریف می‌شود. چطور مافوق همین دیپلمات، و در بدترین اتهام ممکن، منتقد خود را حواله به جهنم می‌دهد".
هفته‌نامه ۹ دی نیز به دلیل انتشار مطلبی با عنوان "این رای مخدوش است" محاکمه خواهد شد. این یادداشت نیز به انتقاد از نحوه مدیریت علی لاریجانی و اخذ رای از نمایندگان مجلس در هنگام بررسی برجام پرداخته بود. حمید رسایی، نماینده مجلس و مدیرمسئول ۹ دی در این یادداشت نوشته بود: "در روند بررسی این طرح به دلیل مدیریت نادرست و غیر قانونی رئیس مجلس، نه تنها فضای مجلس، ملتهب، بلکه به دلایلی که گفته می‌شود، در نتیجه آرای کسب شده برای طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام» می‌توان تردید و تشکیک کرد".
 
واکنشها به ارسال پرونده مطبوعات به دادگاه
اصول‌گرایان اما به این اتفاق واکنش‌های مختلفی نشان دادند. روزنامه وطن‌امروز در صفحه نخست خود این اتفاق را "حکم پسابرجام" توصیف کرد. سردبیر این روزنامه نیز به خبرگزاری فارس گفت: "برخورد دولت مدعی آزادی بیان با رسانه‌های منتقد، تنگ‌نظرانه، ظالمانه و مبتنی بر سیاست‌های تحریم اقتصادی است".
اشاره رضا شکیبایی به آیین‌نامه‌ای است که وزارت ارشاد تدوین کرده که براساس آن به ازای دریافت هر تذکر از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، درصدی از یارانه‌ای که این وزارت‌خانه به رسانه‌ها اختصاص می‌دهد، کم می‌شود.
حمید رسایی در کانال تلگرام خود نیز ارسال پرونده این دو نشریه اصول‌گرا به دادگاه مطبوعات را در کنار صدور مجوز فعالیت برای ۱۲۳ خبرنگار خارجی در ایران از سوی وزارت ارشاد "دو تصمیم تامل‌برانگیز" خواند. به نوشته رسایی "وقتی در دور جدید، ۱۳۲ خبرنگار خارجی راحت وارد کشور می شوند و برخی از آنها پس از مدتی فعالیت، در حالی که به دلیل اعتماد نابجا تا خاص ترین محافل و جلسات عالی ترین مقام اجرایی کشور راه پیدا می کنند و توسط نهادهای امنیتی بازداشت می شوند، اما تمام هم و غم دولت کلید، بستن دهان هموطنان منتقد و قفل کردن رسانه های منتقد است، آیا باز هم باید از دلایل دلنگرانی های رهبری نسبت به نفوذ دشمن پرسید".
اشاره این نماینده مجلس به اتهام‌هایی است که هفته گذشته جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس با استناد به گزارش ارائه شده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کرده بود. به ادعای کریمی‌قدوسی، جیسون رضائیان - خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن‌پست در تهران - اعتراف کرده که قصد نفوذ در ارگان مختلف حکومتی را داشته و به دفتر حسن روحانی نفوذ کرده است.
رسایی همچنین در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، پیرامون ارسال پرونده نشریه متبوعش به دادگاه گفت: "اگر کسی به دولت انتقاد کند، آنها تحمل نمی‌کنند و سریعا برخورد می‌کنند. تذکری که به «۹ دی» و «وطن امروز» داده شد از همین بابت است و متاسفانه آقایان تحمل ندارند و بارها آن را نشان داده‌اند".
هفته‌نامه ۹ دی تاکنون چندین بار از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شده، اما هر بار دادگاه مطبوعات این نشریه را از اتهام‌های وارده تبرئه و حکم به انتشار مجدد این نشریه داده است.

    

تلگرام در روزهای آینده فیلتر می‌شود؟

کاوه قریشی

چند روز بعد از تکذیب اظهارنظر مدیران شبکه پیام‌رسان تلگرام از سوی وزیر ارتباطات مبنی بر فیلترشدن این شبکه، کارگروه فیلترینگ در ایران تصمیم گرفته در نشستی فیلتر شدن اپلیکیشن موبایلی تلگرام را بررسی کند. به گزارش سایت پویش، این جلسه قرار است روز چهارشنبه ۶ آبان در دفتر ابراهیم رئیسی، دادستان کل و رئیس کارگروه فیلترینگ برگزار شود. بر اساس این گزارش عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کمیته فیلترینگ از مدافعان سرسخت فیلتر تلگرام است،و در مقابل، اعضای دولتی این کمیته با مسدود شدن این نرم افزار کاربردی مخالف اند. در این کمیته مقاماتی مانند وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های اطلاعات، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی حضور دارند. تلاش دوباره برای فیلتر کردن شبکه پیام رسان تلگرام تنها چند روز بعد از تکذیب ادعای یکی از مقامات این شرکت از سوی محمود واعظی، وزیر ارتباطات،‌ فناوری و اطلاعات ایران می‌آید که با متهم کردن مدیران تلگرام به "ناشی گری" گفته بود دلیل "اختلال" در کار این شبکه طی روزهای گذشته، اختلال در اینترنت ایران بوده‌است. پاول دورف، مؤسس و از مدیران شبکه پیام‌رسان تلگرام، گفته بود که درخواست ایران برای همکاری در زمینه "جاسوسی از شهروندان" این کشور را رد کرده‌است.او در توییتر خود از این موضوع به عنوان دلیل "فیلتر شدن" تلگرام در ایران یاد کرده بود. آقای دورف در مصاحبه با بیبیسی گفته ایران "در طول هفته گذشته نیمی از ترافیک تلگرام را متوقف کرد و امروز ما را برای دو ساعت به طور کامل مسدود کرد (همان زمان که خبر را اعلام کردیم) و حالا به نظر می‌رسد پس از انتشار خبر تصمیم گرفته باشند انسداد ما را بردارند." او آنزمان، پیش‌بینی کرد که ایران با ارائه توضیحی رسمی، انسداد را از سر خواهد گرفت.  وزارت ارتباطات ۲۸ مهرماه گفته بود، آنها اقدامی برای فیلترینگ انجام نداده‌اند. با این حال همان روز سایت "گرداب"، وابسته به مرکزی بررسی جرائم سازمان‌یافته، در مورد برخی امکانات در "تلگرام"، هشدار داد. روز چهارشنبه، ۲۹ مهرماه، ساعاتی پیش از تکذیب وزیر ارتباطات، محمدرضا فرنقی‌زاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود شبکه تلگرام "مشکلی ندارد و کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند." دسترسی به شبکه ارتباطی تلگرام که نسبت به سایر شبکه‌ها سرویس‌های مناسب‌تری به کاربران ایرانی ارائه می‌دهد طی چند ماه گذشته در ایران با اختلالاتی روبرو و شایعه‌هایی هم در مورد احتمال مسدود شدن آن بین گروهی از کاربران منتشر شده است. این شبکه به ویژه بعد از محدودیت‌ها و اختلالات شبکه وایبر به یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های ارتباطی برای تبادل پیام در ایران تبدیل شد. تلگرام در ایران فیلتر نیست و امکاناتی نظیر انتقال فایل‌های تصویری بدون کاستن از کیفیت و سرعت جابه جایی آنها به کاربران ارائه می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم بیش از یک پنجم ترافیک سرورهای شبکه تلگرام در دست کاربران ایرانی‌ است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به صورت رسمی گفته است که ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر در این کشور از اپلیکیشن پیام‌رسانی تلگرام استفاده می‌کنند. پیشتر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده بود که شرکت تلگرام در پی درخواست مقامات ایرانی دسترسی برخی کاربران این شبکه پیام‌رسان را محدود کرده است. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ایجاد محدودیت در به کارگیری آنها یکی از موضوعات جنجالی در دولت یازدهم بوده است. با توجه به حضور برخی مقامات ارشد دولت در این شبکه‌ها و تلاش‌هایی که برای رفع فیلترینگ از شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک انجام شد به نظر می‌رسد دولت به رفع محدودیت‌های این شبکه‌ها تمایل دارد اما در عمل قادر به انجام آن نیست.

    

نظر خامنه ای عبور از برجام است

بهرام رفیعی

پس از تایید توافق هسته ای با گروه ۵+۱ از سوی رهبر جمهوری اسلامی که البته با ارایه شرط هایی به دولت همراه و موجب تنش هایی میان دولت و مخالفانش شده، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در اظهاراتی به صراحت اعلام کرد نظر او در این ارتباط عبور از مساله هسته ای و برجام است. حجت الاسلام علی سعیدی در جریان سخنرانی در یک مراسم عزاداری ماه محرم درمجتمع دانشگاهی امیرالمومنین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: "نظر ایشان(آیت الله علی خامنه ای) عبور از موضوع هسته‌ای و وحدت و مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع دشمن در موضوعات فرا هسته‌ای است." نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران اضافه کرده: "آمریکا از تعامل با ایران ۵ هدف را دنبال می‌کند: اول، حرکت به سمت مذاکرات فرا هسته‌ای و دخالت در موضوعات موشکی، نظامی و...؛ دوم، حل مشکلات اقتصادی اروپا و استفاده از پتانسیل بازار ایران؛ سوم، قطع محوریت و ارتباط ایران در غرب آسیا با سوریه، لبنان، یمن و حزب‌الله؛ چهارم، تقویت جریان سازش و قربانی کردن جریان مقاومت در فلسطین و حزب‌الله در لبنان و پنجم، ایجاد فاصله بین ایران و عراق." او با گفتن اینکه "حضرت آقا ظرف مدت ۶ ماه ۷۰ بار از واژه نفوذ استفاده کردند" همچنین مدعی شده: "نفوذ آمریکا چند جنبه دارد؛ اول جنبه اقتصادی و اشباع بازار ایران از کالاهای لوکس و مصرفی، دوم نفوذ سیاسی و سوم نفوذ فرهنگی است که با اهمیت‌ترین اقدام دشمن علیه ایران است.از دید مقام معظم رهبری، نفوذ فرهنگی آمریکا در ایران قابل تحمل نیست و دولت و آحاد ملت باید با کار فرهنگی خودجوش جلوی نفوذ فرهنگی دشمن را بگیرند." آیت الله علی خامنه ای ۲۹ مهرماه در نامه ای به حسن روحانی رییس دولت جمهوری اسلامی مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق هسته ای جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ که به برجام معروف شده است را تایید و در عین حال شروطی درباره این توافق مطرح کرد که جنبه توصیه و هشدار داشت. به نظر می رسد اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی درسپاه پاسداران بیشتر خطاب به منتقدان توافق هسته ای و مخالفان دولت باشد که در ماه های اخیر ابتدا در پی سکوت رهبر جمهوری اسلامی، سپس واگذاری تصویب این توافق به مجلس و بعد تصویب ناگهانی آن درمجلس و شورای عالی امنیتی ملی دچار اختلاف و چند دستگی شده اند و درحالی که تا پیش از این تنها پیکان حملات خود را علیه دولت نشانه می رفتند هم اکنون پس از تصویب برجام، رییس مجلس و همچنین شورای عالی امنیت ملی را نیز آماج انتقادهای خود قرار می دهند. از دیگر سو همزمان با اظهارات حجت الاسلام علی سعیدی، سرتیپ پاسدار رسول سنایی راد در سرمقاله شماره اخیر هفته نامه داخلی صبح صادق نیز به موضوع تصویب توافق هسته ای توسط رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و تاکید کرده است که "دوران مجادله نسبت به متن برجام" به پایان رسیده است. رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران در مقاله خود تاکید کرده: "حال که با تأیید مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ملاحظات آن و همچنین تدابیر تصریحی رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه‌ای در نامه به رئیس محترم جمهور، به دوره اجرای برجام رسیده‌ایم، دوران هرگونه بحث و مجادله نسبت به متن برجام به پایان آمده و برای متقاعد کردن دشمن برای خودداری از هرگونه سوءاستفاده و نقض عهد از یک‌سو و جلوگیری از موفقیت احتمالی او در نفوذ، از نخبگان و نیروهای فکری انتظار می‌رود در سد نفوذ احتمالی، یا هرگونه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در نحوه اجرا و تحمیل خسارت‌های احتمالی از ناحیه آن در این جنگ سیاسی و حقوقی نقش مؤثر و تاریخی خود را فراموش نکنند." معاون سیاسی سپاه در عین حال در مقاله خود مدعی شده است که "دشمن در پسابرجام نه‌تنها به حل مسائل اقتصادی و معیشتی کمک نخواهد کرد، بلکه به دنبال باز کردن مجاری نفوذ به بازار اقتصادی و وابسته‌سازی کشور به خود و گشودن مسیر رابطه و اعمال جنگ نرم و تغییر باورهای انقلابی برای بازگرداندن کشور به دوران پیش از انقلاب به‌مثابه یک ژاندارم همراه خواهد بود." رهبر جمهوری اسلامی در پی از توافق هسته ای با گروه ۵+۱ در اظهارات مختلف خود نسبت به شرایط دوران پس از این توافق و "نفوذ " در جمهوری اسلامی هشدار داده است.  خامنه ای ۲۶ مردادماه امسال برای نخستین بار پس از توافق هسته ای جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱مدعی "نقشه دشمن" برای نفوذ به جمهوری اسلامی شد و گفت: "در این جریان مذاکرات هسته‌ای -این توافقی که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول- نیّت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق، وسیله‌ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها را در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها را، نه حضور سیاسی آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با همه‌ی توان -که این توان هم بحمدالله امروز توان زیادی است- مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد." این گفته های رهبر جمهوری اسلامی یک هفته پس از آن مطرح شد که باراک اوباما رییس دولت ایالات متحده امریکا در گفت و گویی با وبسایت مایک و در پاسخ به پرسش های جوانان ایرانی، امریکایی و اسراییلی، بر لزوم تغییر رفتار و سیاست ها در جمهوری اسلامی پس از توافق هسته ای تاکید کرده بود. او گفته بود: "باید در داخل ایران گذار صورت بگیرد، حتی اگر تدریجی باشد. گذاری که در آن درک شود که شعار مرگ بر آمریکا و انکار هولوکاست توسط رهبران ایران و تهدید اسرائیل به نابودی و دادن اسلحه به حزب‌الله، گروهی که در فهرست تروریستی قرار دارد و کارهایی از این دست از ایران در چشم بخش اعظم جهانیان، کشوری طردشده می‌سازد." باراک اوباما همچنین تاکید کرده بود: "در لحظه‌ای که رژیم ایران از این نوع گفتار و رفتار دست بردارد، ایران به خاطر وسعت، استعداد و منابعی که دارد بلافاصله در چشم جهانیان نفوذ و قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد. امید من این است که چنین اتفاقی بیفتد. چنین امری نیازمند تغییر در سیاست و رهبری ایران است. تغییر طرز فکر در زمینه رویکرد ایران به بقیه جهان و رویکردشان به کشورهایی مثل ایالات متحده." رهبر جمهوری اسلامی در دوماه اخیر بارها بر موضوع "نفوذ دشمن" پس از توافق هسته ای اشاره کرده است. او از جمله۲۵ شهریورماه در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران از تلاش عده ای برای "تبدیل انقلاب به جمهوری اسلامی" انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه ای گفته بود برخی "جوری حرف میزنند که معنایش این است که انقلاب تمام شد؛ تبدیل انقلاب به جمهوری اسلامی. اصلاً قابل تبدیل نیست؛ جمهوری اسلامی باید مظهر انقلاب باشد. یعنی همان حالت تجدیدپذیری، همان حالت تحوّل دائمی، همان حالت باید در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد والّا جمهوری اسلامی نیست؛ حکومت اسلامی نیست؛ انقلاب یک امر مستمر است." او با تاکید بر اینکه "امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور" از "نفوذ اقتصادی، امنیتی" به عنوان نفوذهایی کم اهمیت تر از "نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی" یاد کرده بود. آیت الله علی خامنه ای خطاب به فرماندهان سپاه چنین هشدار داده بود: "نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم‌گیری و اگر نشد تصمیم‌سازی، نفوذ بکنند. وقتی دستگاه‌های سیاسی و دستگاه‌های مدیریّتی یک کشور تحت‌تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، آن‌وقت همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها در این کشور بر طبقِ خواست و میل و اراده‌ی مستکبرین انجام خواهد گرفت؛ یعنی مجبور میشوند. وقتی یک کشوری تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت، حرکت آن کشور، جهت‌گیری آن کشور در دستگاه‌های مدیریّتی، بر طبق اراده‌ی آنها است؛ آنها هم همین را میخواهند." وی همچنین برای نخستین بار بصورت تلویحی از آینده جمهوری اسلامی پس از ۱۰ سال و یا دوران پس از خود سخن گفته و تاکید کرده بود: "چنانچه ما بیدار باشیم، امید آنها (دشمنان) ناامید خواهد شد. آنها منتظر نشسته‌اند که یک روزی ملّت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران خوابش ببرد؛ منتظر این هستند. «وعده میدهند که ده سال بعد، ایران آن ایران نیست و دیگران هم که دیگر کاری نمیکنند!» تصوّرشان این است. نباید گذاشت این فکر و این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد؛ باید آن‌چنان پایه‌های انقلاب و فکر انقلابی در اینجا مستحکم باشد که مُردن و زنده بودن این و آن و زید و عمرو، تأثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذارد؛ این وظیفه‌ی اساسی نخبگان سپاه و همه‌ی نخبگان انقلابی این کشور است." اخیرا فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در اظهاراتی از بی توجهی به موضوع "نفوذ دشمن" که توسط آیت الله خامنه ای مطرح شد انتقاد کرده و گفته: "همه تلاش دشمنان ازجمله آمریکا و اصحاب منطقه‌ای و داخلی آن‌ها بر این است تا ما را به عقب یعنی دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برگردانند؛ به همین خاطر چنانچه فکر کنیم دشمن خیرخواه ما است، قطعا از زیان‌کاران خواهیم بود." او نیز بدون نام بردن از شخصی گفته بود: "به غیر دشمنان بیرونی که چنین تفکری دارند، متأسفانه «بعضی افراد داخلی» هم به اصول اساسی انقلاب اسلامی که همان پایداری در برابر زورگویان است، توجهی ندارند؛ لذا مردم را به سازش در برابر دشمنان توصیه می‌کنند؛ در حالی که به عواقب شوم آن هیچ توجهی ندارند." سرلشکرپاسدار عزیز جعفری همچنین برای نخستین بار از مناقشه و مذاکرات درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به عنوان "فتنه هسته ای" یاد کرده و مدعی شده بود که "در این فتنه دشمنان به بهانه هسته‌ای بیشترین فشارهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی و نظامی را وارد کردند و بدین شکل فتنه بزرگی را علیه مردم کشورمان رقم زدند. نکته مهم این است که اگر توافق هسته‌ای تصویب شود، وارد فضای جدیدی می‌شویم که طی آن دشمنان در داخل و خارج به دنبال سوء استفاده خواهند بود؛ تا مسیر انقلاب را به انحراف بکشانند."

    

جلوگیری از نفوذ آمریکا با نفوذ روسیه

مریم کاشانی

وزیر انرژی روسیه که به ایران سفر کرده است، خبر داد که این کشور به زودی میلیاردها دلار قرارداد اقتصادی با ایران امضا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه از سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در پروژه‌های میان مدت میان تهران و مسکو خبر داده و گفته: "از دید من از میان تمام بحثها و توافقات دیروز ما به سمت لیستی از پروژه‌ها با ارزش ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار حرکت کرده‌ایم. مسلما این پروژه‌ها برای یک سال نخواهند بود بلکه برای یک دوره میان مدت مشخص انجام خواهند شد زیرا برخی از پروژه‌ها بلند مدت هستند." او همچنین از احتمال تاسیس یک بانک مشترک میان ایران و روسیه خبر داده و افزوده: "در حال حاضر ما توافق کرده ایم که هیات ایرانی به منظور گفتگو در مورد همه جزئیات مربوط به تاسیس این بانک مشترک به مسکو سفر کند." حدود یک ماه پیش هم خبرگزاری مهر از خرید ۲۱ میلیارد دلاری ایران از روسیه در بخش تجهیزات فضایی خبر داده بود. بر اساس این گزارش منوچهر منطقی مدیر صنایع هوایی ایران در گفتگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک گفته بود: "ایران قراردادی را به ارزش ۲۱ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات ماهواره ای و هواپیما با روسیه امضا کرده است." گفته می‌شد که قرارداد مزبور شامل تجهیزات مربوط به ماهواره ها و همچنین سوپرجت‌های سوخوی ۱۰۰ که هواپیماهای مسافری هستند می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد تنها در چند ماه اخیر حدود شصت میلیارد دلار قرارداد تجاری میان ایران و روسیه امضا شده است. اوایل شهریور ماه گذشته نیز اخباری از بسته شدن قراردادهای چند میلیارد دلاری بین ایران و چین منتشر شد که گفته می‌شد برای ساخت نیروگاه‌های اتمی در ایران است. بعد از سفر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به چین که با هدف بررسی تغییر طراحی راکتور آب سنگین اراک صورت گرفته بود، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران فاش کرد که مذاکراتی درباره "ساخت نیروگاه‌های کوچک و بزرگ" نیز با چین صورت گرفته است. این قراردادها از آن جهت اهمیت دارد که گفته می‌شود میلیاردها دلار از اموال بلوکه شده ایران در دست چینی‌ها و روس‌ها است که حاضر به بازپس دادن آن به ایران نیستند. حتی یکبار غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فاش کرد: "مجموع مطالبات ایران که در اختیار چین، روسیه، هند، امارات و دیگر کشورها است در مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می‌باشد که سرمایه‌گذاری این پول در صنعت نفت در اولویت است." او همچنین تاکید داشت: "بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده کشورمان در اختیار چینی‌ها و مابقی در اختیار کشورهای دیگر است." اکنون انتشار خبر قراردادهای میلیاردی جمهوری اسلامی و روسیه می‌تواند پازل اقتصادی تحرکات اخیر ایران و روسیه و همکاری‌های نزدیک‌تر آنان را تکمیل کند. چنانچه نامه سیدعلی خامنه‌ای به حسن روحانی هم در نظر گرفته شود که تاکید داشت "از ورود هر گونه مواد مصرفی آمریکا جداً پرهیز شود"، می‌توان حدس زد که برنامه آینده تجارت ایران همچنان رو به روسیه و چین خواهد بود.  ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به خواسته سیدعلی خامنه‌ای در زمینه وارد نکردن کالاهای مصرفی از آمریکا گفت: "ترکیب واردات به سه گروه کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی تقسیم می‌شود. تاکید رهبری بر مصرفی نبودن کالاهای وارداتی از آمریکا موید آن است که این منع شامل واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، وجود نمی‌شود." او اضافه کرده: "در خصوص کالاهای مصرفی، طبیعی است که این قبیل کالاهای را باید از کشورهایی وارد کنیم که موجب افزایش ضریب امنیت کشور شود. برای واردات کالاهای مصرفی قطعا اروپا نسبت به آمریکا ترجیح دارد. در گذشته نیز رهبری همین تاکید را داشته‌اند و این چیز جدیدی نیست. هر نوع کالایی که یکبار مصرف نباشد و موجب حفظ و افزایش فعالیت‌های تولیدی شود، منعی برای واردات ندارد حتی اگر از آمریکا وارد شود. مثلا در صنعت پتروشیمی بسیاری از قطعات صنعتی را می‌توان از آمریکا وارد کرد. آن دسته از کالاهایی که مصرفی نباشد را می‌توان حتی از دشمن نیز وارد کشور کنیم." پیش از او هم مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران تاکید کرده بود: " تاکنون محدودیتی برای واردات از هیچ کشور خاص براساس قانون به ما ابلاغ نشده است و هیئت وزیران باید این فرمان را برای ورود کالاهای مصرفی آمریکایی مورد توجه قرار دهد. در صورتی که این ممنوعیت واردات کالا به گمرک ابلاغ شود جلوی واردات این محصولات گرفته می‌شود اما در حال حاضر ما محدودیت واردات از هیچ کشوری غیر از رژیم صهیونیستی نداریم." همزمان روزنامه شرق در گزارشی با عنوان "جلوگیری از نفوذ آمریكا با روسیه و چین" از قول حمید حسینی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، درباره علت گسترش روابط اقتصادی ایران با روسیه و چین نوشت: "بالاخره روابط سیاسی الزاماتی به‌همراه دارد. با توجه به بحث‌های پس از توافق و برجام و اخطارهایی که درباره ورود و نفوذ آمریکا داده شده، نظام درصدد است جلو نفوذ آمریکا در ایران گرفته شود. یکی از راه‌ها هم همین است که حوزه نفوذ چین و روسیه در بازار ایران کاهش پیدا نکند ازاین‌رو تقریبا یک استراتژی مشخص در پیش گرفته شده که حجم روابط با چین حفظ شود و لطمه نخورد از آن طرف هم روابط سیاسی و اقتصادی با روسیه توسعه پیدا کند تا زمینه برای یکه‌تازی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در ایران مهیا نشود. این استراتژی از بالا تعیین شده و حتما هم لازم نیست که اقتصادی باشد و منافع اقتصادی برای کشور داشته باشد. قاعدتا کشور مسائل امنیتی و سیاسی مهمی دارد که براساس آن تصمیم گرفته شده تا همکاری با روس‌ها افزایش پیدا کند."

    

اعتراض به یک محکومیت در امریکا

جلال یعقوبی

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به حکم صادره برای مظفر خزاعی در امریکا اعتراض کرد. او این حکم را "کاملا ناعادلانه" و اقدام دولت امریکا در دستگیری و زندانی کردن "اتباع ایران" راغیر قابل قبول خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم گفت: "متاسفانه شماری از اتباع کشورمان به دلایل غیر موجه و اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی و نامشروع در امریکا و چند کشور دیگر زندانی می‌باشند و در طی چند سال گذشته اقدامات و پیگیری‌های مستمر حقوقی و سیاسی برای اثبات بیگناهی و آزادی ایشان صورت گرفته است و این تلاش‌ها کماکان ادامه دارد." او اضافه کرد: "جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است دستگیری اتباع خود به دلایل واهی و ادعای نقض تحریم‌ها را غیرقانونی و خلاف حقوق بین‌الملل می‌داند." چند روز پیش دادگاهی در آمریکا مظفر خزاعی، مهندس ایرانی-آمریکایی را به اتهام سرقت اطلاعات نظامی حساس و ارسال آنها به ایران، به هشت سال زندان محکوم کرد. بر اساس گزارش منتشر شده در بی‌بی‌سی، خزاعی اتهام خود را پذیرفته و عذرخواهی کرده بود. او تاکید کرده بود که می‌خواسته در دانشگاهی در ایران تدریس کند و ایمیل‌های مرتبط با پرونده‌اش بخشی از روند گرفتن این شغل بوده‌‌اند. خزاعی در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ زمانی که از نیوجرسی عازم فرانکفورت در آلمان بود دستگیر شده اما پرونده او تاکنون به دادگاه نرفته بود. خبرگزاری فارس در آن زمان طی گزارشی به نقل از منابع روس نوشته بود: "خزاعی که از سال ۱۹۹۱ شهروند آمریکا است به جرم قاچاق کالاهای تقلبی در بین ایالتهای آمریکا نیز محکوم شده بود. وی با محکومیت ۱۰ سال زندان مواجه است. با توجه به ادعای دادستانی آمریکا، خزاعی در ماه نوامبر قصد داشته یک محموله را با کشتی به ایران ارسال کند که در آن کتابچه‌ها، برگه‌های مخصوص و دیگر لوازم مربوط به اطلاعات جنگنده ۳۵F وجود داشته است." دیروز سایت فرهنگ، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی ادعا کرد که متهم این پرونده با فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده و افزوده: "اما از این اعترافات مضحک، بی‌ارزش و تحت فشار که بگذریم، طنز اصلی قضیه در «دستور گرفتنِ قضات آمریکایی از سازمان‌های امنیتی این رژیم» است. در وضعیتی که پرونده اتهامات مبهم خزاعی در هیچ دادگاه بی‌طرف بین‌المللی مورد رسیدگی قرار نگرفته و وضعیت این شهروند کهن‌سالِ ایرانی-آمریکایی در ۹ ماه گذشته به هیچ‌وجه روشن نبوده است، دادستانِ دادگاه فرمایشیِ آمریکایی -ـ که گویا صرفاً مأمور به کرسی نشاندن خواست‌های بازجویان سی.آی.ای بوده -ـ برای مظفر خزاعی تقاضای ۱۰ سال زندان(!) می‌کند و قاضی دادگاه - که در پرونده‌های امنیتی و نظامی، در مقابل خواست‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایالات‌متحده هیچ استقلال رأیی ندارد - حکم به هشت سال و نیم زندان برای این شهروند ایرانی-آمریکایی می‌دهد!" در ماه‌های گذشته و پس از دستگیری جیسون رضائیان در ایران، گفته می‌شد برخی مقامات جمهوری اسلامی در جریان سفر به امریکا خواستار مبادله محکومان ایرانی با محکومان امریکایی شده‌اند. از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در گفتگو با رادیو ملی امریکا درباره امکان وجود یک راه حل سیاسی برای مساله زندانیان امریکایی در ایران گفته بود: "البته که راه‌های عملی وجود دارد. مثلا تعدادی ایرانی در زندان‌های اینجا محبوس‌اند." او تاکید کرده بود: "قطعاً برای مسائلی از این دست، می‌توان به راهکارهایی رسید. فکر می‌کنم که سیاسون شما (آمریکایی‌ها) آن راه‌ها را می‌دانند." خبرنگار رادیو ملی امریکا پرسیده بود: "آیا احتمال دارد اتفاقی مشابه با تبادل زندانیان میان آمریکا و کوبا در دسامبر سال گذشته، برای زندانیان ایران و آمریکا هم اتفاق بیافتد." و لاریجانی پاسخ داده بود: "آن هم یک راه است." چند روز بعد از لاریجانی و در روز پنجم مهر ماه، اینبار حسن روحانی بود که در جریان سفر به امریکا از مبادله زندانیان سخن گفت. او به کریستین امانپور خبرنگار سی‌ان‌ان گفته بود: "اگر امریکا زندانیان ایرانی را آزاد کند، تهران نیز آزادی سه زندانی امریکایی در ایران را بررسی خواهد کرد. اگر امریکایی‌ها گام‌های مناسب بردارند و زندانیان ایرانی را آزاد کنند، قطعا فضای مناسب باز می‌شود و شرایط مناسب برای تهران ایجاد خواهد شد تا هر چیزی که در توان و حوزه اختیارات مسئولان ایرانی قرار دارد در مورد آزادی زندانیان امریکایی در ایران در اسرع وقت انجام دهند." پس از آن بود که جان کری، وزیر خارجه امریکا تاکید کرد: "درباره سخنان مطرح شده هنوز مستقیما چیزی از ایرانیها نشنیده‌ایم. برخی گفتگوها انجام شده است؛ اما صبر می‌کنیم تا ببینیم کجای کار هستیم." درآن روزها رسانه‌های داخلی ایران نوشته بودند که دست‌کم سه زندانی آمریکایی در ایران هستند و ایران نیز به دنبال آزادی ۱۹ نفر از شهروندان خود است که در ارتباط با تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران زندانی شده‌اند.  قبل از اظهار نظرهای علنی رئیس مجلس و رئیس دولت جمهوری اسلامی، یکی از معاونان وزارت خارجه اساسا هرگونه احتمال تبادل زندانیان ایران و امریکا را تکذیب کرده بود. سوم شهریور گذشته، و در زمانی که محاکمه جیسون رضائیان در جریان بود، حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه گفته بود: "بحث تبادل زندانیان مطرح نیست و چنین چیزی واقعیت ندارد." او در عین حال اضافه کرده بود: "حدود ۱۶ نفر ایرانی به اتهام دور زدن تحریم در زندان های آمریکا زندانی هستند و ما حدود ۶۰ زندانی عادی نیز در این کشور داریم." با اینهمه گفته می‌شود امکان مبادله زندانیان ایران و امریکا به این سادگی هم نخواهد بود. اوایل مهرماه گذشته، محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به سایت باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما گفته بود: "معاهده‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا در بحث استرداد مجرمان وجود ندارد. صرف اظهارنظر شخص رئیس جمهور کشورمان و یا رئیس جمهور آمریکا استرداد زندانیان امکانپذیر نمی‌شود." او معتقد بود: "این امر تنها وابسته به تغییر سیاست‌های کلی نظام است، اگر سیاست‌های کلی نظام در راستایی قرار بگیرد که روابط ایران و آمریکا عادی شده و معاهده‌ای در زمینه استرداد مجرمان میان دو کشور منعقد شود، آن زمان می‌توان بر روی معاهده نظر داد." هرچند که نباید فراموش کرد اگر "نظام" صلاح بداند، و طرف امریکایی هم بپذیرد، دیگر نیازی به معاهده هم نخواهد بود.

    

"اتهامات عجیب" برای نوشتن یک نامه

فیروزه متین

در حالی که رئیس دولت، سخنگوی کابینه و برخی دیگر از اعضای هیات دولت تاکنون تلاش کرده اند نامه 4 وزیر صنعت، کار، دفاع و اقتصاد به حسن روحانی را اتفاقی عادی و روزمره جلوه دهند، علی اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی روز گذشته با "رانتخوار" نامیدن آنها وجه دیگری از ماجرا را نشان داد بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، علی اکبر ترکان به سایت "اقتصاد نیوز" گفته: "این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند. رئیس جمهور بسیار پرظرفیت هستند و به همه آن‌ها لبخند زدند". او افزوده است: "آن‌ها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می آورد. اما در این میان سوال پیش می آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ ۹۰ درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می آید. بنابراین آن‌ها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند. وزیر صنعت قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده ام و همیشه به آنجاهایی که بوده ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند. بعد هم همه‌شان پشیمان شدند چون به نظرم درخواست نابجایی داشتند. این نامه نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت را به همراه ندارد و نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است". سایت نظر به این سخنان واکنش نشان داده و نوشته است: "اظهارات اکبر ترکان در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد دلایل و انگیزه های نامه نگاری ۴ وزیر با روحانی و همچنین رسانه ای شدن آن اظهارات دیگری را به میان آورده بودند؛ نامه ای که بیش از همه وضعیت رکود در اقتصاد ایران را مد نظر قرار داده بود، ولی اکنون از سوی اکبر ترکان به گونه ای دیگر تفسیر شده و اتهامات عجیبی را در مورد ۴ وزیر امضاکننده این نامه مطرح ساخته است.از سوی دیگر، این اظهارات ترکان در حالی است که به گفته علی طیب نیا، چندی بعد از این نامه نگاری روحانی دستور اکید داده است که بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هیأت دولت بررسی و سپس در صورت لزوم سیاست های لازم تهیه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی، در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می کند. گفته هایی که البته بیراه نبود و بعد از مدتی بسته سیاستی جدید محرک دولت برای اقتصاد ایران نشان داد که تمامی آنچه طیب نیا در مورد علل و عوامل نامه نگاری با رئیس جمهور و پیامدهای آن گفته است، رنگ واقعیت به خود گرفته است.حال اکبر ترکان به شکلی عجیب و با طعنه های فراوان سعی کرده است، وجهه دیگری به این نامه ببخشد؛ موضوعی که خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند دستگی عمیق در میان دولتیان دارد و به احتمالی بسیار قوی تر واکنش های فراوان از جمله از سوی چهار وزیر امضا کننده نامه را به دنبال خواهد داشت". سایت جهان نیوز اما از سخنان ترکان استقبال کرده و تیتر زده است: "دهن کجی ترکان به ۴ وزیر". گفتنی ست پیش از این سعید لیلاز، روزنامه نگار اقتصادی نزدیک به دولت نیز وزرای نویسنده نامه را به رانتخواری متهم کرده و گفته بود: "آيا اين چهار عضو کابینه، وزيرِ سفته بازان و صاحبان سهام در بورس تهران هستند يا وزير دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران ووزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملت ایران؟ لازم است ذکر کنم که حساب سهامداران بورس و رانت خواران صدها ميلياردي را از یکدیگر جدا می دانم اما اینطور به نظر می رسد که اين نامه فرياد بورژوازي رانتير و رانتخوار براي رسيدن به روزهاي خوش و روياهاي شيرین سال های ۸۴ تا ۹۲ است نه هشدار دلسوزانه ۴ وزير كابینه براي حل مسائل اقتصاد ایران. هشداری که باید به آقای روحانی بدهم این است که مراقب باشیم، مبادا بورژوازي رانتخوار باشد كه دلسوزانه سر از نامه در آورد و رانت های از کف رفته اش را طلب می کند. فریاد می کشد و زیر پوستی تهدید می کند. راه خروج از رکود بورس نیست و مسائل بسیار مبنایی تری باید مورد توجه قرار گیرد. اين نامه بدون آنکه بخواهیم به امضاکنندگان آن جسارت کنم نشان می دهد که ماهيت ركود به درستی شناخته نشده است. اين نامه بدون آنكه به نویسندگان آن جسارت كنيم، بازگشت به 3 سال پيش را دنبال می کند در حالي كه بايد برای اصلاح امور به ۱۰ سال قبل بازگرديم".

    

تصادف فرزند لاجوردی با همسر هاشمی

نازنین کامدار

فرزند اسدالله لاجوردی در یک پست اینستاگرامی ادعا کرد همراهان راننده خودروی "بی.ام.و" ای که یکی از سرنشینان آن شباهت زیادی به "ع.ف" (عفت مرعشی) همسر "ا.ه.ر" (اکبر هاشمی رفسنجانی) داشته او را پس از تصادف، با هفت تیر به مرگ تهدید کرده و سپس او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. بنا به نوشته سایت های رسمی، سید احسان لاجوردی، فرزند اسدالله لاجوردی، دادستان اوین در دهه ۶۰، در یک پست اینستاگرامی نوشته است: "امروز ساعت ۳۰:۱۵ داشتم از نیاوران وارد سه‌راه یاسر مى‌شدم. یک خودروی بى‌ام‌و با پلاک ایران ١١ ــ ٣٨٦م٥١ که قصد داشت صف ماشینهاى پشت چراغ قرمز را رد کند به‌سمت چپ جدول‌هاى وسط خیابان آمد و با ماشین من تصادف کرد.از ماشین پیاده شدم و جلویش را گرفتم تا فرار نکند و به پلیس زنگ زدم. راننده خودرو که دخترى نیمه‌چادرى بود هم تماسى گرفت و منتظر ایستاد.
بعد از دو سه دقیقه‌اى که آرام‌تر شدم قصد کردم بى‌خیال شوم و بروم که آن خانم به یکى از عابران گفت: "این آقا شیاد است و چون ماشین من مدل بالاست قصد اخاذى دارد" و... عصبانیت فروخفته بازگشت.
شمارش دقایق به ٣ و ٤ نرسیده بود که آقایى آمد و بى‌سیم و کلتش را به رخ کشید و صدالبته بدون بى‌احترامى خواست که کنار بروم و... 
عرض کردم قصد داشتم بروم که ایشان توهین کردند.
به‌زبان صدالبته خوش کلتش را کشید، خشاب بر زمین افتاد و بعد از برداشتن خشاب آن را بر شقیقه گذاشت و با مهربانى کامل با پاهاى مبارک نوازشى بر شکم و ساق پا و...
بى‌ام‌و رفت و جناب محافظ که فکر کنم او را ج. صدا مى‌کردند مشت و لگدزنان به‌طرف یک خودروی پژو رفت، فریاد زد: «اگر به‌سمت این ماشین بیایى شلیک مى‌کنم». سرنشین عقبِ پژو خانمى بود چهره‌آشنا.
چهره‌اى داشت بسیار شبیه خانم ع.م. همسر ا.ه.ر.
البته فقط خیلى شبیه!
پلیس تماس گرفت. پاسخ دادم قضیه به‌خوبی و خوشى پایان یافت و جان من و زن و بچه‌ام مقدم است بر هرچیز.
اگر از احوال من بپرسید ملالى نیست جز اندکى درد استخوان و اندکى دلخورى. دلخورى از پاره شدن تى‌شرتى نو که تازه هدیه گرفته بودم".
وی در ادامه در کامنتی نوشت: "خانومم اومد کلید ماشین رو از من بگیره و ماشین رو جابه‌جا کنه، بدون هیچ صحبتى، حتى یک کلمه."
دختره شیشه رو کشیده پایین به خانومم می‌گه: "چرا شما این‌قدر وحشى هستین!".  اگر چه فرزند لاجوردی در پست اینستاگرامی اش نوشته سرنشین خودروی مذکور "شبیه" ع.ف یا همان عفت مرعشی بوده، اما رسانه هایی همچون "جام جم" و "میزان" که اولی وابسته به صدا و سیما و دومی پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه است، تیترهایی با این مضمون برای این خبر انتخاب کرده اند: "ضرب شتم پسر شهید لاجوردی توسط محافظ خانم «ع.م» » و...". کشیده شدن پای هاشمی به ماجرای هفت تیر کشی بر روی فرزند اسدالله لاجوردی در حالی صورت گرفته که وی در سخنانی اعلام کرده در جریان مذاکرات اتمی، زمانی که علی لاریجانی به موفقیت نزدیک بوده، آیت الله خامنه ای ناگهان وی را از سمت دبیر شورای امنیت ملی برکنار و سعید جلیلی را به جای وی منصوب کرده است. 
او همچنین گفته در زمان ریاست اش بر مجلس، علی خامنه ای در سفر به پاکستان تلاش کرده تا با "عبدالقدیرخان" پدر خان (سازنده بمب اتم پاکستان) دیدار کند اما موفق نشده است. پدر احسان لاجوردی، اسد الله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب در دههٔ شصت است که از وی به عنوان یکی از بدنام ترین چهره های جمهوری اسلامی و عامل قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یاد می شود.
او بعد ها و پس از آنکه از کار برکنار شد، در بازار تهران از سوی دو تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. خواهر اسدالله لاجوردی نیز سال گذشته در خیابانی در حوالی دماوند به قتل رسید.هرچند پلیس قتل او را "غیر سیاسی" توصیف کرد.

    

جنگل شهر محسن ظریفیان، اعتماد

    

اعتراض شدید حسین زمان به وزارت ارشاد

حسین زمان ، خواننده نامداری که از دوازده سال پیش ممنوع الکار است، در نامه ای به وزیر ارشاد نوشت:" بهتر است وزارت ارشاد بجای دروغ و سفسطه و زدن حرف های چند پهلو با شجاعت و بپاس احترام به مردم اعلام نماید در این زمینه و برخی زمینه های دیگر از خود اختیاری ندارد و از جای دیگر دستور می گیرد." آقای جنتی ، وزیر محترم ارشاد 
سخنگوی آن وزارتخانه در نشست خبری دوشنبه چهارم آبانماه 94 اظهار کرده اند : " اصولاً خواننده ممنوع‌الکار داخل کشور نداریم." قطعا نامبرده بعنوان سخنگو نظرات شما را بیان مین ماید و لذا لازم است برای بار چندم متذکر شوم بنده از خوانندگانی هستم که سالهاست مجوز اجرای صحنه ای و تولید اثر هنری ندارم و در دو دولت گذشته و نیز در دوسالی که از عمر دولت تدبیر و امید و وزارت حضرتعالی می گذرد چندین نوبت به وزارت ارشاد مراجعه کرده ام و پاسخ درخواست اجرای فعالیت به من این بوده که به دلیل نامه هایی که از بالا به وزارتخانه ابلاغ شده شما اجازه کار ندارید و تا اطلاع ثانوی ممنوع الکار هستید . هم معاون هنری شما ، آقای مرادخانی و هم مدیر کل سابق دفتر موسیقی معاونت هنری ،آقای ارجمند بطور شفاهی این مورد را به من اعلام نموده اند و البته هنوز مخفی کاری می کنند و رسما نمی گویند این بالا و نامه های صادره از آن بالا متعلق به کجاست . بنابر این ادعای سخنگوی شما حد اقل در مورد من کذب محض است . 
آقای نوش آبادی فرموده اند: ".بر اساس ضوابط و قوانینی که ابلاغ شده هر گونه همکاری با شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی خارج از کشور ممنوع است و هنرمندانی که با آگاهی کامل با شبکه‌های خارجی به ویژه شبکه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌هایی داشته باشند به طور حتم با آنها برخورد قانونی خواهد شد" 
شروع ممنوع الکاری من به حدود دوازده سال پیش برمی گردد که هنوز امکان استفاده از شبکه های ماهواره ای نبود و اصولا کانالهای فعال امروزی وجود نداشت و از طرفی در تمام این مدت بر خلاف گفته سخنگوی شما هیچ تذکری ارائه نشده و بنابر این ممانعت از فعالیت های من هیچ ربطی به پخش آثارم از شبکه های ماهواره ای ندارد و قطعا یک تسویه حساب سیاسی است . بهتر است وزارت ارشاد بجای دروغ و سفسطه و زدن حرف های چند پهلو با شجاعت و بپاس احترام به مردم اعلام نماید در این زمینه و برخی زمینه های دیگر از خود اختیاری ندارد و از جای دیگر دستور می گیرد به این ترتیب مردم بیشتر باورتان خواهند کرد . دولت گذشته با دروغ پردازی و مردم فریبی جز ننگ و فضاحت حاصلی نداشت خوب است از گذشته درس بگیرید . البته اینکه هرگونه همکاری با شبکه های رادیویی و تلویزیونی خارج از کشور چرا ممنوع است و با استناد با کدام قانون هنرمندان را از حضور در عرصه های جهانی منع می کنید خود موضوع دیگری است که باید جوابگو باشید . قرار نیست همه صداها از بلند گوهای دولتی داخلی به گوش مردم برسد و کسی حق ندارد این محدودیت را برای هنرمندان اعمال نماید . 
حسین زمان
چهارم آبانماه ۹۴

    

عکس: ده مکان دیدنی افغانستان

باغ بابر باغ بابر از قدیمی ترین باغهای کابل است که بخشی از تاریخ این شهر را با خود دارد. این باغ را ظهیرالدین محمد بابر، بنیانگذار امپراطوری گورگانیان هند، پس از آن که کابل را در ۱۵۰۴ (۹۱۰ هجری قمری) به تصرف خود در آورد، احداث کرد. این باغ، برای حدود چهارصد سال تفرجگاه فرمانروایان و شاهان مختلف بود. برخی از این فرمانروایان ساختمانهای جدید به این باغ افزودند. باغ بابر مانند دیگر ساختمانهای سلطنتی، برای صدها سال رازناک و مرموز بود و کسی اجازه ورود به آن را نداشت. دروازه های باغ بابر در سال ۱۹۳۰، در زمان حکومت نادر خان، به روی مردم گشوده شد و به تفریحگاه عمومی تبدیل شد. منار جام منارجام در مناطق کوهستانی ولایت غور قرار دارد. این منار در قرن دوازدهم میلادی ساخته شده و ۶۵ متر ارتفاع دارد و در سال ۲۰۰۲ مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد.این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو، هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است. یونسکو می‌گوید به دلیل جریان آب در رودخانه‌ای که در نزدیکی منار جام قرار دارد، این منار بزرگ، در حال فرسایش است. مسجد عیدگاه مسجد عیدگاه در باغ علیمردان در شهر کابل افغانستان قرار دارد. این مسجد درسال ۱۳۱۱ ه. ق. بنا نهاده‌شده و کار تعمیر آن در سال ۱۳۱۵ ه. ق. پایان یافت. دراین مسجد غیر از ادای نماز، اجتماعات و جرگه‌های رسمی نیز برگزار می‌شد مثلاً جنگ با بریتانیا جهت استرداد استقلال افغانستان از منبر سنگی همین مسجد اعلان شد. دریاچه غرقا دریاچه غرقا در نزدیکی کابل یک محل تفریحی است. باغ وحش کابل باغ وحش کابل در سال ۱۳۴۶ توسط خانواده محمدظاهرشاه تاسیس شده و سردار نادر، فرزند محمدظاهرشاه رئیس افتخاری این باغ وحش بوده است. باغ وحش کابل با داشتن فضایی زیبا و حیوانات مختلف، در روزهای رخصتی، به خصوص جمعه ها یکی از تفریحگاه های افغانستان است. در این باغ وحش حیواناتی از قبیل: شیر، خرس، گاو وحشی، شتر، روباه، کفتار، میمون، آهو و... و پرندگانی همچون: طاووس، کرکس، طوطی، عقاب، بوم، کبوتر، کبک، پرندگان صحرایی و... یافت می شود که بعضاً نسل آنها رو به انقراض است. مسجد جامع هرات مسجد جامع هرات یا مسجد جمعه هرات از مسجدهای کهن و با معماری باارزش در شهر هرات است که بیشتر گسترش آن در دورهٔ طلایی عهد تیموریان است. این مسجد را سلطان غیاث الدین غوری در سال ۵۹۷ ق. طرح ریزی کرد اما موفق به تکمیل آن نشد. جسد وی در سال ۱۲۰۲ میلادی در زیر گنبد در عقب ایوان شمالی مسجد دفن شد. غارهای تورا بورا این مجموعه غار در کوهستانی بین مرز افغانستان و پاکستان قرار دارد. درون غارها شبیه با ساختمان های چند طبقه است. غارهای تورا بورا در زمان حملات تروریستی ۱۱سپتامبر بسیار مشهور شد زیرا گفته می شد که بن لادن در آنجا مخفی شده است. در گزارش ارتش آمریکا آمده است که غارهای تورا بورا پایگاه طالبان بوده است که گنجایش ۲۰۰۰ نفر را داشته است. موستاق اتا موستاق آتا دومین کوه مرتفع منطقه کولان شان بوده و در ضلع شمالی آن واقع شده است  این رشته کوه در غرب ایالت سین کیانگ ودر نزدیکی مرز چین و تاجیکستان قراردارد. موستاق آتا حدود ۴ کیلومتر بالاتر از دره کولان شان و در جنوب کونگور واقع است. زیبایی موستاق آتا که یکی از ۵۰ کوه مرتفع دنیا به شمار می رود آنرا به یکی از اغوا کننده ترین کوههای ۷۰۰۰ متری دنیا تبدیل کرده است. فلات پامیر فلات رشته کوه های پامیر که بخشی از آن در افغانستان است، زیباترین بهار را دارد. رودخانه زیبای پامیر نیز از این رشته کوه جاری شده است. تنگه خیبر تنگه خیبر یا گردنه خیبر دره و گذرگاهی معروف در رشته کوه هندوکش است که در مرز میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. این گردنه که قرنها راه داد و ستد و هجوم از آسیای مرکزی بوده اینک حلقه عمدهٔ ارتباطی بین پیشاور (پاکستان) و کابل (افغانستان) است. این گردنه ارتفاعش از ۱۰۷۰ متر تجاوز نمی‌کند.

    

برقراری سوئیفت به‌محض لغو تحریم

رئیس کل بانک مرکزی از موفقیت 99درصدی تراکنش‌های بانکی در سال گذشته و برقراری سوئیفت بلافاصله پس از لغو تحریم خبر داد و گفت: قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به‌صورت آزمایشی در جزیره کیش راه‌اندازی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف با بیان اینکه رشد فزاینده فناوری‌های نوین در جهان، طی سالهای اخیر فرصت مناسبی را پیش روی دولت‌ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت رسانی به آنان، در ارتقای شاخص‌های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملتها گام بردارند، گفت: با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت، ارایه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می‌یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهد .صنعت IT در کشور نیاز به تحرک و رشد  جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می‌کند. تسنیم

    

زلزله‌ای شدید افغانستان را لرزاند

زلزله‌ای شدید به بزرگی ۷.۷ درجه بخش‌هایی از افغانستان، پاکستان و تاجیکستان را لرزانده است. مرکز این زمین لرزه در حدود ۷۰ کیلومتری جنوب شرق شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان افغانستان و در عمق حدود ۲۰۰ کیلومتری سطح زمین بوده است. مرکز زلزله به ایالت های خیبرپختونخوا و مناطق قبایلی پاکستان و بدخشان کوهستانی در تاجیکستان نزدیک است. خطوط ارتباطی و برق در بسیاری از نقاط افغانستان قطع شده و بیمارستان ها به حالت آماده باش در آمده اند. براساس گزارش های دریافتی این زمین لرزه به مدت یک دقیقه در دهلی نو، پایتخت هندوستان احساس شده و صدها نفر در این شهر به خیابان ها ریختند. هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی در دست نیست.

    

پایان حبس؛ علیرضا رجایی از زندان اوین آزاد شد

علیرضا رجایی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین دقایقی پیش آزاد شد. به گزارش خبرنگار کلمه، علیرضا رجایی، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی دربند با پایان دوران حبس، دقایقی پیش از بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شد. علیرضا رجایی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات "گام نو" است که در اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به چهار سال حبس محکوم شد. رجایی پیشتر و در زمستان ۸۱ به سه سال زندان و پنج سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده بود.

    

More Recent Articles

You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.