صفحات

۱۳۹۴ مهر ۱۹, یکشنبه

roozonline.com: Latest News - 20 new articles

roozonline.com: Latest News - 20 new articles

In This Issue...


شروط ضمن عقد خط قرمز دفترخانه‌ها

مهرانگیز کار

شروط ضمن عقد را اسلام پذیرفته است. شروط ضمن عقد از دوران پهلوی اول که قانون مدنی تدوین و از تصویب پارلمان گذشته، وارد قوانین داخلی ایران شده است. قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۰ یعنی ۸۴ سال پیش، تبلور اصول اسلامی در انواع عقود است. عقد نکاح دائم و منقطع، که در فقه بوده، نخستین بار با ذکر جزئیات در این قانون، شرح داده شده و جواز شرعی شروط ضمن عقد که می تواند در برگیرنده حقوقی برای زن باشد، نزدیک به یک قرن پیش، صورت قانونی به خود گرفته است. پیش از آن هم شرعا مجاز بوده. البته با این فرض که مرد ذیل شروط را امضا کند.  پس از انقلاب 12 شرط از شروطی که اگر مرد ذیل آنها را امضا کند، تعهد آور است، در دفاتر ازدواج به چاپ رسیده. این اقدام بی گمان ستودنی است، و به جبران بسیاری از حقوق "مکتسبه" که از زنان ایرانی بلافاصله پس از انقلاب سلب شده، صورت گرفته است. اما پشت آن هدف سیاسی خاصی نهفته است. هدف، آرام کردن زنانی بوده که بر اثر یورش انقلاب به اصلاحات قانونی زمان شاه ، کثیری از آنها پریشان احوال شده بودند. اعتراض و تظاهرات زنان بر ضد حجاب اجباری و تظاهرات آنها نسبت به الغاء بهترین مواد قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، و ظرفیت بالقوه آنها برای ایجاد دردسرهای امنیتی، این نگرانی را در جمع مدیران پس از انقلاب ایجاد کرد که مبادا اعتراض زنان گسترده شده و با سرکوب نتوانند به سهولت، آنها را آرام کنند. این بود که ۱۲ شرط ضمن عقد را در دفترچه های ازدواج گنجاندند، بدون آن که مردان را از طریق رسانه ها و بسیار نشریات تبلیغات اسلامی، تشویق به امضا کنند. بنابراین: 1 – چنین وانمود شد که گویا شروط ضمن عقد ناشی از درک مدیران جدید از اسلام است و ابداع آنهاست. حال آن که شروط ضمن عقد به قدمت و عمر اسلام است. 2 – تبلیغات و تاکید بر فرادستی مردان و فرو دستی زنان، و ضرورت فرمانبری زنان از مردان، اساسا تحول فرهنگی رو به رشدی را در این زمینه نوید نداده است. مردان نسبت به این شروط مقاوم شده اند. امضا نمی کنند. زنان متقاضی شروط بیشتری هستند که منع شرعی و قانونی ندارد. متاسفانه زنان به علت احساس ناامنی در زندگی زناشوئی که ناشی از حق مرد بر چند همسری و حق مطلق مرد بر طلاق، و مانند آن است، بر مهریه های هنگفت اصرار می ورزند که خود عامل اختلاف و تزلزل خانواده می شود. زنان با هدف پیشگیری از مطلقه شدن، مبلغ مهریه را بالا می برند و مردان که معتقد ند "مهریه را کی داده، کی گرفته"، مهریه هنگفت را می پذیرند، حال آن که آمادگی ندارند مثلا به جای مهریه هنگفت "حق مطلق طلاق را به وکالت از خود" به صورت شرط ضمن عقد به زن بدهند. موانع اجتماعی و فرهنگی در فرهنگ ایرانی، شرط ضمن عقد که ایجاب می کند، همزمان با عقد ازدواج، سخن از احتمال طلاق مطرح بشود، مورد پسند اغلب خانواده ها نیست. علاوه بر مقاومت مردان، مقاومت افراد موثر خانواده داماد مانع امضای فرزندشان زیر شروط ضمن عقد است. در مواردی دیده شده، افراد خانواده عروس هم دوست ندارند عا قد با صدای بلند این شرط ها را بخواند و از طلاق حرفی بزند. آن را بدشگون می دانند. اما علاوه بر این موانع که اجتماعی و فرهنگی است، عامل بسیار تاثیرگذار دیگری سرراه است و آن مقاومت دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج است. سردفتران به ندرت با عروس و دامادی که اراده کرده اند با شروط ضمن عقد، با یکدیگر پیمان زناشوئی ببندند، همکاری می کنند. سردفتران و حتی شاغلین در دفترخانه ها، داماد را هشدار می دهند که این شروط عاقبت ندارد و نباید زن حق طلاق داشته باشد و این گشاده دستی ها از سوی مرد به مصلحت نیست. در حال حاضر، این مانع که حکومتی است و ناشی از تمرد سردفتران از حکم شرع و قانون است، برای زنانی که مرد مورد علاقه شان را به امضای زیر شروط متقاعد کرده اند، ایجاد دردسر کرده و نمی دانند چرا سردفتران می توانند از احکام شرعی و قانونی سرپیچی کنند و مواخذه هم نشوند. به احتمال زیاد، دفتر خانه ها که چنین گستاخانه از اجرای احکام شرع و قانون خودداری می کنند، دستورات شفاهی یا محرمانه و کتبی از برخی نهادهای زورمند دریافت کرده اند که دست آنها را در تخلف باز گذاشته است. چنانچه این بدبینی بی پایه باشد، جای سوال است که تخلف از شرع و قانون با کدام پشتگرمی، از سوی سردفتران به این وضوح سر می زند و تا کنون هم نشنیده ایم یکی از این سردفتران به لحاظ عدم همکاری با زنان و مردان در خصوص شروط ضمن عقد مجازات شده باشند. شگفت انگیز آن که اخیرا از سوی زنان و مردان جوان نامه هائی دریافت می شود که حاکی است مردان وکیل هم ترجیح می دهند، به مشاوره پیرامون تنظیم الفاظ شروط ضمن عقد، تن ندهند. خانم "نگار. ب" اخیرا نامه ای ارسال داشته و ضمن آن یادآور شده: "حتی بسیاری از وکلائی که به آنها مراجعه کردیم متاسفانه در باره شروط ضمن عقد متعصبانه برخورد کردند به طوری که من مورد حمله یکی از آقایان وکیل قرار گرفتم که چرا به دنبال گرفتن حقوق ضمن عقد هستم. ایشان من را متهم به اقدام مغرضانه کردند". نتیجه گیری: در پی هر حادثه خبر سازی که برای زنان در زمینه حقوق بنیادی مانند حق طلاق، حق خروج از خانه، حق خروج از کشور و مانند آن اتفاق می افتد، فورا زنان و مردان حکومتی یادآوری می کنند که زنان بهتر است با شروط ضمن عقد، موقعیت حقوقی خود را تا حدودی در زندگی زناشوئی بهبود ببخشند. اما این مدیران کوشش نمی کنند تا موانع از سرراه شروط ضمن عقد براشته شود. بنابراین، زنان و مردان هر بار که به دفترخانه ای می روند برای امضای شروط ضمن عقد، چنانچه با امتناع و نصیحت گوئی سردفتر روبه رو شدند، ضروری است از سردفتر نزد نهاد ناظر بر آنها شکایت کنند و پیگیر شکایت خود بشوند. اگر تعدا د این شکوائیه ها افزایش یابد، نهادهای حکومتی ناظر بر عملکرد سردفتران، ناگزیر خواهند شد، تکالیف قانونی آنها را به صورت یک دستور قاطع و امریه اداری، ابلاغ کنند و بر مشروعیت شروطی که مورد توافق زن و مرد است تا جائی که با مقتضای عقد نکاح در تعارض نیست، تاکید کنند. همچنین  لازم است تخلف سردفتر و مجازاتی را که بابت آن باید تحمل کند، تذکر بدهند. این مانع اداری از سرراه زنان و مردان روشن بین امروزی که هیچیک نمی خواهد در قفس دیگری،زندانی بشود، برداشته نمی شود، مگر آن که افراد ذینفع شکایت از سردفتران را در مراجع ذیصلاح طرح کنند. در خصوص وکلای دادگستری، مراجعین به دفاتر وکلا و موکلین آنها می توانند مراتب را با دادسرای انتظامی وکلای دادگستری، در میان بگذارند. در این مورد هم طرح شکایات مردم، کمک می کند تا وکلای متخلف پاسخگو بشوند. یک کلام، این مشکلات که ناشی از تعصب و سهل انگاری مجریان قانون است، بدون فشارهای اجتماعی بر طرف نمی شود. دولت حسن روحانی مانند دولت های پیشین نه تنها در برابر قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان، اقدام جدی به عمل نیاورده، بلکه در برابر مجریانی که قوانین خوب را بر ضد زنان اجرایی می کنند، در موقعیت انفعالی به سر می برد.     

    


Sponsor message
powered byad choices

افتخارات ملی احسان گنجی، بی قانون ‎

    


Sponsor message
powered byad choices

خوشا به غیرتت برادر

رضا مهریزی

خانه‌ای قدیمی. دوره‌ حکومت رضاخان است. پدری با پسر نوجوانش در منزل‌اند. دختر جوان خانواده وارد خانه می‌شود. پدر او را به زیرزمین می‌فرستد. پسر نوجوان (محتشم) درحال کندن زمین است. چیزی شبیه قبر. دختر اضطراب دارد. از برادر می‌پرسد "می‌خواید منو بکشید؟" هنوز نمی‌دانیم چه خبر است. پدر و پسر از پاسخگویی امتناع می‌کنند. دختر اضطراب دارد. از دست پدر و برادرش فرار می‌کند و در زیرزمین را می‌بندد. ظاهرا پای آبرو در میان است. دختر قسم می‌خورد که کار اشتباهی نکرده است. گریه می‌کند. از ترس بدنش می‌لرزد. هیچ نشانه‌ مستدلی مبنی بر ناصالح‌بودن دختر وجود ندارد. ظاهرش هم معصوم‌تر از آن است که باور کنیم دختر پاکدامنی نیست. پدر قسم می‌خورد که با دختر کاری ندارد. دختر اما می‌ترسد و در را باز نمی‌کند. پدر در را می‌شکند. دختر می‌خواهد از در دیگر فرار کند که پدر پایش را می‌گیرد و به داخل می‌کشد. دختر دست‌وپا می‌زند و التماس می‌کند. پدر خودش را روی دختر می‌اندازد و به پسر نوجوانش اشاره می‌کند که دسته‌‌سنگی ‌هاون را بر سر خواهرش بکوبد. پسر سنگ را محکم بر سر خواهر جوانش می‌زند. دختر دست‌وپا می‌زند. دختر همچنان فریاد می‌زند و برای فرار تقلا می‌كند. پدر بر سر پسر فریاد می‌زند که سنگ را محکم‌تر بکوبد و کار را یکسره کند. پسر سنگ را محکم بر سر خواهرش می‌کوبد. دختر جان می‌دهد. صحنه با دقت فراوان و با جزییاتی بی‌نظیر اجرا شده است. همه تحت‌تأثیرند. پدر و پسر دختر را به داخل قبر می‌گذارند و رویش خاک می‌ریزند. سعی می‌کنند تا وقتی مادر و دخترهای دیگر به خانه برمی‌گردند، طوری فضا را درست کنند که انگار اتفاقی نیفتاده و اصلا دختر به خانه نیامده است. در می‌زنند. برادر مرد (عموی خانواده) وارد می‌شود. از برادرش می‌پرسد که آیا دخترش را کشته و این مایه ننگ را پاک کرده است یا نه؟ پدر قبر را نشان می‌دهد اما برادر باور نمی‌کند که واقعا جنازه‌ای در آن‌جا باشد. برای اثبات این مدعا سیخ بلندی برمی‌دارند و در قبر فرو می‌كنند تا ببینند سیخ خونی می‌شود یا خیر. مراحل تست دفن‌شدن دختر به قتل‌رسیده را هم با دقت می‌بینیم. سیخ خونی می‌شود. عمو از قتل برادرزاده مطمئن شده است و خیلی خوشحال است. دست برادرش را می‌بوسد و روی پای برادرش می‌افتد که "خوشا به غیرتت برادر". این تصاویر خشن، سكانس افتتاحیه فیلم "خانه‌پدری" ساخته كیانوش عیاری است، فیلمی كه تنها ٢روز اكران و بعد متوقف شد. این تصاویر نه‌تنها برای مخاطبان، بلكه برای خود كارگردان هم عادی نبود، به‌گفته كیانوش عیاری، او هنگام فیلمبرداری این نماها در کنار فیلمبردار حضور نداشته و تا اتمام سكانس بیرون از لوكیشن منتظر مانده است. اما عادی‌نبودن این تصاویر برای مخاطب به معنای غیرواقعی بودن آنها نیست، تبعیض‌ها و تفاوت‌های برخاسته از جنسیت در خانواده‌ها که منجر به بروز فجایعی جبران‌ناشدنی می‌شوند، نه‌تنها در جامعه ما، بلكه در جوامع دیگر نیز وجود دارند، همچنین در آثار هنری نمود یافته‌اند و می‌توان ریشه آنها را در قرن‌های گذشته دنبال كرد. مثلا در شاهنامه فردوسی هم به نمونه‌هایی از سخنان درشت در حق زنان و تحقیر و تقبیح آنان برمی‌خوریم، اگرچه؛ این سخنان تماما از زبان مردان غیرایرانی و در حق زنان غیرایرانی بیان شده‌اند و درباره دیگر زنان كتاب جز ادب و احترام چیزی یافت نمی‌شود. در دیگر آثار هنری نیز به‌راحتی می‌توان نمونه‌هایی از این‌گونه برخورد را یافت، حتی در سریال كمدی خارجی محبوب ما ایرانی‌ها همچون Friends تبعیض بین دختر و پسر خانواده اگرچه به شكل طنز اما به‌طور واضح نشان داده شده است. در طول تاریخ با توجه به پیدایش جنبش‌های مختلف، به مسأله تبعیض بسیار توجه شده است و امروزه هم آثاری با مفاهیم این‌چنینی تولید و با اقبال عمومی مواجه می‌شوند، اگرچه توجه به بعضی مسائل همچون تبعیض نژادی بیشتر بوده است، اما سایر تبعیض‌ها هیچگاه از چشم هنرمندان دور نمانده‌اند و به جز در آثار سینمایی و مكتوب در اشكال هنری دیگر همچون موسیقی نیز راه یافته‌اند، متن آهنگ "این یك دنیای مردانه است"، اثر جیمز براون، خواننده آمریكایی، یکی از بهترین نمونه‌های قابل‌تامل در این زمینه است:  این یک دنیای مردانه است اما بدون یک دختر یا زن می‌توانست هیچ نباشد می‌توانی ببینی که مرد خودرو را ساخت تا ما در میان جاده‌ها رفت‌وآمد کنیم او قطارها را ساخت تا بارهای سنگین را حمل کنند مرد روشنایی الکتریکی را ابداع کرد تا ما را از تاریکی بیرون آورد قایق را ساخت همچون نوح که کشتی‌اش را ساخت آری این دنیایی مردانه است اما بدون یک دختر یا زن می‌توانست هیچ نباشد مرد به یک دختر یا پسربچه کوچک فکر می‌کند و آنان را با اسباب‌بازی‌هایی که می‌سازد خوشحال می‌کند و پس از این‌که همه چیز را ساخت هرآنچه که می‌توانست می‌دانی که او پول را به وجود آورد تا از مردان دیگر خرید کند این یک دنیای مردانه است اما بدون یک دختر یا زن می‌توانست هیچ نباشد. هیچ، حتی یک‌چیز کوچک! او در بیابان و در تلخی (بی‌پایان) گم می‌شد" منبع: شهروند، هجده مهر 

    


Sponsor message
powered byad choices

گفتند تا ریش و سبیلت را نزنی هواخوری نداری

لیلا طیری

کسری نوری همچنان در قرنطینه زندان اوین زندانی است و معاون این زندان به او گفته است تا زمانی که ریش و سبیل اش را کوتاه نکند به بند عمومی منتقل نخواهد شد. شکوفه یدالهی، مادر این درویش زندانی به روز می گوید که مومنی، معاون زندان، فرزندش را ممنوع الملاقات کرده و گفته تا زمانی که ریش و سبیل هایش را نزده نه اجازه هواخوری دارد و نه حق ملاقات. کسری نوری از دراویش زندانی و همکار سایت مجذوبان نور، تریبون دراویش در ایران است که از سال ۹۰ در زندان به سر می برد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروهک انحرافی به ۴ سال زندان محکوم شده و از اسفند سال ۹۰ در حال سپری کردن محکومیت خود است، آقای نوری تاکنون در زندان عادل آباد شیراز زندانی بوده اما روز چهارشنبه در حالی به زندان اوین تهران منتقل شده که از سویی خانواده اش ساکن شیراز هستند و از سوی دیگر به گفته مادرش در حکم صادره علیه او محل زندان او زندان نظام شیراز تعیین شده است. شکوفه بدالهی، مادر کسری نوری به روز می گوید: هیچ دلیل منطقی نگفتند و هیچ حکمی را به ما نشان ندادند که به چه دلیل کسری را به اوین منتقل می کنند. به خود او هم حکمی نشان نداده اند. گفته بود باید حکم به من نشان بدهید که با برخورد خیلی خشنی او را به بند قرنطینه منتقل کرده اند در زندان اوین. او می افزاید: کتک اش زده اند و با ضرب و شتم او را از زندان شیراز منتقل کرده اند. در حالی که ما ساکن شیراز هستیم. در حکم کسری هم دقیقا مکان محکومیت اش نوشته شده بود، نوشته بودند در زندان نظام شیراز باید محکومیت اش را بگذراند. این رای در تجدیدنظر هم تایید شده بود. حالا حتی به حکم خودشان هم قائل نیستند. کسری اما روز گذشته با خانواده اش تماس گرفته. مادرش می گوید: تماس گرفت و گفت قرنطینه است. زندانی را وقتی از زندان دیگر می برند نباید ببرند قرنطینه اما او را برده اند قرنطینه و اقای مومنی که معاون زندان اوین است رفته بند قرنطینه، بقیه زندانیان را به بندهای دیگر منتقل کرده اند اما آقای مومنی به کسری گفته که باید ریش و سبیل هایت را کوتاه کنی. کسری گفته من از نظر بهداشتی رعایت همه چیز را می کنم اما ریش و سبیل ام را نمی زنم. مومنی هم گفته تا زمانی که ریش و سبیل ات را نزنی در همین قرنطینه می مانی و هیچ کجا منتقل نمی شوی، ملاقات هم نخواهی داشت و هواخوری هم نمی روی. یعنی از همه چیز او را محروم کرده اند. این وبلاگ نویس طی ۴ سال گذشته به مرخصی نرفته و مادرش توضیح می دهد: تقاضای مرخصی اصلا هیچ وقت نداده. به خاطر اینکه نه دادگاه و نه روند رسیدگی را قبول ندارد. زندانیان درویش در اعتراض به غیرقانونی بودن دادگاه و روند رسیدگی به اتهامشان هیچ وقت تقاضای مرخصی نکردند. بقیه با پایان دوران محکومیت ازاد شده اند و تنها دو نفر از دراویش زندانی هستند، یکی کسری و دیگری آقای مصطفی عبدی که در تهران است. درباره بند ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره می کنم که ایا تقاضای اعمال این ماده را کرده اید؟ مادر کسری نوری می گوید: کسری هیچ وقت هیچ تقاضایی به دادگاه نداد، دادگاه و رایی که صادر شده بود را قبول نداشت و هیچ وقت حاضر نشد درخواستی به اینها بدهد. وکلای دراویش که زندان بودند و ازاد شده اند اما پی گیری کردند و تقاضای اعمال ماده ۱۳۴ را هم دادند اما متاسفانه هیچ نتیجه ای نگرفتیم. هفته پیش شایع کردند که کسری قرار است آزاد شود و نه تنها آزاد نشد بلکه او را به تهران تبعید کردند و با ضرب و شتم و خشونت او را بردند اوین. او می افزاید: ۵ ماه دیگر از محکومیت کسری مانده و نیمه اردیبهشت ۹۵ باید ازاد شود. اما نگاه امنیتی به دراویش ادامه دارد، فشار می آورند اذیت می کنند و میخواهند همچنان اهرم فشارشان روی دراویش باشد فشار بر گنابادی ها برخوردهای سال های اخیر با پیروان سلسله دراویش نعمت الهی گنابادی که به تخریب حسینیه های دراویش در شهرهای بروجرد و اصفهان انجامید، براسا س گزارش وب سایت بی بی سی، از بهمن ماه سال ۱۳۸۴ و با تخریب حسینیه دراویش در قم آغاز شد. شماری از روحانیان سنتی شیعه در ایران در سال های اخیر از گرایش روزافزون جوانان به بعضی اعتقادات عرفانی و صوفی گرایانه اظهار نگرانی کرده و این اعتقادات را گمراه کننده دانسته اند. پیروان شاه نعمت الله ولی در سده های اخیر به سه شاخه ذوالریاستینی (منورعلیشاهی)، گنابادی (سلطانعلی شاهی) و صفایی (صفی علیشاهی) تقسیم شده اند. اعتقادات طریقت گنابادی نسبت به شاخه های دیگر به اهل شریعت نزدیک تر است و پیروان این شاخه مکان های تجمع خود را به جای خانقاه، "حسینیه" می نامند. رهبر یا "قطب" فعلی دراویش گنابادی نورعلی تابنده است که از مهر ماه ۱۳۷۱ پس از درگذشت محبوب علیشاه، قطب پیشین سلسله گنابادی با فرمان وصیتی او، با لقب طریقتی "مجذوب علیشاه" جانشین وی شده است. آقای نورعلی تابنده در زمان دولت موقت مهندس بازرگان معاون وزارت دادگستری بود و از مشهورترین و خوشنام ترین قضات دادگاه های ایران است.

    

حسین رونقی: مرگ حق من نیست خواهم ایستاد

فرشته قاضی

خانواده حسین رونقی ملکی می گویند که دادستان برای ضبط وثیقه یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی این فعال حقوق بشر اقدام کرده است. احمد رونقی ملکی و زلیخا موسوی، پدر و مادر حسین رونقی ملکی در مصاحبه با روز می گویند که علیرغم نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانایی فرزندشان برای تحمل کیفر، دادستانی تهران خواستار بازگرداندن او به زندان شده و در عین حال تهدید کرده که وثیقه های او را ضبط خواهد کرد.  حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس جوان از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده. او ۲۲ آذر ۸۸ در خانه‌اش در شهرستان ملکان بازداشت شد. او به گفته خانواده اش قبل از بازداشت در سلامت کامل بود،اما در زندان یکی از کلیه هایش را از دست داده و یک کلیه دیگر او هم دچار نارسایی شده است. او تاکنون ۷ بار در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. حسین رونقی ملکی شهریور ۹۳ با توقف دوماهه حکم از زندان ازاد شد، خانواده اش می گویند او مشمول عفو رهبری است و پزشکی قانونی هم حکم بر عدم تحمل کیفر برای او داده است. زلیخا موسوی، مادر این فعال حقوق بشر به روز میگوید: امروز دوباره از دادستانی تماس گرفته بودند حسین هم با آنها حرف زده و گفته من فراری نیستم. گفته اند ما تو را بازداشت نمی کنیم وثیقه ها را ضبط می کنیم. وثیقه نزدیک ۲ میلیارد تومان است می خواهند چه بکنند؟ می خواهند هم ما را اذیت کنند هم کسانی که وثیقه گذاشته اند. ۴ سال از حکم حسین باقی مانده و اصلا بیایند اندازه این ۴ سال وثیقه ضبط کنند و بگذارند ما پسرمان را درمان کنیم. پسر ما وضعیت جسمی خوبی ندارد و بازگرداندن او به زندان جانش را به خطر می اندازد.  مادر حسین رونقی ملکی می افزاید: با ریاست جمهوری، بیت رهبری و سازمان زندان ها تماس گرفتم کسی جوابی به ما نمی دهد. دادستانی می روم جواب نمی دهند و واقعا می دانم چرا اینقرد این بچه را و ما را اذیت می کنند. ما نگران جان فرزندمان هستیم و هیچ کسی هم نیست که بشنود درد ما چیست. احمد رونقی ملکی، پدر حسین هم به روز می گوید: گفته اند که وثیقه ها را ضبط می کنند. از طرف اقای خدابخشی تهدیداتی است ولی ما به مسولان هم گفته ایم وضعیت حسین خوب نیست. بچه را سالم تحویل زندان دادیم یک کلیه اش را از دست داده، کلیه دیگرش مشکل دارد، ریه اش مشکل دارد، مشکل گوارشی دارد، اعصاب و روان اش به هم ریخته به ما تحویل داده اند و حالا می گویند بیاورید تحویل بدهید یا وثیقه ها را ضبط می کنیم. پسرم را که سالم بردند آنطور تحویل دادند حالا باز ببرم تحویل بدهم جنازه اش را روی دست من بگذارند؟  آقای رونقی ملکی می گوید که در صورن بازداشت و بازگرداندن فرزندش به زندان در مقابل دادستانی تهران دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد: اگر حسین را به زندان برگردانند من چاره دیگری ندارم و در مقابل دادستانی دست به اعتصاب غذای خشک خواهم زد تا مرگ. در نامه هایم به مقامات کشور هم نوشته ام صد برگ مدارک موجود است. پزشکی قانونی بارها گفته نباید زندان باشد و تحمل کیفر ندارد حالا به ما می گویند پزشکی قانونی گفته حسین اصلا مریض نیست. ۷ بار فقط وقتی زندان بود جراحی کرده یعنی چی مریض نیست؟ می خواهند او را بکشند؟ من اجازه نمی دهم. حسین را تحویل نمی دهم بیایند از خانه ببرند حسین فراری نیست با مسولیت خودشان حسین را ببرند. او می گوید: دارند انتقام گیری می کنند انتقام چی نمی دانم. اما خدابخشی به خود حسین گفته بود که می میری چند روز در رسانه های بیگانه و بی بی سی مطرح می شود و بعد تمام می شود.  او اشاره می کند که فرزدنش مشمول عفو رهبری است: من از پزشکی قانونی کشور ناراحت نیستم. پزشکی قانونی فقط نظرش را اعلام میکند و اجرای عدم تحمل کیفری دست قاضی و دادستان است. که اجرا نمی کنند همانطور که عفو رهبری شامل فرزندم بوده و اجرا نکردند من از بازرسی ویژه رهبری هم میخواهم پی گیری کند که چطور عفو رهبری را هم اجرا نمی کنند. بعد به ما می گویند مصاحبه میکنید حرف میزنید و .. وقتی هیچ کجا حرف مرا نمی شنوند چه باید بکنم؟ نامه ها، رفت و امد ها، پی گیری ها هیچ جوابی نمی دهند چه بکنم؟ معلوم است حرف میزنم من از حقوق پسرم دفاع می کنم. پسر من فعال حقوق بشر بوده هیچ جرمی مرتکب نشده عده ای هستند که می خواهند پسر مرا از بین ببرند می دانند که پسر من مریض است، نامه می نویسم توجه نمی کنند، می روم دم درشان جواب نمی دهند چه باید بکنم؟ برای اقای روحانی نامه نوشتم جواب نداد. رئیس قوه قضائیه نامه نوشتم جواب نداد.  پدر حسین رونقی ملکی می افزاید: حسین فراری نیست حسین مریض است بیایند از خانه بازداشت کنند ببرند من بچه مریض ام را نمی برم تحویل شان بدهم.  زندان امکانات پزشکی و پزشک متخصص نیست دارو نیست هوای سالم نیست با وضعیت پسر من. مسولان اجازه ندهند جان حسین بیش از این به خطر بیفتد و من مجبور بشوم در این سن بروم جلوی دادستانی و اعتصاب غذای شک بکنم نه برای نظام خوب است نه برای من. من نمی خواهم پسرم را از دست بدهم نمی خواهم جانم را از دست بدهم اما اگر مسولان توجه توجه نکنند مجبور هستم و تا حد مرگ هم می روم.  حسین رونقی ملکی، روز گذشته در صفحه فیسبوک شخصی اش نوشته بود:  دادستانی برای ضبط و توقیف و اجرای وثیقه یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی اقدام کرده و سند خانه پدری وسند یکی از دوستان و همسایه ها جز این وثیقه ها است. ناراحتی من و خانواده دوچندان از این است که بر اساس قانون جدید من چهار سال دیگر حبس دارم و از نظر قانونی می توانند چهارصد میلیون تومان وثیقه (هر سال صد میلیون) را ضبط کنند اما برای آزار بیشتر ما همه وثیقه ها را می خواهند ضبط و مصادره کنند. او توضیح داده: از آن هم که بگذریم و فرض را بر مجرم بودن من بگذاریم و بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای در مورد من حکم عادلانه داده شود حداکثر چهار سال حکم می گرفتم نه پانزده سال؛ که دو سال هم اضافه تر در زندان بوده ام که ارمغان این سالها چیزی جز از بین رفتن سلامتی و زندگی من نبوده است. از آنها هم بگذریم راههای قانونی زیادی وجود دارد من را به زندان بازنگردانند اما پس از گذشت شش سال بنا بر آزار بیشتر من و خانواده و اطرافیانم است.آزادی مشروط و ... اصلا بیماری من هم به کنار که اخیرا دادستانی پس از پنج سال بیماری می گوید پزشکی قانونی اعلام کرده تو سالم هستی. از طرف دیگر سپاه می گوید ما کاری نداریم دادستانی هم می گوید ما کاری نداریم این وسط مشکل چیست من نمی دانم!؟   حسین رونقی ملکی از تماس اش با دادستانی تهران خبر داده و نوشته: با دادستانی تماس گرفتم گفتم من بدلیل اینکه به برخوردهای غیرقانونی اعتراض دارم خودم به زندان باز نمی گردم اما شما می توانید مرا بازداشت کنید و مطمئن باشید من اهل فرار یا خارج شدن از ایران نیستم واگر تماس بگیرید من در مقابل دادستانی، زندان یا در خانه پدری حاضر خواهم شد تا شما مرا بازداشت کنید اما عواقب هر اتفاقی برای من با این وضعیت جسمی و خانواده ام بر عهده قوه قضاییه و اطلاعات سپاه خواهد بود. موضوع برگشت به زندان و تحمل باقیمانده حبس نیست موضوع بحث بی قانونی و بی عدالتی با توجه به همین قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران در کشور است که کسی به همین قوانین هم عمل نمی کند. من این بار تا پای جانم و مرگ بر سر این موضوع که حق من این نیست خواهم ایستاد

    

۳میلیارد دلار لازم برای ایمنی مدارس‎

شیرزاد عبداللهی

دومین اجلاس جهانی مدارس ایمن در روزهای ۵ و ۶ اکتبر برابر با ۱۳ و ۱۴ مهرماه در هتل آزادی تهران برگزار شد. در این اجلاس مهمانانی ازکشور های ارمنستان، کامبوج، کاستاریکا،اکوادور، گرجستان، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، لائوس، ماداگاسکار، مکزیک، نپال، نیجریه، پاناما، قطر، آفریقای جنوبی، سنت وینسنت، ترکمنستان، ترکیه، تایلند، تونس و آمریکا حضور داشتند. خانم مارگارتا والستروم نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کاهش بلایا و حوادث و گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در این نشست سخنرانی کردند. اولین اجلاس مدارس ایمن اکتبر سال گذشته در ترکیه برگزار شد. در پایان اجلاس امسال نپال میزبانی نشست سال آینده را پذیرفت. نپال کشوری زلزله خیز در دامنه هیمالیا است و در فروردین امسال زلزله ای به قدرت ۷ و ۹ دهم ریشتر در کاتماندو پایتخت این کشور، باعث مرگ ۸ هزار تن و ویرانی بیش از ۲۵ هزار کلاس درس شد. در سطح بین المللی از این اجلاس استقبال زیادی نشده بود. سطح حضور مقامات خارجی هم پایین بود. در میان مهمانان اجلاس کشورهای نپال و تونس در سطح وزیر حاضر شده بودند. از بقیه کشورها نمایندگانی در سطوح پایین تر دولتی و یا افرادی از موسسات غیردولتی حضور داشتند. از آمریکا دکتر یوسف بزرگی زاده استاد زلزله نگاری دانشگاه برکلی کانادا در اجلاس شرکت کرده بود. اسحاق چهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در دومین روز اجلاس سخنرانی کرد و وعده داد تا سه سال آینده مدارس در دورترین نقاط کشور به سیستم‌های گرمایشی استاندارد مجهز می‌شوند. در اجلاس درباره ایمنی مدارس در برابر زلزله و سیل و آتش سوزی بحث شد. مسئولان اموزش و پرورش در این اجلاس گفتند که برای ایمن سازی و تجهیز مدارس نیاز به 3 میلیارد دلار بودجه دارند. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش گفت: "هماهنگی های اولیه در این باره با آقای نوبخت، معاون رئیس جمهور انجام شده و امیدواریم با گشایش در وضعیت اقتصادی کشور به سرعت این کارانجام شود. " وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: "یک سوم دانش آموزان کشور در مدارسی درس می خوانند که خطرآفرین و نیازمند مقاوم سازی هستند." به نظر می رسد برای جلوگیری از اتلاف منابع، باید قبل از اختصاص بودجه، مسایل مدیریت و اجرای برنامه مقوم سازی بررسی و دستگاهی خارج از سیستم آموزش و پرورش برای نظارت برعملیات فنی و نحوه هزینه کرد، تعیین شوند. براساس آمار رسمی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، در حال حاضر یک سوم از ۹۵ هزار ساختمان مدرسه یعنی بیش از ۳۰ هزار مدرسه فاقد ایمنی در برابر زلزله است و نیاز به مقاوم سازی دارند. تعداد مدارس دارای سازه غیرمقاوم و خطرآفرین در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است زیرا مدارس شهری اغلب عمر بیشتری دارند. در مقابل مدارس روستایی از کمبود تجهیزات از جمله وسایل گرمایشی ایمن رنج می برند. یکی از خطرات جدی در مدارس ایران، آتش سوزی بخاری های نفتی در فصل سرما است. حداقل در یکصد هزار کلاس درس روستایی از بخاری های نفتی یا گازی غیر استاندارداستفاده می کنند. برنامه ایمن سازی سیستم گرمایشی مدارس از سال ۸۳ به بعد از وعده های ثابت و البته اجرا نشده وزرای آموزش و پرورش بوده است. آتش سوزی در مدارس به خاطر استفاده از وسایل غیر استاندارد گرمایشی از سال ۸۳ تا ۹۱ باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از دانش آموزان روستایی شده است. بخاری چکه ای دبستان روستای سفیلان در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۸۳ آتش گرفت و ۱۳ دانش آموز دختر و پسر در میان شعله های آتش کشته شدند. سرباز- معلم این روستا هم بعد از چند روز بر اثر شدت جراحات جان سپرد. در سال ۸۵ واژگون شدن والور نفتی در یک کلاس مدرسه ابتدایی روستای درودزن شهرستان مرودشت استان فارس ۸ دانش آموز دختر و پسر را با سوختگی شدید سر و صورت و دستها روانه بیمارستان کرد. آخرین حادثه هم آتش گرفتن بخاری کلاس سوم ابتدایی مدرسه دخترانه شین آباد در سال ۹۱ بود که دو کشته و تعدادی مجروح بر جای گذاشت. ۳ مولفه برای ایمنی مدارس بحث ایمنی مدارس دارای سه مولفه است:1- تأمین زیرساخت‌ها، فضا و تجهیزات ایمنی 2- آموزش مسائل ایمنی به همه عوامل مدرسه شامل دانش‌آموزان، مدیران و معلمان 3- مدیریت بحران. آموزش و پرورش در هر سه زمینه با مشکل مواجه است. در جریان آتش سوزی کلاس سوم دبستان دخترانه شین آباد پیرانشهر، در کنار ضعف تجهیزات (خرابی و غیر استاندارد بودن بخاری )، عوامل مدرسه از جمله مستخدم و معلم کلاس با اقدامات نادرست و شتابزده خود عملا راه خروج دانش آموزان از کلاس درس را بستند و بچه ها در کلاس شعله ور به دام افتادند. وجود حفاظ آهنی پنجره ها هم مانع خروج دانش آموزان از کلاس شد. شاید کم هزینه ترین اقدام ایمنی در مدارس روستایی برداشتن حفاظ آهنی پنجره های کلاسهای درس است، تا دانش آموزان در صورت بروز آتش سوزی بتوانند از پنجره خارج شوند. بعد از آتش سوزی مدرسه سفیلان و کشته شدن ۱۳ تن از دانش آموزان دختر و پسر این مدرسه در سال ۸۳، دولت خاتمی تصمیم گرفت که برای حل معضل نوسازی و تجهیز مدارس مبلغ ۴ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را در اختیار آموزش و پرورش بگذارد. مسئولان وقت آموزش و پرورش پیش بینی کرده بودند که با اختصاص این مبلغ، می توانند همه مدارس مخروبه را بازسازی، همه مدارس خطرآفرین را مقاوم سازی و همه مدارس را به تجهیزات مدرن گرمایشی و سرمایشی مجهز کنند. لایحه در سال ۸۴ به مجلس هفتم برده شد و در سال ۸۵ مجلس این لایحه را تصویب کرد. اعتبار ۴ میلیارد دلاری غیر از بودجه ای بود که سالانه به عنوان بودجه عمرانی برای آموزش و پرورش منظور می شد. مرتضی رییسی دهکردی رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در حاشیه اجلاس گفت: "در ۹ سال گذشته چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صرف ایمنی مدارس شده است." علاوه بر بودجه دولتی، خیرین مدرسه ساز، سالانه مبلغی در حدود یکهزار میلیارد تومان برای ساختن مدارس جدید و یا بازسازی مدارس مخروبه تحت مدیریت سازمان نوسازی می پردازند. اما این بودجه عظیم دولتی و غیردولتی در یک سازمان دولتی دیوانسالار هزینه می شود که مدیران آن همزمان نقش طراح و مجری و ناظر را بر عهده دارند. بخش عمده ای از بودجه اختصاصی برای عمران و تجهیز مدارس، در سیستم ناکارآمد دولتی به معنای واقعی تلف می شود. در سال ۸۶ در گفتگویی با رییس وقت سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس از ایشان سوال کردم که در مدت دوسال چه اقداماتی در جهت مقاوم سازی و تخریب و نوسازی مدارس انجام شده است؟ آقای بوربور گفتند که مقدار زیادی آهن و سیمان از خارج از کشور وارد و دپو کرده است و قیمتها در این مدت چند درصد گرانتر شده است. در مورد تکنولوژی مقاوم سازی هم گفت که هنوز در حال مطالعه هستیم! چند ماه بعد قیمت فلزات ساختمانی و سیمان سقوط کرد! در دولت سابق بخشی از این بودجه صرف محرم سازی مدارس دخترانه و طرح های احداث حیاط مرکزی و اندرونی و بیرونی شد. در مکان یابی مدارس هم مقامات سیاسی اعمال سلیقه کردندو در حالی که روستاها با کاهش جمعیت دانش آموزی مواجه بودند، بخش عمده ای از بودجه عمرانی صرف ساختن مدارس روستایی شد. یک مهندس عمران می گوید: "به دلیل ضعف در اجرا، هم در ساختمانهای فلزی و هم در ساختمانهای بتونی نمی شود به سازه های جدید که طبق آیین نامه زلزله طراحی می شوند اطمینان کرد. مساله تهیه بتن و دانه بندی آن در ساختمانهای بتونی و جوشکاری در ساختمانهای فلزی طبق اصول انجام نمی شود. ضمن اینکه مقاوم سازی در مورد ساختمانهای قدیمی ممکن است از هزینه تخریب و بازسازی بیشتر باشد و اصولا در ساختمانهای غیر فلزی مقاوم سازی امکان پذیر نیست و در ساختمانهای فلزی هم به دلیل هزینه بر بودن باصرفه نیست." در شرایطی که مدیر و طراح و ناظر همگی عضو یک سازمان دولتی با سلسله مراتب اداری هستند علاوه بر احتمال فساد مالی ممکن است قطعا بسیاری از از ضوابط و استانداردها فقط روی کاغذ اجرا شود. اصولا سپردن کار مدرسه سازی به وزارت آموزش و پرورش توجیه فنی و اقتصادی ندارد. بار کردن وظایف گوناگون از ساخت و ساز مدرسه تا انجام بخشی از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، گردشگری، شهرداری، وزارت بهداشت و چندین سازمان و تشکیلات دیگر، نفس های آموزش و پرورش را به شماره انداخته است. یک مهندس معمار ساختمان‌های مدارس را در سه گروه طبقه بندی می کند: الف- مدارس قدیمی، که عمر آنها بیش از ۳۰ سال است و دیوار باربر دارند و یا نیمه اسکلت فلزی هستند. این نوع ساختمان‌ها عمدتاً فاقد عناصر مقاوم در مقابل زلزله مثل بادبند بوده و هیچ‌گونه مقاومتی حتی در مقابل زلزله‌های کم شدت نخواهند داشت. ب- مدارسی که عمر آنها بین ۱۵ تا ۳۰ سال است و عمدتاً به صورت اسکلت فلزی اجرا شده‌اند لیکن نه دارای محاسبات و نقشه‌های مناسب بوده و نه در اجرای آنها رعایت اصول و استانداردهای لازم شده است و مقاومت آنها در مقابل زلزله مورد تردید است. ج- مدارس جدید، که به علت وجود و اعمال آیین‌نامه‌های محاسباتی و اجرائی، از طرف سازمان‌های ذی‌ربط از وضعیت مناسب‌تری برخوردارند، لیکن به علت عدم کنترل دقیق اجرائی اطمینان کافی، حداقل به سازه آنها وجود ندارد. د- مدارس غیردولتی ‌که در انتخاب ساختمان فقط کمیت و مقدار فضاهای مورد نیاز، بررسی شده و هیچ‌گونه کنترل کیفیت و استحکام سازه در مورد آنها اصلاً و اساساً مطرح نبوده است.

    

جانشین قاسم سلیمانی، در سوریه کشته شد

مهشید برومند

در پی کشته شدن حسین همدانی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه، مقامات مختلف این نهاد نظامی در اظهارات خود به او عنوان های اغراق آمیزی داده و تهدید کردند که از مسببان قتل وی "انتقامی سخت" خواهند گرفت. از همین رو آماده شده اند تا روزنامه ای را که از "کشته" شدن سردار خبر داده بودند به جرم به کار نبردن عنوان "شهید" تعطیل کنند. سرلشکر پاسدار عزیز جعفری گفت: "مردم و نظام سوریه مدیون شهید حسین همدانی اند و اگر او نبود دمشق به طور قطع سقوط می کرد." فرمانده کل سپاه همچنین از پایان ماموریت حسین همدانی پیش از کشته شدن در سوریه خبرداده و گفته است که " با اینکه مأموریت ایشان در سوریه به پایان رسیده بود اما او دوباره به جبهه مقاومت بازگشت و نقش مهمی در این جبهه ایفا کرد." سرتیپ پاسدار یدالله جوانی نیز در اظهاراتی با اشاره به کشته شدن حسین همدانی در سوریه گفت: "ماندگاری بشار اسد در سوریه نتیجه مستقیم سیاست های دفاعی سرداران سپاه است." به گفته رییس اسبق اداره سیاسی سپاه پاسداران"طراحان بحران در منطقه وسوریه در ابتدا عنوان می کردند ظرف ۳ ماه به اهداف خود می رسند و بشار اسد را ساقط و سوریه را از محور مقاومت خارج می کنند، اما بعد از ۴ سال و اندی هنوز اهداف آنها در سوریه محقق نشده است که بخش عمده ای از این مساله به مشاوره های نظامی سرداران سپاه بازمی گردد." همچنین سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی جانشین فرمانده کل سپاه در بسیج نیز در یک پیام تسلیت پس از کشته شدن حسین همدانی اعلام کرده است که "از آمریکا و اسراییل و بانیان اصلی فتنه خاورمیانه و عاملان اصلی همه این جنایات انتقام سختی خواهیم گرفت." خبرگزاری های رسمی در جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۶ مهرماه با صدور اطلاعیه ای اعلام کردند که فرمانده سابق سپاه محمدرسول الله تهران در حومه شهر حلب سوریه در جریان یک درگیری مسلحانه با گروه مسلح داعش (دولت اسلامی عراق و شام) کشته شده است. حسین همدانی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران است که در جریان سرکوب اعتراضات و درگیری های کردستان در نخستین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ حضور داشته و یکی از بانیان تشکیل سپاه پاسداران در این منطقه بوده است. او در جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز فرماندهی لشکرهای انصارالحسین همدان ولشکر ۱۶ قدس گیلان را برعهده داشت. درسالهای پس از جنگ ایران و عراق نیز وی سمت هایی چون جانشینی فرماندهی بسیج، مشاور فرمانده کل سپاه را برعهده داشته است. از جمله آخرین سمت های وی فرماندهی سپاه محمدرسول الله تهران و سرکوب اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بود. با این حال اما حسین همدانی از در واپسین روز آذرماه ۱۳۹۰ همزمان با آغاز ناآرامی ها دربرخی از کشورهای منطقه از سمت فرماندهی سپاه تهران کنار گذاشته شده و به سمت مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد. آنگونه که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در اظهارات خود نقل کرده اند وی پس از این تاریخ و همزمان با اوج گرفتن ناآرامی ها در سوریه برای کمک به بقای حکومت بشار اسد به این کشور اعزام شده است. چنان که در برخی منابع از همدانی به عنوان جانشین قاسم سلیمانی و فرمانده نیروهای ایرانی در سوریه یاد شده است. سرتیپ پاسدارگلعلی بابایی از فرماندهان سپاه و رییس سابق سازمان ادبیات دفاع مقدس در این رابطه با حضور حسین همدانی در سوریه گفته است: "حاج حسین بیشتر از 3 سال در سوریه بصورت مستشاری حضور داشتند و اقداماتی را دنبال می‌کردند. ایشان برای ما در بسیاری از موارد ماجرای سقوط سوریه و تمام شدن کار را تعریف می‌کرد و می‌گفت که کار تمام بود و بسیاری قصد فرار داشتند و رسانه‌ها دیگر کار سوریه را تمام شده می‌دانستند اما در این بین کسی که توانست به بشار اسد امید بدهد سردار حسین همدانی بود در حالی که دمشق هم در حال فتح نهایی بود." سرتیپ پاسدار احمد ذوالقدر جانشین کنونی فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران نیز درباره زمان اعزام حسین همدانی به سوریه گفته است که "شهید همدانی فرمانده سابق سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) مجاهدی بود که بعنوان مستشار نظامی قریب به ۴ سال در سوریه مجاهدت های درخشانی کرد و جزو بزرگان و پیشکسوتان سپاه پاسداران بود." از حسین همدانی در 2 سال گذشته نیز با عنوان "جانشین فرمانده قرارگاه عملیاتی امام حسین" نیز در خبرها و گفت و گوهای خبری یاد شده است. با اینکه خبرهای زیادی درباره قرارگاه عملیاتی امام حسین منتشر نشده است اما بنا برگفته های پیشین حسین همدانی و سایر فرماندهان سپاه این قرارگاه در سال ۱۳۹۲ تشکیل و مسولیت جذب، آموزش، اعزام نیرو به کشورهای عراق و سوریه و همچنین مشاوره به نیروهای شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی در کشورهای عراق و سوریه را برعهده دارد. حسین همدانی خود در اردیبهشت ۱۳۹۳ درباره حضورش در سوریه و عملکرد سپاه پاسداران در درگیری های این کشور گفته بود که جمهوری اسلامی " حزب الله دوم" را در سوریه تشکیل داده است. همدانی در اظهارات خود تاکید کرده بود با مشاوره فرماندهان سپاه " ۴۲ گروه و ۱۲۸ گردان متشکل از ۷۰ هزار جوان اسلامی، علوی، سنی و شیعه در قالب بسیج وطنی تشکیل شده و امنیت شهرها و استان‌های سوریه را در دست گرفته اند." او با گفتن اینکه "امروز ما به دلایل منافعی چون انقلاب اسلامی در سوریه می‎جنگیم و دفاع ما در حد دفاع مقدس است" از آموزش و آماده سازی نیروهای ایرانی برای ورود به جنگ داخلی سوریه نیز خبرداده و گفته بود"امروز ۱۳۰ هزار بسیجی آموزش دیده منتظر ورود به سوریه هستند." وی مدتی بعد در تیرماه ۱۳۹۳ نیز که رسانه ها بیشتر از وی به عنوان جانشین قرارگاه عملیاتی امام حسین یاد می کردند از تشکیل بسیج در ۱۴ استان سوریه و آغاز تشکیل بسیج در عراق نیز خبرداده بود. همدانی گفته بود: "حتم بدانید كه بعد از لبنان و سوریه و با تشكیل بسیج، سومین فرزند انقلاب اسلامی ایران در عراق متولد می‌شود. دیگر این ایران نیست كه مرگ بر آمریكا می‌گوید، بلكه همه ملت‌ها همصدا شده‌اند و شعار مرگ بر آمریكا سر می‌دهند." پیش از حسین همدانی نیز فرماندهانی همچون سرتیپ پاسدار محمدعلی الله دادی، سرتیپ پاسدار عبدالله اسکندری و سرتیپ پاسدار حسن شاطری از جمله مقامات ارشد سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند اما با همه اغراق گویی ها که در مورد "شهیدان" معمول است هیچ یک از آن ها به اهمیت حسین همدانی نبودند، به طوری که خبرگزاری ها خبر دادند ساعتی بعد از انتشار خبر این شهادت رهبر جمهوری اسلامی به خانه وی رفته و به خانواده اش دلداری داده اند. در گزارش های جهانی هم از حسین همدانی به عنوان نفر دوم قاسم سلیمانی یاد شده است.
اهمیت کشته شدن حسین همدانی وقتی از دید خبرگزاری های جهانی بیشتر شد که عصر شنبه خبر رسید یکی از سران جهادی از بازوان "حزب الله سوریه" که همدانی در حال راه اندازی آن نبود نیز در سوریه کشته شده است. در بیانیه حزب الله که نسخه ای از آن شنبه شب در اختیار دفتر ایرنا در بیروت قرار گرفت، آمده است که شهید حسن حسین الحاج به راه شهیدان حسینی همچون دیگر شهدای مقاومت وفادار ماند و ما شهادت این راد مرد را به حضرت صاحب الزمان و ملت لبنان و خانواده اش تبریک و تعزیت می گوییم. در این بیانیه آمده است که این شهید با نام های جهادی همچون ابومحمد الاقلیم و الحاج ماهر از قهرمانان مدافع حرم مطهر حضرت زینب بود. تهدید به توقیف به گزارش ایرنا، روزنامه رویش ملت به مدیر مسوول سید حکمت الله موسوی شنبه در تیتر اول خود نوشت: "سرتیپ حسین همدانی کشته شد'  حسین نوش آبادی با اشاره به تیتر رویش ملت درباره شهید همدانی که لفظ "کشته شد" را به کار برده، به خبرنگار حوزه رسانه ایرنا اظهار کرد: حرکت و رفتار این نشریه غیرفرهنگی و غیررسانه ای بوده است. وی گفت: ممکن است عمدی در این اتفاق نبوده باشد، اما سهل انگاری، غفلت، جهالت و نادانی باعث شد مطلبی تهیه شود که به هیچ وجه با اهداف کلان کشور سازگار نیست.

    

چرا نوبل به ظریف و کری نرسید

حمید احدی

با اعلام اسامی برنده جایزه صلح نوبل و اختصاص آن به گروه چهارنفره صلح در تونس، محافل سیاسی تهران بیش از همه شگفت زده شدند. جناح تندرو که به گفته یک مقام نزدیک به وزیر خارجه خود را آماده کرده بود تیتر بزند ظریف از دشمن جایزه گرفت یا بنویسد برندگان برجام به ظریف جایزه دادند…، در سکوت تعجب خود را پنهان داشتند اما رسانه های میانه رو که تا روز قبل خود را آماده انعکاس خبر انتخاب ظریف و کری به عنوان مردان صلح سال ۲۰۱۵ کرده بودند این پرسش را مطرح ساختند که چرا نشد . روز پیش از اعلام نامه برندگان جایزه صلح نوبل امسال سایت نامه نیوز نوشته بود معمولا روند بررسی و انتخاب این جایزه به صورت کاملا محرمانه برگزار می شود و کسی از این ساز و کار اطلاعی ندارد. روزنامه گاردین اما در گزارشی جواد ظریف و جان کری، پاپ فرانسیس و همچنین آنگلا مرکل را به عنوان ۴ نامزد احتمالی این جایزه معرفی کرده است.  جواد ظریف و جان کری برای دستیابی به توافق هسته ای ایران و جلوگیری از یک درگیری نظامی دیگر در جهان، پاپ فرانسیس برای تلاش هایش جهت بهبود چهره واتیکان و ایده های مترقیانه اش و آنگلا مرکل برای یاری رساندن به پناهجویان خاورمیانه ای نامزدهای محتمل کسب جایزه صلح نوبل از دید گاردین هستند.  امید کاجیان در گزارش اصلی افتاب یزد فردای اعلام اسامی برندگان پرسیده چرا در میان هیاهوی اسامی و البته رخداد با ارزشی چون مذاکره‌های دوساله ظریف و کری و توافق تاریخی ایران و ۵+۱، نام وزیر خارجه و همتای آمریکایی اش برای گرفتن سکه زرین منقش به چهره نوبل،خوانده نشد؟ و یا چرا مرکل که او را این روزها به نام ناجی پناهندگان سوری می‌شناسند شایسته تقدیر، به عنوان منادی صلح‌طلبی در شرایط بحرانی خاورمیانه لقب نگرفت؟ و یا چرا "پاپ" که ید طولایی در موعظه و سخنرانی‌های صلح جویانه و دادن بشارت به جهانی آرام و فارغ از کینه و جنگ دارد. گزارشگر سپس نظر  صادق زیبا کلام را درباره انتخاب برنده صلح نوبل امسال پرسیده و از زبان وی نوشته ما ایرانیان به جز تندروهایی که ضد توافق هسته‌ای بودند، خیلی دوست داشتیم که ظریف، جایزه صلح نوبل را می‌برد، چرا که در طول ۲۰ ماه مذاکره، او نقش بسزایی در این توافق داشت و این توافق بعد از 36 سال، سبب تنش‌زدایی میان ایران و غرب شد. اما در حالی  که ظریف و جان کری لیاقت این جایزه را داشتند اما اقدام 4 کمیته تونس به این اهداف نزدیک‌تر بوده است." فریدون مجلسی کارشناس مسائل بین‌الملل هم دراین باره به آفتاب یزد گفته: باید بپذیریم، در مذاکرات۲ساله اخیر مشکل بزرگ ما لغو تحریم‌ها بود، درحالی که جهان به‌دنبال لغو برخی تهدیدها است. ن جایزه به تونس داده شد به خاطر این  که این کشور تنها کشوری است که بحران عربی را کنار گذاشت و با مسالمت، توانست رعایت عدالت و برابری را با مخالفان خود داشته باشد. از سوی دیگر تونس سعی کرد در قالب حکومت‌های دیکتاتوری اکثریتی عمل نکند، این کشور با کمک این چهار کمیته‌ بود که توانست سد تروریسم را به ملایمت کنار بزند." مسعود سلیمی در سرمقاله جهان صنعت نوشته: جایزه صلح نوبل امسال که در گمانه‌زنی‌ها قرار بود به شخصیت‌های معروفی چون پاپ فرانسیس، کری و ظریف یا مرکل داده شود، سر از تونس برآورد تا مشخص شود آکادمی صلح نروژ- اهداکننده صلح نوبل- برخلاف چند سال پیش که در آغاز ریاست‌جمهوری اوباما به عملکرد انجام‌نشده او توجه کرده بود این بار با گذشت چهار سال از بهار عربی که در تونس رقم خورد، به تلاش‌های زنان و مردان این کشور در راستای هموار کردن جاده ناهموار تعامل مدنی و سیاسی ارج می‌گذارد.امسال جایزه ادبیات و صلح نوبل به کسانی داده شد که هرکدام به سهم خود با نگاه و فکرشان واقعیت‌های جهان امروز را هر قدر هم که تلخ و گزنده و ویران‌کننده باشد، نمایندگی می‌کنند. در نهایت سرمقاله جهان صنعت اظهار نظر کرده که:اهدای جایزه ادبیات و صلح نوبل امسال فرصتی است تا به صاحبان اندیشه‌هایی که نگران از میان رفتن هویت انسانی هستند، ارج نهاده شود. در حالی که رسانه های میانه رو درباره علت انتخاب نشدن ظریف و کری نوشته اند روزنامه سپاه پاسداران از انتخاب شدن یک نویسنده بلاروس به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات تعجب کرده و اشاره کرده که او به سیاست الوده است و از اول کارش از عملکرد دولت های کرملین انتقاد می کرده  ايزد مهرآفرين در روزنامه جوان روس و بلاروس را یکی فرض کرده و نوشته :سوتلانا الکسوویچ يك روسي منتقد است! بله، يك نويسنده روس كاملاً منتقد كه در ابتداي دهه ۴۰  در استانيسلاو اوكراين كه در آن زمان از جماهير كشور شوراها بود از پدري بلاروسي و مادري اوكرايني متولد شد. خبرنگار بود او از همان سال‌هاي ابتدايي خبرنگاري تاكنون در دل روسيه رشد كرده و بالا آمده اما شهرت جهاني خود را كاملاً متأثر از نگاه منفي بافانه‌اي كه نسبت به سياست‌هاي دولتمردان روسي در تمام اعصار داشته به دست آورده است. گزارش جوان  با علامت تعجب سخن برنده جایزه نوبل را نقل کرده که گفته بود من دنياي روسي خوب و انسان‌دوستانه را دوست دارم، اما دنياي روسيه‌اي استالين و ديگر سياستمداران خودكامه روس را نه. گزارشگر روزنامه سپاه پاسداران از این هم جلوتر رفته و نوشته: البته كه اين آلوده كردن ادبيات با سياست فقط يك نتيجه خواهد داشت و آن هم بدبين كردن مخاطبان واقعي ادبيات است نسبت به اين جايزه.  و منقدان این را احساسات شخصي زني دانسته‌اند كه بدجوري دوست دارد به نقد حاكمانش بپردازد. طنزنویسان رسانه های میانه رو هم از سوژه انتخاب کمیته جایزه صلح نوبل نگذشته اند چنان که آيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ين سيارسريع در صفحه طنز روزنامه قانون نوشته از آنجایی که تصمیمات کمیته صلح نوبل هر سال عجیب و غریب‌تر می شود‌ بعید‌ نیست سال بعد‌ نوبل صلح به شخصیت‌های زیر تعلق بگیرد‌: - محمود‌ احمد‌ی نژاد‌ به خاطر جهد‌ی که د‌ر رفتن به مراسم ختم د‌ارد‌ و تلاشی که برای تسلای خاطر بازماند‌گان انجام می‌د‌هد‌. - مهد‌ی کوچک زاد‌ه به د‌لیل خود‌د‌اری از برخورد‌ فیزیکی با عاملان برجام و خائنین به کشور و بسند‌ه کرد‌ن به توهین و ابزارهای د‌موکراتیک. - حسین شریعتمد‌اری به خاطر این که فقط روزنامه منتشر می‌کند‌ و کار د‌یگری نمی‌کند‌. . - ارتش روسیه به خاطر این که به منتقد‌ان ثابت شود‌ جایزه صلح نوبل جایزه‌ای سیاسی نیست، می‌تواند‌ نظامی هم باشد‌. - کیم جونگ اون چون این توانایی را د‌ارد‌ که موشک‌هایش را شلیک کند‌ ولی چون نمی‌د‌اند‌ به کجا شلیک کند‌ هنوز این کار را  نکرد‌ه است.

    

گام آخر مجلس برای توافقنامه

جلال یعقوبی

برخی روزنامه‌های چاپ تهران پیش‌بینی کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب (موسوم به برجام) را تعیین تکلیف خواهد کرد. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان "یكشنبه فصل‌الختام" نوشت: "پیام‌ها صریح‌تر از همیشه شده‌اند؛ «تمامش كنید.» نقطه «پایان» بررسی‌های حقوقی برجام اما همچنان در تعلیق میان منتقدان و موافقان توافق هسته‌ای است. یكشنبه شاید موعد تعیین‌‌تكلیف این نقطه پایان باشد. البته اگر منتقدان سودای جدیدی در سر نپرورانند. آنها پیام‌ها را گرفته‌اند، اما گویا هنوز تصمیم‌شان عوض نشده‌ است." چند روز پیش مشاجره‌ای میان علی لاریجانی و حمید رسایی در مجلس درگرفت که بخشی از واقعیت‌های پشت صحنه ورود مجلس در مساله توافقنامه را آشکار کرد. حجت‌الاسلام رسایی بعد از پایان جلسه غیرعلنی مجلس درباره توافقنامه مزبور ، طی تکری علنی گفته بود: "شما در جلسه غیرعلنی صبح یک ساعت در تأیید این طرح دو فوریتی صحبت کردید.[...]همچنین شما اجازه ندادید که طرح دیگری درخصوص برجام که به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده بود، تکثیر و توزیع شود. اعتقاد داریم این دو کار شما خلاف عدالت و قانون است. در این نشست شما موضوعاتی را به دفتر مقام معظم رهبری منتصب کردید که این مسئله جای رسیدگی دارد." علی لاریجانی هم در جریان مشاجره لفظی‌اش با حمید رسایی پاسخ داد: "در جلسه غیرعلنی امروز صبح بنده توضیحاتی درخصوص شرایط موجود و طرحی دوفوریتی دادم نه اینکه در تایید آن صحبت کرده باشم. همچنین دوستان شما از جمله خود شما و آقای حسینیان نظرات‌تان را در این جلسه مطرح کردید، بنابراین اینگونه نیست که من یک ساعت تمام در تایید طرح صحبت کرده باشم. در نشست امروز ما چیزی را منتسب به دفتر مقام معظم رهبری نکردیم، الان شما و مجلس باید تصمیم‌گیری کنید. تماس از دفتر آقا بوده و حتی آیت‌الله مکارم نیز نامه نوشتند. همه منتظر تصمیم‌گیری شما هستند." به این ترتیب مشخص بود که هرچند سیدعلی خامنه‌ای بصورت علنی خواستار بازی‌دادن مجلس در ماجرای توافقنامه شده بود، اما ظاهرا این بازی زیاد کش پیدا کرده و بصورتی پنهانی خواستار تعجیل نمایندگان شده است. به این ترتیب مشخص شد که اساسا مجلس ایران بجز نمایشی از اقدام متقابل در برابر کنگره امریکا، نقشی جدی در بررسی توافقنامه پیدا نکرده است. پیش از این هم اخباری از تصویب نهایی این توافقنامه در شورای عالی امنیت ملی منتشر شد و مشخص گردید که پس از آن نقش مجلس نقشی تشریفاتی خواهد بود. تصویب توافقنامه در این شورا را علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی در صحن علنی مجلس افشا کرد. او که همراه با متحدان علی لاریجانی به دنبال تصویب دو فوریت طرح "اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام" بود، گفته بود: "اگرچه نقاط ضعف در برجام وجود دارد اما برجام نتیجه تصمیم ملی است و شورایعالی امنیت ملی به عنوان مرکز مهم تصمیم گیری آن را تایید کرده است. دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند که به موارد دیده شده در این طرح عمل کند. بنابراین از نمایندگان می خواهم به دوفوریت این طرح رای دهند." چنانچه به گفته لاریجانی از "دفتر آقا" تماس گرفته باشند و شورایعالی امنیت ملی هم توافقنامه را تصویب کرده باشد، به نظر می‌رسد که زمان ایفای نقش مجلس سپری شده است. حتی اگر روز یکشنبه نیز تکلیف این توافقنامه مشخص نشود، باز هم پیش‌بینی تصویب نهایی آن در مجلس چندان موضوع پیچیده‌ای نیست. ضمن آنکه بخشی از نمایندگان تندرو مجلس نیز از تصویب نهایی آن را پیش‌بینی کرده اند. علیرضا زاکانی، رییس کمیسیون ویژه برجام گفته است: "امروز کسی دنبال رد برجام نیست البته ممکن است چند نماینده انگشت‌شماری بگویند که می‌خواهند برجام را رد کنند که در مقابل نیز چند نماینده انگشت شمار معتقدند برجام بدون هیچ شرط و شروطی باید تایید شود." او همچنین درباره روند تهیه طرح مربوط به توافقنامه در مجلس و نحوه کنار گذاشتن کمیسیون ویژه برجام گفته بود: " آقای لاریجانی نظرش بر این بود که کمیسیون ویژه طرحی را ارائه کند که بنده گفتم چون ماده 44 آیین نامه کمیسیون وظیفه ارائه طرح را ندارد ما نمی توانیم این کاررا انجام دهیم و تنها می توانیم کار کارشناسی کنیم." او اضافه کرده بود: " بنده در همان زمان به اعضای هیئت رئیسه گفتم که انتظار نداشتم این طرح را به کمیسیون ویژه بدهید چون احساس می کنم که شما نمی خواهید با این موضوع به صورت تخصصی برخورد شود و فقط می خواهید سریع قضیه جمع شود قطعا اگرطرح به کمیسیون برجام می رفت این طرح به سرعت به تصویب نمی رسید." محمد مهدی زاهدی دیگر عضو کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام هم دیروز اعلام کرد: "قطعا طرح برجام در مجلس شورای اسلامی رای خواهد آورد و در این موضوع نیز شکی وجود ندارد، فقط ممکن است تغییراتی در محتوای آن ایجاد شود." از آنجا که این نماینده مجلس نیز می‌داند که اساسا امکان تغییر در محتوی توافقنامه نیست، به نظر می رسد که حتی اعضای جبهه پایداری، و تندترین منتقدان دولت نیز تسلیم شرایط شده باشند.

    

احتمال آبستراکسیون کم شده است

نازنین کامدار

در حالی که قرار است طرح موسوم به «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» در جلسه امروز مجلس به رای گذاشته شود، رسانه های نزدیک به دولت از تلاش اعضای جبهه پایداری برای جلوگیری از تصویب این طرح و سازماندهی «آبستراکسیون»(خروج از جلسه) در جلسه امروز خبر داده اند. خبری که از سوی برخی از نمایندگان نزدیک به پایداری تکذیب شده اما با توجه به نامه 17 عضو این جبهه به علی لاریجانی، نه تنها گمانه زنی ها را متوقف نکرده بلکه بر حجم آنها افزوده است. بر اساس این گزارش، روزنامه آرمان روابط عمومی در شماره روز شنبه خود در گزارشی از تلاش جبهه پایداری برای جلوگیری از تصویب طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» در جلسه روز یکشنبه مجلس خبرداده و به نقل از کمال الدین پیرموذن نوشته است:« برخي اخبار منابع موثق از اين حكايت دارد كه برخي نمايندگان، قصد نصاب‌شكني مجلس را در جريان بررسي طرح اجراي برجام در روز يكشنبه دارند». به نوشته این روزنامه، سایت های وابسته به پایداری هم در این زمینه فعال شده اند به طوریکه / - - "Opens external link in new window">سايت باشگاه خبرنگاران در اینباره نوشته است: «نخستين باري نيست كه نمايندگان عضو جبهه پايداري از آبستراكسيون سخن مي‌گويند. آنها پيش از اين هم در ماجراي نخستين طرح سوال از محمود احمدي‌نژاد (اسفندماه 90) تهديد به آبستراكسيون كرده بودند، تهديدي كه آن موقع رنگي از واقعيت به خود نديد. 9 ماه بعد اما در جلسه علني روز يكشنبه 14 آبان ماه و در جريان اعلام وصول دومين طرح سوال از احمدي‌نژاد آنها تهديد خود را عملي كردند». سایت 356/ - - "Opens external link in new window">بهارنیوز هم در یادداشتی در اینباره نوشته است:«مدعیان اصول گرایی پس از حمایت قاطعانه رهبر معظم انقلاب از دولت و تیم هسته‌ای و بکار بردن واژه ی "باغیرت" باز هم بر طبل مخالفت‌ها و برچسب زدنها می‌کوبند و از هر فرصتی و در هر تریبونی برای مخالفت با برجام استفاده می‌کنند و روزنامه‌های آنها مملو از تیترهای ضد برجام است و حالا نیز آبستراكسیون در جلسه یكشنبه مجلس برای جلوگیری از تصویب برجام را مطرح كرده اند». گمانه زنی ها درباره واکنش افراطیون به طرح برجام در جلسه امروز با نامه 17 عضو جبهه پایداری مجلس به علی لاریجانی، رنگ و بویی قطعی تر به خود گرفته است به طوریکه این عده در نامه خود خواستار خارج کردن طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» از دستورکار نشست علنی مجلس شده اند. در این نامه آمده است:«ما امضا کنندگان این نامه با توجه به بیانات صریح، روشن و مکرر مقام معظم رهبری(زید عزه) به ویژه سخنان هشدارآمیز ایشان در هفته ها و روزهای اخیر و با توجه به اشکالات متعدد و غیر قابل اغماض متن برجام ، هر طرحی که به طور ضمنی متن توافقنامه برجام را تایید کند، سنتی سیئه دانسته و آن را خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس می دانیم. و طبق بیان صریح اصول 77 و 125 قانون اساسی تا ارائه لایحه قانونی توافقنامه برجام از سوی دولت، نباید هیچ طرحی که نام برجام در آن وجود دارد یا آن را به طور ضمنی تأیید کند، در مجلس شورای اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. لازم به یادآوری نیست که مطابق قانون و عقل حکومت داری، این مجلس و نمایندگان مردم هستند که می بایست ریل گذار دولت باشند نه این که دولت با اصرار بر رفتار غیرقانونی خود و فرار از پذیرش مسئولیت اقداماتش، برای مجلس حرکت در مسیر خلاف قانون را ریل گذاری کند. بدیهی است که حتی در صورت اصرار بر این قانون شکنی و عبور از سد نمایندگان قانون مدار و بصیر، شورای نگهبان قانون اساسی، چنین اجازه ای را نخواهد داد. در خواست ما این است که ادامه روال غیر قانونی کنونی بررسی طرح را متوقف نموده و نسبت به حفظ شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی داشته و از تضعیف مجلس جلوگیری فرمایید». این news/262400/%DB%B1%DB%B7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C - - "Opens external link in new window">نامه به امضای مرتضی آقا تهرانی،احمد سالک،روح الله حسینیان،حمید رسایی،سید محمود نبویان،نصراله پژمانفر،اسماعیل کوثری،سید مسعود میر کاظمی،محمد سلیمانی،حبیب اله آقاجری،زهره طبیب زاده،امیر حسین قاضی زاده،شهروز افخمی،حسین طلا، شکر خدا موسوی،علی اصغر زارعی و بهرام بیرانوند رسیده است. در همین حال در واکنش به گمانه زنی ها درباره احتمال آبستراکسیون پایداری، برخی از سایت ها و اعضای این جبهه آنها را تکذیب و زاییده تخیل هواداران دولت دانسته اند. در همین راستا، news/262405/%D9%86%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF - - "Opens external link in new window">سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام دیروز گفته است:« اینکه گفته شده یکشنبه در صحن علنی مجلس برخی مخالفان مجلس را ترک کرده و یا اصلاً حضور ندارند، کذب محض است.هر کس هر دیدگاهی دارد باید با استدلال آن را مطرح کند و اگر موافقت یا مخالفتی در خصوص گزارش یا طرح برجام وجود دارد نیز با منطق ارائه شود. مجلس نیز این دیدگاه‌ها را ارزیابی کرده و رأی می‌دهد باید بپذیریم که وقتی نظام اکثریت را پذیرفتیم باید بر رأی اکثریت احترام بگذاریم و مانند آن 5 نماینده کمیسیون برجام نباشیم که علیرغم اینکه در کمیسیون رأی داده ولی نظر آ‌نها تأمین نشده است یک بیانیه جداگانه صادر کرده و خلاف اخلاق و قاعده دموکراسی عمل کنند. لذا نمایندگان  یکشنبه همه در صحن شرکت کرده و به استدلال می‌پردازند. همچنین موافقان و مخالفان نیز نظرات خود را مطرح می‌کنند». سایت news/262402/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF - - "Opens external link in new window">صراط نیوز که به پایداری  نیزدیک است نیز نوشته :«مشخص نیست سینه چاکان دولت چرا بر این مهم اصرار دارند که مخالفان برجام نیت از حد نصاب انداختن جلسه را در سر می پرورانند؟ این در حالی است که به نظر نمی رسد جلسه مجلس، غایبان زیادی داشته باشد. جلسه پیشین که در آن درمورد فوریت طرح مربوط به برجام رای گیری شد، 247 حاضر داشت و به نظر می رسد حاضران جلسه یکشنبه نیز در همین حدود باشد. به همین دلیل، احتمال موفقیت آبستراکسیون چیزی نزدیک به صفر است و به نظر می رسد مخالفان طرح برجام، باید به دنبال راه دیگری برای ابراز مخالفت خود باشند. چه آنکه اگر آبستراکسیون موردنظر خود را به اجرا بگذارند، نه تنها مجلس از حد نصاب نخواهد افتاد بلکه فرصت سخن گفتن درباره طرح مذکور در صحن علنی مجلس را نیز از دست خواهند داد».

    

منعی برای حضور آمریکایی ها نیست

مریم کاشانی

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی، سه روز بعد از منع هر نوع مذاکره دولتمردان با آمریکا، اعلام کرد که "حضور سرمایه گذاران آمریکایی" در ایران منعی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روحانی در اولین همایش "سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال" گفت: "ما در مذاکرات هسته ای تنها به دنبال این نبودیم که به توافق هسته‌ای برسیم و فقط مشکل هسته‌ای حل شود، بلکه به دنبال ایجاد فضای جدیدی در منطقه و جهان بودیم که خوشبختانه با انجام توافق هسته ای امروز به این شرایط جدید رسیده‌ایم." او اضافه کرد: "آسیا ، اروپا ، آمریکا و دیگر کشورهای جهان به دنبال رابطه اقتصادی با ایران هستند. من در سفر اخیر خود برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل در جلسه‌ای که با فعالان اقتصادی آمریکایی داشتم آنها را به حضور برای سرمایه گذاری در ایران دعوت کردم البته در صورتی که بتوانند موانع داخلی‌شان را بردارند. در بخشی از رسانه‌ها از مشکلات حضور کارآفرینان آمریکایی در ایران صحبت می‌شود که البته از این طرف نیست، بلکه از آن طرف است." روحانی همچنین گفت: " یکی از مدیران معروف اقتصادی آمریکا از من می‌خواست که دولت ایران دولت آمریکا را برای برداشتن موانع پیش روی آنها تشویق کند. در حالی که هیچ وقت ایران مانع حضور سرمایه گذاران آمریکایی در ایران نبوده است و همیشه تحریم‌ها را آنها شروع کردند. امروز هم راه پیش همه باز است و گفته‌ایم در شرایط جدید آماده میزبانی خوب و دعوت از همه کارآفرینان خارجی در صورتی که سرمایه تکنولوژی وارد ایران شود هستیم." روحانی پیش از این هم در جریان سفر به نیویورک به یک شبکه تلوزیونی امریکایی گفته بود: "به نظر من این فضایی که وجود دارد که آمریکایی‌ها در ایران سرمایه و تکنولوژی خودشان را نیاورند، نادرست است. فضای ایران برای هم آمریکایی‌ها و هم اروپایی‌ها و هم دیگران باز است برای اینکه به ایران بیایند و بتوانیم با هم فعالیت‌های اقتصادی داشته باشیم. البته ما امروز بیشتر به دنبال سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی هستیم تا تجارت. همین‌طور که می‌دانید گروه‌های فراوان از کشورهای مختلف اروپایی به ایران آمدند و در حال حاضر هم گروه‌هایی در ایران هستند. آمریکایی‌ها هم می‌توانند برای سرمایه‌گذاری و تبادل تکنولوژی به ایران بیایند و اتفاقاً‌ یکی از راه‌هایی که آن بی‌اعتمادی کاهش پیدا کند تقویت روابط اقتصادی مخصوصاً بین بخش‌های خصوصی است." اظهارات جدید روحانی در استقبال از سرمایه‌گذاران امریکایی در حالی بیان شد که در هفته‌های اخیر و بعد از توافق هسته‌ای ایران و غرب، آیت‌الله خامنه‌ای حملات تندی علیه طرفهای امریکایی داشته و تاکید کرد که اجازه نفوذ آنها در ایران را نخواهد داد. او چند روز پیش بار دیگر تاکید داشت: "مذاکره با آمریکا به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور است. در این مذاکرات، طرف مقابل، تلاش داشت، از هر فرصتی برای نفوذ استفاده کند و حرکتی بر خلاف منافع ملی کشور انجام دهد، البته مذاکره کنندگان ایرانی، حواسشان جمع بود، اما بالاخره آمریکایی‌ها در جاهایی فرصت پیدا کردند. مذاکره با آمریکا ممنوع است، زیرا این مذاکره نه تنها هیچ نفعی ندارد، بلکه ضررهای بیشماری نیز دارد." خامنه‌ای تاکید دارد که نگران نفوذ امریکا حتی در زمینه اقتصادی است. او پیش از این بارها از آنچه که "اقتصاد مقاومتی" نامیده سخن گفته و از اینکه سیاست‌های اقتصادی ایران وابسته به تعاملات بین‌المللی باشد ابراز نگرانی کرده است. سخنان روحانی در استقبال از سرمایه‌گذاری امریکایی‌ها در ایران، انتقاداتی هم برانگیخت. از جمله سایت راستگرای راه دانا در گزارشی از "وعده روحانی به سرمایه گذاران آمریکایی در کنار بی توجهی به تولیدکنندگان داخلی" نوشت و تاکید کرد: "وعده‌های اقتصادی روحانی به سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه آمریکایی در حالی است که این کشور در طول سی سال گذشته همواره با سیاست تحریم و بلوکه کردن اموال و دارایی‌های ایران، همچنین با وارد کردن فشار به سایر کشورها فشارهای اقتصادی زیادی را به ایران آورد." نویسنده این سایت اضافه کرده بود: "دعوت روحانی از سرمایه گذاران خارجی در حالی صورت گرفته است که این مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و بارها نیز هشداریی د رخصوص نفوذ اقتصادی در کشور از سوی دشمنان ما داده شده است. این دعوت باعث طرح سوالی در ذهن تولیدکنندگان داخلی و کشاورزان می شود که رئیس جمهور که تا این حد به فکر حل مشکلات اقتصادی بوده و با سرمایه گذاران خارجی به بحث و تبادل نظر می پردازد، آیا تا کنون فرصتی را در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار داده است؟" روحانی در حالی از نبودن موانع بر سر سرمایه گذاری امریکایی‌ها سخن گفته که حتی شایعات و سخنان اولیه در این زمینه هم موجب واکنش‌های تند مخالفان بوده است. چندی پیش رسانه‌های داخلی ایران به نقل از منابع غربی از حضور گروهی از سرمایه‌گذاران امریکایی در ایران خبر داده بودند. خبرگزاری فارس در این زمینه در گزارشی با عنوان "جشن تجار آمریکایی در تهران با وجود عدم رفع تحریم‌ها" نوشته بود: "گروهی از تجار آمریکایی در شمال شهر تهران و در رستورانی مجلل با طرف‌های ایرانی به برسی ابعاد سرمایه‌گذاری در این کشور پرداختند. این سفر اولین حضور تاجران آمریکایی در ایران بعد از پیروزی انقلاب در سال 79 میلادی به این سو بود." در زیر این گزارش یکی از خوانندگان خیرگزاری فارس نوشته بود: " به سران امریکا بگید توی این چند سالی که از فروپاشی شون باقی مونده یادشون باشه دست لیبرال‌ها از حکومت جمهوری اسلامی کوتاه بشه، پای مستکبران رو از آمریکایی تا اسرائیلی تا انگلیسی تا فرانسوی تا ایتالیایی تا آلمانی تا غیره قلم خواهیم کرد هیچی، اون پا رو خواهیم سوزوند. ببینید این جوان مملکت کی این حرف رو زد، فقط چند سال دیگه این کار عملی بشه" گفته می‌شود که نگرانی خامنه‌ای و متحدان او از نفوذ اقتصادی امریکا در ایران به بهانه نگرانی از تبعات فرهنگی آن هم هست. گرچه گفته می‌شود که علت اصلی این نگرانی‌ها از بین رفتن انحصارهای اقتصادی در بخش‌های مختلف بازار مالی ایران است که موجب فساد گسترده‌ای در سال‌های اخیر شد.  چندی پیش، اخباری از اعلام آمادگی شرکت مک‌دونالد برای ورود به بازار ایران و افتتاح نمایندگی آن شرکت منتشر شد که واکنش‌های تندی از جانب راستگرایان برانگیخت. حتی آیت‌الله علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد گفته بود: "این توافق باید همان نتیجه‌ای را داشته باشد که برای امام رضا (ع) داشت نه اینکه فرهنگ غربی بر کشور ما نفوذ کند و سفره مک‌دونالد در کشور ما پهن شود. باید از این طریق برای توسعه استکبارستیزی استفاده کنیم و به وسیله این توافق به دنیا نشان دهیم که می‌توانیم در برابر ظالمان زمان پیروز باشیم و مطابق گفته مقام معظم رهبری به هیچ وجه به وسیله این توافق اجازه نفوذ به غرب داده نمی‌شود."

    

باران شدید تهران

ابوالواحد میرزاده

    

زن تک تیرانداز ایرانی در صدر رده بندی جهانی

فدراسیون بین المللی تیراندازی جدیدترین رده بندی بهترین ورزشکاران جهان را اعلام  کرد وبرای نخستین بار در تاریخ تیراندازی ایران یک  زن تک تیرانداز در رتبه نخست رده بندی جهانی قرار گرفت.

الهه احمدی که سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو را به دست آورده است، یک ماه پیش در رقابت‌های قهرمان قهرمانان جهان که در مونیخ برگزار شد به مدال طلا دست یافت و در بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن نیز تا مرحله نهایی پیش رفت اما در نهایت رتبه پنجم المپیک را از آن خود کرد.

 

نجمه خدمتی دیگر تیرانداز المپیکی ایران نیز در رده دهم رده بندی فدراسیون بین المللی قرار گرفته است.

    

زنی با سینه ای در پشت

زنی که غده ای به بزرگی یک سینه در پشتت داشت، با مراجعه به کلینیکی در دوبلبین، این غده را برداشت. این زن ۴۶ ساله به مدت ده سال این غده را در سمت راست پشتش داشت. پزشکان بعد از بررسی غده در گزارششان نوشته اند که این توده بزرگ، سفت است. زن گفته است که این غده در چند سال اول رشد زیادی نداشته است، اما در سه سال آخر انقدر بزرگ شده است. دکترها پس از اندازه گیری اعلام کردند که طول غده۱۹و عرض آن ۶.۷ سانتی متر است. آنها احتمال داده بودند که این غده سرطانی است که به آن سارکوما می گویند. به همین دلیل فورا غده را ام آر آی کردند. در ام آر آی مشخص شد که غده چربی و خوش خیم است که به آن لیپوما می گویند. دکتر تونده عبدالسلام به میل آنلاین گفت که این بزرگترین لیپومایی است که تابحال دیده است.  او گفت:" این عادی نیست که چنین غده ای تا این حد بزرگ شود. بیماران معمولا خیلی زود متوجه این غده ها می شوند و آن را برای زیبایی هم که شده در می آورند. تجربه به من می گوید که اکثر لیپوماها کوچک هستند. خیلی از بیماران هم به همین دلیل اینکه این غده ها کوچک هستند و دیده نمی شوند به آن دست نمی زنند و سال ها با آن زندگی می کنند."

    

مولر، قیصر فوتبال آلمان دچار آلزایمر

این خبر جامعه فوتبال آلمان را شوکه کرد! به نوشته روزنامه دی بیلت، گرد مولر، بهترین گلزن تاریخ فوتبال آلمان، از بیماری آلزایمر رنج می برد. باشگاه بایرن مونیخ این خبر ناراحت کننده را در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده است. مولر که ۶۹ سال سن دارد، در تاریخ ۳ نوامبر ۷۰ ساله خواهد شد. خانواده او و باشگاه بایرن از این فرصت استفاده کرده و تصمیم گرفتند که خبر بیماری او را رسماً اعلام کنند. "بمب افکن ملی" [لقب گرد مولر در آلمان] از ماه فوریه دیگر با همسر خود، اوشی، که ۶۵ سال دارد، زندگی نمی کند و در یک مرکز مراقبت های پزشکی بسر می برد. کارل هاینس رومینیگه، رییس باشگاه بایرن، درخصوص او می گوید: "او روزی شکارچی دروازه بود و علی رغم تمامی موفقیت هایش، همواره به عنوان فردی متواضع و تودار شناخته می شد که همین خصوصیت او همیشه مرا تحت تأثیر قرار داده. او یک بازیکن خارق العاده و یک دوست مهربان است. گرد همواره در خانواده بایرن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بایرن همیشه از گرد مولر حمایت خواهد کرد و هر زمان که لازم باشد به خانواده او یاری خواهیم رساند." پروفسور دکتر هانس فورستل، پزشک معالج او، می گوید: "با حمایت های همسر و وفاداری مثال زدنی باشگاه بایرن، طی سال های اخیر تلاش بسیاری شده تا او مجدداً به زندگی عادی خود بازگردد. طرفداران، رسانه ها و ساکنان استان باواریا با مهربانی و احترام بسیار او را مورد مهر و محبت خود قرار داده اند." آلمان هرگز بهترین گلزن خود و همچنین تلاش او برای مبارزه با بیماری فراموشی را از یاد نخواهد برد. واقعاً چه شوک بزرگی است! مولر به همراه تیم بایرن چهار بار قهرمانی را تجربه کرده و هفت بار نیز به عنوان بهترین گلزن جام انتخاب شده است. او در ۴۲۷ بازی بوندس لیگا ۳۶۵ گل به ثمر رسانده که در نوع خود یک رکورد باورنکردنی است. او تنها در فصل ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲ توانست ۴۰ گل به ثمر برساند  که تا به امروز تکرار نشده. او در سال های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۴ توانست به همراه تیم ملی قهرمان اروپا شود. او در ۶۲ مسابقه بین المللی توانست ۶۸ گل به ثمر رساند که احتمالاً این رکورد هرگز شکسته نخواهد شد. رومینیگه درخصوص بازی های او می گوید: "بدون او باشگاه بایرن و فدراسیون فوتبال آلمان در جایگاه امروزی خود قرار نداشت. گرد مولر یکی از نام های بزرگ در فوتبال جهان است."

    

ورود چین به کارزار سوریه

به نوشته اکسپرس، روسیه طی چند روز اخیر یک سری عملیات هوایی مرگبار علیه گروه های تروریستی در سوریه انجام داده و اکنون ولادیمیر پوتین کارکشته‌ترین یگان ویژه روسیه را وارد منطقه جنگی کرده. و اکنون براساس یک سری گزارشات به نظر می رسد که "ارتش آزادی خلق چین" نیز قصد دارد در این عملیات مداخله کند و برخی جابجایی‌های نظامی نیز در منطقه رصد شده. درهمین راستا، یکی از اعضای عالی رتبه دولت چین در نشست سازمان ملل سخنان تندی بر زبان آورده. در گزارش های رسیده از خاورمیانه طی هفته گذشته آمده است که چین درنظر دارد "طی هفته های آینده" علیه داعش وارد عمل شود. درحالی که پکن ادعا می کند در کنار سازمان ملل در منطقه خواهد ماند، ولی سخنان تند همان عضو عالی رتبه درخصوص موضع گیری علیه تهدیدهای روزافزون تروریست ها، نشان از نیت چین برای انجام عملیات دارد.   وانگ یی، وزیر خارجه چین، در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک گفت: "جهان نمی تواند دست به سینه بایستد و صرفاً نظاره گر باشد و البته نباید خودسرانه نیز وارد عمل شود." او گفت که ملت ها باید علیه "ایدئولوژی افراط گرایانه و خشونت آمیز" با یکدیگر متحد شوند. آقای وانگ و همتای روسی اش، سرگئی لاوروف، طی هفته گذشته چندین دیدار طولانی مدت با یگدیگر داشته اند و آقای لاوروف پس از آن اظهار داشت که دو کشور درخصوص بسیاری از مسایل داخلی و بین المللی "مواضع مشابه"ی دارند. گفته می شود که جنگنده های J-15 چین برای انجام حملات علیه داعش از یک ناو هواپیمابر برخواهند خاست. آقای ایگور موروزوف، یکی از اعضای کمیته امور خارجه روسیه، تأیید کرد که ناو هواپیمابر چینی به همراه یک ناوگان موشکی درحال ورود به منطقه است و خاطرنشان ساخت که مشاوران نظامی چینی از هم اکنون وارد منطقه شده اند. او گفت: "ناوگان چینی وارد دریای مدیترانه شده و ناو هواپیمابر نیز به دنبال آن است." این سخنان ازسوی چین مورد تأیید قرار نگرفته و تصاویر ماهواره ای نیز نشان داده که بندر طرطوس درحال حاضر خالی است. سال گذشته، ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، چین را به دلیل سرکوب جامعه اقلیت مسلمانان در غرب این کشور مورد تهدید قرار داد. پکن تأیید کرده که اعضای گروه نظامی "اویگور" به عنوان جنبش اسلامی ترکستان شرقی، با افراط گرایان سوریه و عراق تمرین نظامی می کند. داعش از تمایل خود نسبت به افزایش حضورش در چین سخن گفته و یکی از اسنادی که ماه گذشته از این گروه تروریستی به دست آمده نشان می دهد که چین در میان کشورهایی است که داعش قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ تسخیر کند. ازسوی دیگر، شرکت نفت ملی چین نیز مجبور شده میادین نفتی خود در سوریه را ترک کند. چین در عراق نیز دارای میادین نفتی است و درصورتی که این میادین به دست داعش بیفتد، شکست مالی سختی خواهد خورد.

    

تجلیل فیروزآبادی ازهمدانی برای سرکوب ۱۳۸۸

سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درپیامی به مناسبت کشته شدن سردار حسین همدانی، مقابله با کودتای آمریکایی فتنه مقابله با کودتای آمریکایی فتنه۱۳۸۸ را یکی از نقاط درخشان کارنامه او عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس،  سرلشگر فیروز آبادی درباره فرمانده سرکوب تظاهرات  ۱۳۸۸، در پیام خود گفت: " او که از مبارزان دوران پیروزی انقلاب اسلامی بود از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان شجاع دوران پرشکوه دفاع مقدس به شمار می‌رود و بعد از دوره جنگ تحمیلی در سنگرهای مختلف دفاع و حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرد که نمونه آن را در مقابله با کودتای آمریکایی فتنه ۸۸ می‌توان یادآوری نمود."

    

ساکنان مسیحی یک دهکده در صربستان تهدید کردند که مسلمان می‌شوند

بر اساس گزارشی که بخش مانیتورینگ بی‌بی‌سی دریافت کرده، ساکنان یک دهکده در صربستان که کلیسایشان در اثر توفان خسارت دیده، تهدید کرده‌اند اگر برای حفظ این کلیسا اقدام نشود، مسلمان خواهند شد. به گزارش سایت خبری الو نیوز، اعضای کلیسای روستای سوپیک در نزدیکی بلگراد، پایتخت صربستان، در نامه‌ای به رئیس کلیسای ارتدوکس صربستان در این باره هشدار داده‌اند. آنها در این نامه خواهان تعمیر کلیسا شده‌اند و تاکید کرده اند: "اگر شما از ما حمایت نکنید، مجبور خواهیم شد همگی به طور دسته‌جمعی به دین اسلام بگرویم تا مطابق قانون صربستان از اماکن‌مان بهتر محافظت شود." در این نامه آمده است که چنین اقدامی به مثابه "شهادت" است اما نویسندگان در عین حال تاکید کرده‌اند که "عیسی مسیح را همچنان در دل‌هایشان نگه خواهند داشت." بحث بر سر این موضوع در ماه ژوئیه گذشته زمانی شروع شد که یک توفان قوی و کم سابقه بام برج این کلیسای ۱۵۰ ساله را ویران کرد. میرکو تسیک، کشیش محل، معتقد است که این کلیسای قدیمی باید برچیده و یک ساختمان جدید جایگزینش شود چون رانش زمین، پایه‌های آن را تهدید می‌کند. بی بی سی

    

نحوه کشته شدن و سوابق سردار همدانی در سرکوب

یک روز پس از کشته شدن حسین همدانی، فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران در سوریه، رسانه‌های حکومتی ، مصاحبه‌ای کمتر دیده‌شده از او را بازنشر داده‌اند که در آن می‌گوید در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸، در مقام فرمانده سپاه تهران، ۵ هزار نفر از "اراذل و اوباش" را شناسایی کرده و در قالب سه گردان، برای مقابله با معترضان به کار گرفته است. علی شمعخانی ،دبیر شورای امنیت ملی ، هم در مصاحبه دیگری نحوه کشته شدن سردار همدانی در سوریه را تشریح کرد.  بسیج اوباش علیه مردم حسین همدانی در بخشی از مصاحبه‌ی خود با وبسایت محلی "جوان همدان" در خردادماه ۱۳۹۴ گفته بود: «با کار اطلاعاتی، اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. ۵ هزار نفر از کسانی را که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی عضو احزاب و جریانات سیاسی نبودند، بلکه از اشرار و اراذل بودند، شناسایی کردیم و در منزل‌شان کنترل‌شان می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند، پای کار بیاوریم. یکی از این‌ها فردی بود به نام ستاری. این ستاری وقتی به جمعیت زد جانباز ۷۰ درصد شد و سال گذشته هم به شهادت رسید.» سردار همدانی چگونگی سرکوب خونین اعتراضات روز عاشورا  دی‌ماه ۸۸ را نیز شرح داد: «وقتی که جلسه شورای تأمین استان تهران در شب عاشورا برگزار شد همه‌ی برآورد‌ها این بود که فردا تهران آرام خواهد بود. برآورد من اما این بود که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش خواهد بود. به همین خاطر، دو بار دیگر درخواست جلسه فوق‌العاده دادیم و جلسه تشکیل شد و آماده‌باش اعلام کردیم. همه‌ی سینماهای تهران را اجاره کردم. تمام مدارس و حسینیه‌ها را در اختیار گرفتیم. بچه‌ها با لباس مشکی در میدان حضور داشتند. نزدیک به ۳۰ هیأت را هم که با من مرتبط بودند آماده کردیم و گفتم دسته‌ها را به سمت میدان دانشگاه بیاورید. در روز عاشورا همین سه گردان غائله را جمع کردند." سید علی حبیبی موسوی خامنه  خواهرزاده میرحسین موسوی بود که  در جریان همین سرکوب عزاداری کشته شد.  اعدام برای موسوی  و کروبی فرمانده کشته‌شده‌ی اعتراضات سال ۸۸ در این گفت وگو هم‌چنین فاش کرده که در جریان اعتراضات ۸۸، در سمت حکومت، ۸۳۰ نفر "جانباز" شدند. همدانی درباره‌ی میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته :" آن‌ها متهمان اصلی اين ماجرا هستند و حداقل مجازات‌شان اعدام است".  نحوه کشته شدن سردار سرکوب علی شمعخانی ،دبیر شورای امنیت ملی ، هم در مصاحبه دیگری نحوه کشته شدن سردار همدانی در سوریه را تشریح کرد:" او مشغول شناسایی منطقه ای بود که بتواند قدرت مستشاری منطقه ای خود را بدرستی ارائه کند.این حادثه بدلیل شناخت لحظه ای او صورت گرفت وچون آدم ناشناسی بود در صحنه با سه نفر همراه بود که در حادثه ای خو د رویی شناسایی و کشته شد."

    

روحانی درباره احتمال رکود دوباره اقتصاد ایران هشدار داد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هشدار داد که اگرچه ایران سال گذشته رشد اقتصادی داشته، هنوز احتمال بازگشت رکود وجود دارد. آقای روحانی امروز، شنبه ۱۸ مهر، در جلسه‌ای با عنوان سیاست‌های تجاری و صنعتی، گفت: "شرایط ما به نحوی است که امکان دارد دوباره به رکود برگردیم که باید حواسمان جمع باشد و باید تلاش‌های فراوانی انجام بگیرد و مشکلات تولید را حل و فصل کنیم." او کمبود تسهیلات مالی و پایین آمدن تقاضا را به عنوان مشکلات عمده تولیدکنندگان ذکر کرد و همچنین گفت پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی اقتصاد ایران را تحت فشار می‌گذارد. بی بی سی

    

You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.