صفحات

۱۳۹۴ آذر ۱۷, سه‌شنبه

roozonline.com: Latest News - 12 new articlesroozonline.com: Latest News - 12 new articles

In This Issue...


افسانه "زنان بدتر از مردان"

نوشین احمدی خراسانی

"نمایندگان زنِ مجلس از همتایان مرد خود بدترند"! تکرار و تأیید این گزاره حتا از سوی خود ما زنان، به نظر می رسد بیشتر از آن که ریشه در واقعیت داشته باشد بازتاب عدم اعتماد به نفس ما و ارزش های مردانه درونی شده در وجودمان است؛ در عین حال که نشان دهنده فرهنگ معیوبی است که "خائن" را بدتر از "دشمن" فرض می کند. احتمالاً بسیاری از ما فیلم "اسب کِهر را بنگر" ساخته "فِرد زینه مان" را دیده ایم. مانوئل آریگوئر شخصیت اصلی این فیلم، از مبارزان مخالف دیکتاتوری "ژنرال فرانکو" حاکم اسپانیاست که نقش اش را "گری گوری پک" بازی می کند. مانوئل پس از بیست سال وقتی به خاطر بیماری مادر سالخورده اش، به کشورش اسپانیا باز می گردد مأموران حکومت به شدت به دنبال او هستند تا وی را به قتل برسانند. در لحظه های پایانی فیلم وقتی مانوئل به نزدیکی بیمارستانی که مادرش در آنجاست می رسد، متوجه می شود که یکی از ژنرال های ارشد که نماد حضور ژنرال فرانکو است به همراه سربازان اش در کمین اش هستند. مانوئل بلافاصله می فهمد که به دام افتاده و به زودی کشته خواهد شد. او در این دقایق پایانی زندگی اش می تواند فقط با کشتن یکی از دشمنان کشورش، به استقبال مرگ برود اما "انتخاب"اش شوک آور است؛ زیرا ابتدا تصمیم می گیرد که قبل از مرگ، با تفنگ اش، آن ژنرال را که دشمن او و کشورش است هدف بگیرد و به انتقام خون هزاران نفر از مردم آزادیخواه اسپانیا، این جنایتکار را از پای درآورد، اما در آخرین لحظه ناگهان سر تفنگ اش را به سوی "کارلوس" که دوست و از جنس و جنم خودش بوده ولی حالا به هر دلیل به او خیانت کرده و به جبهه دشمن پیوسته، می چرخاند و او را که در کنار ژنرال ایستاده، با گلوله می زند. به نظر می آید پایان تکان دهندۀ این فیلم و انتخابی که شخصیت اصلی فیلم برای انتقام، بر می گزیند گویای نظام ارزشی و قضاوتِ معیوبی است که افرادی را که به هر دلیل، به "ما" یا به "تصویری از خود ما" خیانت می کنند و یا از راه دشواری که در پیش گرفته ایم "توبه" می کنند، بسیار "بدتر" و "دهشتناک تر" از دشمن سرکوبگر تلقی می کنیم! از اشاره به ماجرای این فیلم، قصد دارم به برخی قضاوت های نارسای خودمان گریز بزنم و بگویم که برخی از ما زنان نیز حامل همین نگاه ارزشی هستیم و مانند "مانوئل" از کسی که از "جنس" خودمان است اما به "جنسیت اش" خیانت می کند و به نوعی از همراهی با آن "توبه" می کند، رنج بیشتری می بریم از این رو به جای نقد نظام مردسالاری که چنین زنی را در خود پرورانده، به آن زن "خائن و تواب" حمله می کنیم و غیرواقع بینانه حتا او را بدتر از همتایان مردشان می دانیم. حال باید از خودمان بپرسیم که به راستی چنین زن نادمی، در چه نظام و فرهنگ مردسالاری زندگی و رشد کرده که تا این حد، عزت نفس اش را از دست داده که نه تنها علیه حقوق دیگر زنان بلکه علیه "خود" و "جنسیت"اش هم اقدام می کند؟ بی شک به حال زنانی که از عزت نفس چنان تهی شده اند که مثلا از "چندهمسریِ" مردان دفاع می کنند، باید افسوس خورد! اما شرم و ننگ اصلی به هیکل منحوس نظام مردسالاری، برازنده تر است. چرا که عملکرد جمعی مردانِ مقتدر و مدافع تبعیض در قالب نظام مردسالاری است که به حدی زنان را حقیر و از خودبیگانه می کند که سبب می شود در نهایت چنین زنی از "جنسیت" اش "توبه" کند و بدون هیچ عزت نفسی علیه خودش به انتحار و «خودزنی» اقدام کند: "تائبی گر زانکه جامی زد به سنگ / توبه فرما را فزونتر باد ننگ"(1) واکنش روان جمعی ما زنان از سویی شاید کارکرد ناخودآگاه روان جمعی ما زنان به عنوان "گروه فرودست" اجتماعی، یکی دیگر از عواملی باشد که سبب می گردد قضاوت مان در برابر همجنسان مان تا به این حد "بی رحمانه" باشد که بگوییم "نمایندگان زن بدتر از همتایان مردشان" هستند! انبوه تجربه ها در بررسی روانکاوی رفتار جمعی گروه های فرودست (گروه های حاشیه، اقلیت، مهاجر، و...) به ما نشان می دهد که این گروه ها به دلایل مختلف، معمولاً نسبت به "گروه هویتی خود" سخت گیرتر و گاه بی رحم تر هستند به طوری که هر خطایی از سوی "فردی از گروه هویتی خود" را خیانتی به "تصویری از خود" در جامعه قلمداد می کنند و از آن به راحتی نمی گذرند. نمونه های این نوع واکنش، در میان ایرانیان مهاجر که ساکن کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند به وفور مشاهده می شود. ما زنان نیز که در ساختار قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی در جایگاه فرودست قرار داریم، به دلایل بسیار، همواره بر خود و همجنسان مان، سخت گیری و خرده گیری بیشتری داریم. از سوی دیگر از آن جا که "نگاه خیره" و هنجارگذار مردان نه تنها بر ظاهر که بر هر نوع رفتار زنان در عرصه عمومی سایه افکنده است، خواه ناخواه زنان از اعتماد به نفس کمتری برخوردارند. همین کمبودِ اعتماد به نفس، سبب می شود که ما زنان نسبت به خودمان و تصویری که از خود در جامعه می خواهیم ارائه کنیم، حساس تر و سخت گیرتر باشیم. چرا که به دلیل همین اعتماد به نفس اندک و شکننده است که ما زنان معمولاً از زاویه "نگاه مردان" خودمان را مورد سنجش و داوری قرار می دهیم. در واقع "نگاه خیره" و معیارگذار مردان بر زنان، سبب شده که ما زنان از همان دوران بچگی، به ظاهر و شکل و شمایل مان، با حساسیت و خرده گیری بسیار نگاه کنیم در نتیجه، یکی از دغدغه های همیشگی مان "قیافه و ظاهرمان" است. در واقع همانطور که ما زنان به دلیل همین اعتماد به نفس اندک و سایه نگاه مردانه ای که همواره از کودکی ما را مورد نظارت قرار داده، خرده گیری بیشتری نسبت بر چهره و ظاهرمان داریم، به همین قیاس، نسبت به هر کنش دیگری از همجنسان مان نیز بی رحم تر و خرده گیرتر هستیم و اگر کوچک ترین خطایی از سوی همجنسان مان در عرصه عمومی یا در عرصه قدرت و منزلت، رخ دهد برای مان قابل اغماض نیست. برای همین است که می بینیم خود ما زنان حامل این افسانه پردازی مردسالارانه می شویم که مثلاً خطای زنان نماینده، زنان مدیر، یا زنان فمینیست، یا اصولاً هر زنی را که در عرصه عمومی مطرح شود، بدتر از همتایان مردشان قلمداد می کنیم. از این اشاره ها می خواهم به این نتیجه برسم که می توان به گزاره هایی مانند "زنان نماینده بدتر از همتایان مردشان هستند" به دیدۀ تردید نگاه کرد. چرا که اگر واقع بینانه نگاه کنیم متوجه می شویم که در مجالس قانونگذاری، صدها مرد نماینده حضور دارند که با نفوذ وسیعی که در ساختار مردانۀ حاکمیت دارند (و به راستی زنان همتایشان فاقد چنین گستره ای از نفوذ هستند)، سال هاست که علیه حقوق زنان اقدام کرده اند. اگر هم در مورد مسایل زنان، سخنان زن ستیز از سوی زنانی در "یک گروه فکری خاص" بیشتر به گوش مان می رسد تا مردان همان گروه، به این معناست که معمولا زنان به خاطر جنسیت شان در تقسیم کار نوشته یا نانوشته، به عنوان «سخنگو»ی آن گروه در رابطه با "مسایل زنان" برگزیده می شوند! ولی می دانیم که عملاً هر اقدام تبعیض آمیزی که علیه زنان یا علیه دیگر گروه ها صورت می گیرد، توسط مجموعه آن فراکسیون یا گروه فکری، تدارک می شود و به پیش می رود. در هر حال به نظر می رسد در مجموع داوری ما نسبت به زنان مجلس نشین، تحت تأثیر ارزش هایی باشد که جامعه مردسالار برایمان ساخته و پردازش کرده تا آنچنان نسبت به "خود" و "تصویری از خود" در جامعه سخت گیر، حساس و بی رحم باشیم که با هر حرکت، سخن و اقدامی از سوی "همجنسان مان"، حکم به کنار گذاشتن و "عدم صلاحیت"شان بدهیم و در نهایت خودمان به دست خودمان باعث شویم که هیچ یک از همجنسان مان نتوانند "به پشتوانه ما زنان" به پایگاه های قدرت و منزلت، نزدیک شوند. زنانی هم که بخواهند به این جایگاه ها دست یابند، از ابتدا می دانند که هیچ تکیه گاهی از سوی "جامعه زنان" و همجنسان شان نمی توانند کسب کنند. از این رو زنانی که می خواهند به چنین عرصه هایی راه یابند به ناچار باید به دنبال پشتوانه هایی در نظام مردانه و "از میان مردان" باشند. طبعاً برای کسب حمایت مردان اقتدارگرا، زنان غالبا ناگزیرند که وفاداری خود را به آنان ثابت نمایند و تا آنجا که می توانند به "نظام مردسالاری" تمکین کنند. از این روست که فراوان می بینیم زنانی را که وقتی به حوزه های به شدت مردانه وارد می شوند خواسته یا ناخواسته به جملات و شعارهایی پناه می برند که طیفی از "توبه" و "ندامت" و "انزجار" را توآمان با خود دارد. این گروه از زنان ناگزیرند هرچه شفاف تر، وفاداری شان به نظام های مردسالار را نشان دهند، طیفی متنوع از شعارها و گفته هایی شبیه: "من از فمینیسم متنفرم" تا "چندهمسری مردان خیلی هم عالی است!" و... در واقع ما زنان به دلیل معیارهای "آرمانی و ایده آلیستی" که برای سنجش همجنسان مان در نظر می گیریم تقریباً هیچ زنی در جایگاه قدرت و مدیریت و سیاست باقی نمی ماند که از سوی خود ما زنان مورد هتک و طرد قرار نگرفته باشد! این رویکرد در نهایت سبب می شود که فقط تعداد انگشت شماری از زنان بتوانند پشتوانه نسبی جامعه زنان را برای پیشرفت کسب کنند. این دور باطل بخشاً سبب می شود که همچنان مردان در هرم قدرت و ثروت و منزلت باقی بمانند و زنان نیز در این هرم همچون همیشه، جایی نداشته باشند. پانوشت:
1 – سروده ه. الف. سایه. منبع: مدرسه فمینیستی

    


Sponsor message
powered byad choices

بغض دانشگاه ترکید؛ حصر باید پایان یابد

فرشته قاضی

با دستور دادستانی از پخش پیام تصویری سیدمحمد خاتمی در دانشگاه تهران جلوگیری کردند، راه را بر حضور ابراهیم یزدی بستند، در دانشگاه علامه طباطبایی گاز اشک آور زدند، سردار قاسم سلیمانی، علیرغم تبلیغات فراوان روزهای گذشته در دانشگاه شهید بهشتی حضور نیافت، اما دانشگاه تهران بعد از سالها، مجید توکلی را دید در میان شعارهای خوش آمد گویی دانشجویان خطاب به او که "به خانه خود خوش آمدی". دیروز علیرغم برخی درگیری ها،روز دانشجو با حضور دانشجویان، برخی مقامات و چهره های سیاسی و در میان شعارهایی که مطالبات دانشجویان را بیان می کرد در چند دانشگاه بزرگ ایران برگزار شد. شعارهایی که حاوی خواسته هایی چون رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بود تا اعلام حمایت از سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی. در دانشگاه شهید بهشتی شعار دادند "امام اگر زنده بود موسوی تنها نبود" در دانشگاه صنعتی شریف فریاد زدند "خاتمی زنده باد، روحانی پاینده باد" دانشگاه تهران فریاد های "یاحسین میرحسین" را همراه با فریاد "پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه" شنید. در مقابل اما شعارهایی چون "مرگ بر فتنه گر"نیز در دانشگاهها سر داده شد. "اصلاحات زنده باد، خاتمی پاینده باد"، «غم جمعه عصر و غریبی حصر"، "قفس را بسوزان رها کن پرنده را"، "فریاد ما صدای سکوت شماست"، "بهاره هدایت آزاد باید گردد"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"… از جمله دست نوشته هایی بود که به همراه عکس هایی از سیدمحمد خاتمی و هاله سحابی در دست های دانشجویان در عکس هایی که از مراسم های دیروز منتشر شده دیده می شود. در دانشگاه صنعتی شریف که میزبان حسن روحانی بود دانشجویان دست نوشته هایی در دست داشتند که در آن وعده های او را یاداوری می کرد با این نوشته که "سلام قربان ۱۶ وعده فراموش شده".   دراین میان خبرگزاری برنا گزارش داده که صدا و سیما شعارهای حمایتی دانشجویان از حسن روحانی و محمدجواد ظریف را سانسور کرده است.  براساس گزارش خبرگزاری ایسنا حسن روحانی دیروز در دانشگاه صنعتی شریف گفته است که فضای دانشگاهها نسبت به سال ۹۲ "زمین تا آسمان تفاوت کرده است او در عین حال گفته: زمانی کسی جرات نمی‌کرد بگوید جنبش دانشجویی و همه از این کلمه می ترسیدند. ممکن است هنوز فضا امنیتی باشد که من آن را نمی‌پسندم؛ ما فضای امن می‌خواهیم نه فضای امنیتی". او در عین حال گفته است: "همه مسئولین مستقیم و غیرمستقیم از طریق آرای مردم بر مسند قدرت تکیه می‌زنند و هیچ مقامی در جمهوری اسلامی ایران نداریم که انتخابی نباشد؛ این تهمتی است که برخی می‌گویند در ایران مقامات دو دسته هستند یعنی بعضی انتخاب و بعضی انتصاب می‌شوند". حسن روحانی افزوده: "هیچکس نباید خود را مستثنی از سوال ملت بداند و همه باید به سوال مردم و پاسخ‌گویی به سوال مردم افتخار کنند که می‌کنند. البته نقد برخی قوا و نهاد‌ها سخت و مشکل است، اما فعلا از رئیس‌جمهور و دولت شروع کنید." او که پیشتر گفته بود "شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم" در دانشگاه صنعتی شریف هم گفته است: "می گویند من نسبت به شورای نگهبان نظر خاصی دارم؛ نظر من نسبت به شورای نگهبان همان نظر قانون اساسی است، قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می‌داند، ما هم ناظر می‌دانیم." به گزارش خبرگزاری ایلنا در جلسه نشست حسن روحانی و دانشجویان، بار‌ها بین مخالفان و موافقان سخنران‌های مراسم درگیری لفظی ایجاد شد که با مداخله حراست سالن این مسئله مدیریت و کنترل شد. همچنین برخی از حاضران در سالن تصویر محمد خاتمی را در دست داشتند که به آنها گفته شد اجازه نمایش تصویر و پلاکارد از سوی حراست داده نشده است. براساس همین گزارش خشایار پورطاهری، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف خطاب به حسن روحانی گفته است: "امروز نه تنها مسئله حصر برطرف نشده بلکه یکی از اصلی ترین حامیان شما سیدمحمد خاتمی بدون تشکیل دادگاه ممنوع‌التصویرشده است، آیا این با وعده‌های انتخاباتی شما سازگار است؟" حسن روحانی به طور مشخص در این زمینه صحبتی نکرده او اما سال گذشته در مراسم روز دانشجو در پاسخ به شعار دانشجویان برای رفع حصر گفته بود: "راه ما و مسیر ما همانی است که از روز اول به شما وعده دادیم. عهد ما با شما شکستنی نیست". در مراسم دیروز ذاکری، نماینده انجمن علمی دانشجویان با درخواست آزادی دانشجویان زندانی خطاب به حسن روحانی گفته: "از شما می‌خواهم که به ادامه سهمیه‌بندی‌های علمی و جنسیتی پایان دهید چراکه همه این کاستی‌ها به نام رئیس جمهور نوشته می‌شود آیا رئیس‌جمهور واقعا معتقد است که راه فرجی دانا باید ادامه پیدا کند؟" نجابت، نماینده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل اما خطاب به رئیس جمهور گفته: "آقای روحانی شما به رفتارهای رئیس‌جمهور قبل منتقد و معترض بودید در حالی که امروز خودتان فاعل بسیاری از آن‌ها هستید. شاید اگر اکنون در فضای سیاسی کشور چرخی بزنید حضرتعالی احمدی‌نژادی‌ترین فرد در سپهر سیاسی کشور باشید. ما بی‌شناسنامه نیستیم." آن سوتر و در دانشگاه تهران اما در حالیکه از قبل اعلام شده بود سخنران مراسم روز دانشجو ابراهیم بزدی خواهد بود، مسئولان دانشگاه اجازه حضور در دانشگاه را به او ندادند، از قرائت پیام یزدی توسط عماد بهاور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم ممانعت شد و سرانجام پیام وی توسط مجری برنامه قرائت شد. در این مراسم فائزه هاشمی و مسعود ادیب سخنرانی کردند که فائزه هاشمی خطاب به دانشجویان گفت: "اينجا جزيره اي جدا از ايران است. من مجالس زيادي رفته ام اما اين شور و هيجان و شجاعت را مدتهاست نديده ام.عکس هايي را مي بينيم كه خيليها جرات نمي كنند اسمشان را بياورند." او در این مراسم با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی افزود: "پیش بینی می شود سیل رد صلاحیت داشته باشیم، همه باید بیاییند تا با کمبود کاندیدا مواجه نشویم".  عبدالله رمضان‌زاده، هاشم صباغیان، عماد بهاور، مجید توکلی، سیدعماد خاتمی و محمدرضا ظفرقندی از جمله مهمانان این همایش دانشجویی بودند. در دانشگاه شهید بهشتی اما علی مطهری و محمدرضا خاتمی سخنرانی کردند. علی مطهری در این مراسم گفته است: "ادامه حصر به صلاح نظام نیست و ممکن است در آینده تبدیل به غده‌ای سرطانی شود". او سپس با انتقاد از زندانی کردن منتقدان و حکم های صادره برای آنها گفته: "۶ سال حبس مصطفی تاج زاده معقول نیست و حکم او برای یک روز پیش از انتخابات است". علی مطهری اضافه کرده: "این حکم های ۶ سال و ۹ سال به جرم انتقاد معقول نیست جوان ۲۲ ساله به زندان می رود و ۳۲ ساله بیرون می آید". این نماینده اصولگرای مجلس همچنین از رئیس قوه قضائیه انتقاد کرده و گفته: "رئیس قوه قضائیه راجع به همه چیز سخن می گوید غیر از آنچه وظیفه اش است." محمدرضا خاتمی هم در این مراسم گفته است: "سی و هفت سال بعد از انقلاب قابل قبول نیست علمای ما که تفکری انتقادی به وضع موجود دارند را به خیانت متهم کنیم." در دانشگاه شهید بهشتی سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس هم قرار بود سخنرانی کند و از روزها قبل تبلیغات زیادی صورت گرفته بود اما او در این دانشگاه حضور نیافت. بسیج دانشجویی این دانشگاه با انتشار بیانیه ای عنوان کرده: "حاج قاسم سلیمانی و اطرافیان ایشان هم بر خلاف انتظار اولیه ما از این امر استقبال کردند اما تنها اندکی مانده به روز موعود متوجه شدیم که با تدابیر غلط مسئولین دانشگاه قرار است مراسم دیگری به صورت موازی و با رنگ‌ و بو و اهداف کاملا سیاسی در دانشگاه برگزار شود که با القای احساس تقابل سامان این بزرگ را آلوده به بازی‌های سیاسی و اختلاف نظر‌های داخلی کند و ناجوانمردانه است که چون حاج قاسم را در قالبی گنجاند که او را محدود به یک گروه یا حزب خاص کند". مصطفی معین، وزیر علوم دولت سیدمحمد خاتمی اما مهمان دانشگاه کاشان بود که در این دانشگاه گفته است:"سال های ۸۴ تا ۹۲ جنگ تحمیلی دوم بود". علیرضا محجوب هم در دانشگاه ورامین سخنرانی کرده و محمدرضا عارف دیگر مهمان دانشگاه صنعتی شریف بوده است.

    


Sponsor message
powered byad choices

روحانی: شورای نگهبان در انتخابات ناظرست

آرش بهمنی

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، در مراسم سخن‌رانی خود به مناسبت روز دانشجو، بار دیگر تاکید کرد که نقش شورای نگهبان در انتخابات براساس قانون اساسی "نظارت" است و دولت نیز این شورا را "ناظر" می‌داند. رئیس دولت یازدهم که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شریف حضور داشت، با اشاره به بحث انتخابات مجلس، گفت که دولت در این انتخابات به "جناح‌ها" توجه نمی‌کند، گرچه به عقیده وی کسانی باید وارد مجلس شوند که "منافع شخصی و جناحی خود را بر منافع ملی ترجیح نداده و دلسوز مردم باشند". بخش مهم سخن‌رانی روحانی به سخنان او درباره شورای نگهبان باز می‌گشت. رئیس‌جمهوری اسلامی با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان درباره شورای نگهبان گفت: "نظر من نسبت به شورای نگهبان همان نظر قانون اساسی است؛ قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می‌داند ما هم آن را ناظر می‌دانیم". این سخنان روحانی از آن جهت اهمیت دارد که او چند ماه پیش نیز سخنان مشابهی را بیان کرده بود؛ سخنانی که البته با پاسخ‌های - گاهی تند - اصول‌گرایان مواجه و در نهایت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، نیز بدون نام بردن از روحانی پاسخ او را داده بود. رئیس دولت یازدهم مردادماه در نشست مشترک هیات دولت با استانداران گفته بود: "شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است… شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم".  روحانی همچنین به مساله ردصلاحیت‌ها در انتخابات اشاره کرده و این مساله را وظیفه هیات‌های اجرایی انتخابات - زیر نظر وزارت کشور - دانسته بود، نه هیات‌های نظارت که توسط شورای نگهبان تشکیل می‌شود. براساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات "مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه‌‏پرسی" را به عهده دارد. این شورا براساس اصل دیگر همین قانون - که وظیفه تفسیراین قانون را بر عهده شورای نگهبان گذاشته - این نظارت را استصوابی دانسته؛ مساله‌ای که در سال ۷۱ و از سوی محمد محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، اعلام شد: "نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها می‌شود". شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که شش فقیه آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی منصوب و شش حقوق‌دان نیز با معرفی رییس قوه‌قضاییه به مجلس و رای نمایندگان، انتخاب می‌شوند. تنها حدود سه هفته پس از سخنان روحانی، آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به انتقادها از شورای نگهبان گفته بود که این شورا "چشم بینای نظام" برای انتخابات است و نظارت استصوابی "حق قانونی آن‌ها است، حق عقلی و منطقی آن‌ها است... بخشی از این حق‌الناس، همین حق رای شورای نگهبان است." او همچنین نظارت استصوابی را "حق موثر" شورای نگهبان و "حق‌الناس" دانسته بود که "این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد". همان زمان محمد یزدی- از فقهای شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان - گفته بود نقش این شورا در انتخابات "تماشا"" نیست، "با کسی تعارف" ندارد و از "لحظه نام‌نویسی تا اعلام نتیجه" بر انتخابات نظارت خواهد کرد: "شورای نگهبان، ناظر انتخابات است و نظارتش هم استصوابی است نه تماشایی". اعضای شورای نگهبان تاکنون چندین بار درباره انتخابات مجلس آینده و نقشه‌های "فتنه‌گران" برای این مجلس سخن گفته وآن‌ها را به ردصلاحیت تهدید کرده‌اند. از آن جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، اخیرا از نقشه‌های برخی برای راه‌یابی "به هر قیمت" به مجلس سخن گفته بود. عمل‌کرد شورای نگهبان در سال‌های گذشته مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفته است. ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی نزدیک به این جناح در انتخابات مجلس - و از همه بارزتر در انتخابات مجالس سوم، هفتم، هشتم و نهم - از جمله دلایل این اعتراض است. به عقیده منتقدان، اعضای این شورا در مسایل سیاسی بی‌طرف نیستند و براساس منافع سیاسی و جناحی خود دست به رد یا تایید صلاحیت نامزدها می‌زنند. زمستان گذشته محسن اسماعیلی، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان گفته بود: "برخی اعضای این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گیری های خاصی نسبت به برخی نامزدهای ریاست جمهوری داشتند، لذا در انتخابات تا حدی قانون را زیر پا گذاشتند. اگر بخواهیم منصفانه درباره جریان فتنه ۸۸ قضاوت کنیم باید بگوییم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان یک داور پا را فراتر گذاشتند". رهبر جمهوری‌اسلامی دی ماه سال ۸۲ و در اوج اختلاف‌ها میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس هفتم و تشکیل هیات‌های نظارت با اعضای شورای نگهبان دیدار و از عبارت "احراز صلاحیت" برای بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس استفاده کرده بود. او در این دیدار گفته بود که شورای نگهبان "قهرا بايد صلاحيت‌ها را احراز كند". گرچه به عقیده آیت‌الله خامنه‌ای "صلاحيتى كه براى مجلس هست، مشخص شود كه چگونه صلاحيتى است. واقعا ببينيم آن مقدار صلاحيتى كه براى مجلس در زمينه التزام به قانون اساسى و التزام به دين مبين اسلام و بقيه شرايط وجود دارد، چه اندازه التزامى است. مى شود اين را يك امرِ مقول به تشكيك دانست كه شدت و ضعف دارد". آن زمان در نهایت شورای نگهبان با ردصلاحیت نزدیک به نیمی از کاندیداهای انتخابات - از جمله بیش از هشتاد نماینده مجلس ششم - در نهایت حرف خود را به کرسی نشاند و اعتراض‌های محمد خاتمی و مهدی کروبی - رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وقت - و درخواست آن‌ها از آیت‌الله خامنه‌ای نیز باعث تغییر نظر این شورا نشد. شورای نگهبان در انتخابات سال ۹۲ صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را برای حضور در انتخابات رد کرد. پیش از این عباس‌علی کدخدایی، سخن‌گوی سابق شورای نگهبان، هم گفته بود که حسن روحانی نيز برای تایید صلاحیت، یک رای کم داشت و تنها پس از رایزنی برخی اعضای این شورا، صلاحیت وی تایید شد.

    


Sponsor message
powered byad choices

تهران، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی مقاصد بعدی آنفولانزا

کاوه قریشی

بعد از کرمان و سیستان و بلوچستان، ویروس آنفولانزای خوکی احتمالا در کمین پایتخت و چند استان غربی نشسته؛ ویروسی که تاکنون منجر به مرگ بیش از ۳۰ نفر در ایران شده است. علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت گفته است از زمان شروع سرایت این ویروس، ۲۸ نفر در استان سیستان و بلوچستان و ۵ نفر در استان کرمان بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند. به گفته این مقام وزارت بهداشت هفت استان دیگر از جمله تهران، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی در معرض سرایت این بیماری قرار دارند. اولین گزارش‌ها از مرگ و میر بر اثر این ویروس فصلی در ایران هفته گذشته منتشر شد. روز دوشنبه، ۱۶ آذرماه، استاندار کرمان با "اعلام وضعیت زرد" در این استان به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزا گفت که مدارس همه مقاطع تحصیلی و پیش دبستانی‌های استان کرمان روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر تعطیل است. به گفته علیرضا رزم حسینی وضعیت زرد "عادی" و اعلام آن تنها " به دلیل احتیاط" بوده است. این ویروس بیشتر در استان کرمان متمرکز است. دکتر نخعی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در یک مصاحبه صوتی با خبرگزاری دولت گفته  این ویروس در  شهرهای استان بروز بیشتری داشته و کمترین مورد هم مربوط به شهرهای جنوب استان است. تا روز دوشنبه، دست کم ۱۰۰ مورد از مبتلایان به این ویروس در شهر کرمان بستری شده‌اند. شستن مکرر دست و رو با آب و صابون، پرهیز از تماس مستقیم و روبوسی و همچنین پوشاندن صورت به هنگام عطسه از جمله توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از ابتلا به ویروس آنفلوانزای نوع H۱N۱ است.  معاون بهداشت دانشگاه پزشکی کرمان می‌گوید برای جلوگیری از هر گونه احتمال انتقال، بیماران مبتلا به این ویروس در بخش‌های جداگانه نگهداری می‌شوند. به گفته معاون وزیر بهداشت، آنفلوانزایی که اکنون در ایران شایع است، با عنوان  H1N1، نوعی آنفلوانزای فصلی است که بیشتر در دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان متمرکز است. با اینحال علی اکبر سیاری میگوید وزارت بهداشت پیش بینی کرده است این بیماری طی روزهای آینده در کشور گسترش یابد. تب، سرفه، تنگی نفس و عطسه از علائم این نوع بیماری آنفلوانزا است. وزارت بهداشت از همه کسانی که این علائم را دارند خواسته است در خانه بمانند و در صورت تشدید علائم به پزشک مراجعه کنند.

    

مصاحبه خاتمی، دعایی را به دادگاه می‌برد

شیرین کریمی

به فاصله یک روز پس از انتشار تصویر و گفت‌وگویی از محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات، خبرگزاری قوه‌قضائیه نوشت که علیه محمود دعایی،‌ مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، به همین دلیل اعلام جرم شده است. خبرگزاری میزان - متعلق به قوه‌قضائیه - به نقل از "یک مقام آگاه قضایی" نوشت که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه دعایی اعلام جرم کرده و خواستار رسیدگی به پرونده او "از طریق دادسرای ویژه روحانیت" شده است. میزان همچنین به نقل از "مقام آگاه" خود نوشت که دستور دادستان تهران "در منع انتشار تصویر و اظهارات رئیس جمهور دوره اصلاحات" هم‌چنان برقرار است و در صورتی که رسانه‌ها اقدام به انتشار سخنان یا تصویر محمد خاتمی کنند،  "طبق مقررات اقدام خواهد شد". اطلاعات -  در کنار موسسه کیهان - از جمله روزنامه‌هایی است که مدیرمسئول آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی منصوب می‌شود. دعایی از سال ۵۹ و با دستور آیت‌الله خمینی سرپرستی روزنامه اطلاعات را -  پس از مصادره آن -  به عهده گرفت؛ مسئولیتی که هم‌چنان ادامه دارد. روزنامه اطلاعات در شماره روز یک‌شنبه خود اقدام به انتشار گفت‌وگوی طلال سلمان، سردبیر روزنامه لبنانی السفیر، با محمد خاتمی کرده بود؛ گفت‌وگویی که به نوشته روزنامه اطلاعات "در نشستی برنامه‌ریزی نشده" انجام شد. ممنوعیت نام بردن از محمد خاتمی یا انتشار تصویر او در رسانه‌ها پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸  چند سال به شکل غیررسمی وجود داشت. نخستین بار اما سال گذشته این مساله در دیدار عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با مدیران رسانه‌ها به آن‌ها ابلاغ شد. چندی پس از این جلسه اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی با روزنامه جمهوری‌اسلامی ضمن تایید این خبر، گفته بود محمود دعایی، مدیرمسوول روزنامه اطلاعات، در اعتراض به این دستور، گفته: "اولا نمی‌توانید این کار را بکنید و ثانیا چرا این‌گونه می‌کنید." گفته می‌شود دادستان تهران به دعایی پاسخ داده" :شما نماینده ولی‌فقیه در موسسه اطلاعات و آدم محترمی هستید، ولی اگر از این دستور تخطی کنید با شما هم برخورد و شخصا توقیف می‌کنم". زمستان گذشته سخن‌گوی قوه‌قضائیه به شکل رسمی اعلام کرد که رسانه‌ها حق انتشار خبر یا تصویر محمد خاتمی را ندارند. او مدعی شد این دستوری از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده. با این حال و پس از تکذیب برخی اعضای اين شورا، اژه‌ای اضافه کرد که این ممنوعیت با دستور دادستانی تهران رخ داده است. حسن روحانی نیز  در یک کنفرانس مطبوعاتی صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی در این زمینه را منکرشده و گفته بود: "شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است و هرکسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود". محسنی‌اژه‌ای سال گذشته گفته بود که "قوه‌قضائیه یا شورای عالی امنیت ملی" می‌توانند برای محدود کردن فردی که به عنوان یکی از "سران فتنه"  شناخته می‌شود، دستوراتی صادر کنند؛ دستوراتی که درباره خاتمی منجر به ممنوع‌التصویر وممنوع‌الخبر شدن وی شد. در هفته نخست سال جاری اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، گفته بود "ممنوع التصویری" و "ممنوع البیانی" محمد خاتمی، از "اتفاقات لحظه‌ای و گذراست که ان‌شالله به زودی حل خواهد شد". در آخرین روزهای سال گذشته نیز علی لاریجانی، رییس مجلس نهم در مصاحبه مطبوعاتی خود خبر داده بود که ممنوع‌التصویر شدن محمد خاتمی "سیر قانونی" خود را طی کرده، گرچه باید از "مسیر خود" و "به نحو سنجیده‌ای" حل شود. اردیبهشت ماه گذشته مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای با امضای محمد موسوی خوئینی از روحانی خواسته بود که مستندات قانونی این حکم را اعلام کند. برخی رسانه‌ها نوشتند که روحانی نامه این تشکل اصلاح طلب را به قوه‌قضائیه ارجاع داده و خواستار پاسخ این نهاد شده. خاتمی چند ماه پیش و در جریان مراسم روز خبرنگار، در واکنش به ممنوع‌التصویری خود گفته بود: "ممنوع التصویری شخص من موضوع چندان مهمی نیست، آن چه حائز اهمیت است این است که در این مساله خلاف قانونی صورت گرفته است. در هیچ کجای قانونی اساسی مصوبه‌ای نداریم که به یک روزنامه تحمیل کنیم مطلبی را کار کند یا نکند. در این مورد خاص هم با توجه به نداشتن چنین مصوبه‌ای خلاف قانون صورت گرفته است". تابستان گذشته برخی نمایندگان مجلس خواستار اجرای حکم "ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیانی" خاتمی شده بودند. ده نماینده مجلس به دولت در این زمینه تذکر داده و این حکم را مربوط به شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند. اما محمد خاتمی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی پیرامون ممنوع‌التصویرو ممنوع‌البیان شدن خود، گفته بود که "اصلا چنين چیزی نیست". چندی بعد حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز در سرمقاله نشریه "۹ دی" نوشت حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، در زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای در بیمارستان بستری بود، از وی درخواست کرد که به خاتمی اجازه دهد تا به ملاقات او بیاید. بااین حال رهبر جمهوری‌اسلامی در پاسخ به این درخواست گفت: "ایشان (خاتمی) باغی بر نظام اسلامی است و شرط بازگشت، عمل به همان آیه کریمه الا الذین تابوا و اصلحوا و بیّنوا است". اشاره آیت‌الله خامنه‌ای به آیه ۱۶۰ سوره بقره است؛ آیه‌ای که براساس آن گناهكاران باید توبه و اعمال گذشته‌ى خود را جبران کنند. علاوه بر این تاکنون چندین بار سخنانی از ایت‌الله خامنه‌ای درباره محمد خاتمی توسط برخی اصول‌گرایان نقل شده که دفتر رهبر جمهوری‌اسلامی آنها را تكذيب نكرده و با توجه به حساسیت این دفتر درباره نقل‌قول‌هایی که از آیت‌الله خامنه‌ای می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی صحت چنین سخنانی باشد. برای نمونه جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای با صفت‌هایی چون "یاغی و طغیان‌گر نسبت به انقلاب"  از خاتمی یاد و توصیه کرده که "رسانه‌ها، اصول‌گرایان ونخبگان" علیه وی موضع‌گیری کنند و"نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است". خاتمی از سال ۸۹ ممنوع‌الخروج نيز شده است. گرچه آن زمان این خبر از سوی وکیل خاتمى تکذیب شده بود، اما وی امکان سفر به ژاپن برای شرکت در یک سمینار را پیدا نکرد و بحث ممنوع‌الخروجی وی مطرح شد. به گفته‌ى حمید رسایی، عضو فراكسيون جبهه پايدارى در مجلس، دلیل ممنوع‌الخروج شدن خاتمی به دلیل شکایت بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس بوده است. در ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت روحانی، اخباری پیرامون رفع ممنوع‌الخروجی وی منتشر شده بود. برخی رسانه‌ها آنزمان به نقل از "یک مقام آگاه امنیتی" نوشته بودند که "مشکلاتی که بر سر راه سفرهای خارجی آقای خاتمی قرار داشت حل شده است و ایشان ممنوع الخروج نیست و برای سفرهای خارجی مشکلی ندارد".

    

زبان دوزی در اصفهان

احسان گنجی

    

گرانی بلیت امیرحسین ضرغام، فرهیختگان

    

نامه سرگشاده بیش از هزاروچهارصد نفر از فرهنگیان و فعالان مدنی برای رسیدگی به وضعیت معلمان دربند

بسمه تعالی مسئولان و ملت شریف ایران با درود و سلام همانطور که مستحضر هستید فرهنگیان دردمند سال‌هاست در تلاش هستند تا در حل مشکلات آموزش و پرورش اعم از تبعیض مالی و وضعیت مدارس در مناطق محروم و تغییر نظام آموزشی و… مشارکت نمایند که از مظاهر و نمودهای تعین عملی اقتصاد مقاومتی است. متأسفانه در این میان تنی چند از همکاران فرهیخته فرهنگی به دلایلی برخلاف قانون اساسی (از جمله اصول 26 و 27 قانون اساسی ج. ا. ا و همینطور مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، میثاقین حقوق مدنی سیاسی 1966 و حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی 1966 و اعلامیه هزاره سوم ملل متحد که از تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت ایران هستند) دستگیر شده و در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند. اگر برآنیم تا به آرمان‌های مصرحه در قانون اساسی و سند چشم‌انداز 1404 ابلاغی برسیم، به مصداق مقدمه واجب، واجب است و در راستای اصل 8 قانون اساسی (به موضوعیت امر به معروف و نهی از منکر) این نامه را از باب فقهی نصیحه لائمه المسلمین می‌نویسیم و تأیید می‌کنیم. چرا که اگر مشکلات مطرح نشوند و انتقادی صورت نگیرد (که از جمله کارکردهای کرسی‌های آزاداندیشی نیز همین است) نمی‌توانیم به اوج اقتدار فرهنگی و علمی نائل آییم. اتهام این فرهنگیان خدوم روشنگری و نقد عملکرد بود. جناب آقای محمود بهشتی لنگرودی یکی از همین اندیشمندان فرهیخته در بند است که به علت اعتراضش به حکم ناعادلانه 9 سال زندان به خاطر فعالیت‌های صنفی فرهنگیان از 5 آذر 1394 در اعتصاب غذا به سر می‌برد. در این راستا از شما درخواست داریم: از کلیه اختیارات و وظایف قانونی مسئولان محترم در تحقق عدل و داد و انصاف در نظامی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود و اقدامات لازم جهت توقف اجرای حکم و آزادی محمود بهشتی لنگرودی تا اعاده دادرسی در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیأت منصفه انجام گیرد.. و به‌طور کلی فکری عاجل برای فرهنگیان دردمند و در بند شود. در آخر اعلام می‌داریم: جان آموزگار دربند جناب آقای محمود بهشتی در خطر است و مسئولیت قانونی و شرعی سلامتی ایشان با شما بزرگواران است. انتظاری جز عدالت و حس مسئولیت در قبال جان یک فرهنگی فرهیخته نمی‌رود. 1- سارا ملک 2- محمد حبیبی ٣-صديقه پاك ضمير 4-سامان فهیمی ۵_مریم رنود 6-شیرین رضایی 7- پروین سلیمی 8- بهروز حسینی 9-سید مجیب آزاد 10 لطیف روزیخواه 11-سوسن ملک کندی 12-محمدرضا رمضانزاده(بجنورد) 13- ابوالفضل جلیلوند 14-شهلا آتش سودا 15-علي هراتي 16-علی حاجی 17-پروین اسفندیاری 18-  رحمان حسینی 19- احسان میر 20-منصور حسن پور 21-مسعود زینال زاده 22-حبیب خسروی 23-علی . محمدی 24-کبری ذوالقدر 25-مهدی صمدیان 26-علی اکبری 27-اکبر خداداد 28-علی حیدری 29-قنبر توحیدی 30-فرخنده قربانی مقدم 31-مهرداد ملاعباسي 32-علی کشاورز ترک 33-نسرین چراغی 34-زهره اسكندري 35-صفیه بسیم 36-حسن باقری 37-مریم قاسم زاده 38-محسن محرابی 39-عبداله معتمدی کوچکسرایی 40-محمدرضا غضنفری 41-اشرف خیرخواه 42-حبيب بيگى 43-ساره برکاتى 44-ناهید شریفی 45-زهرا خماریان 46-نسرین صالحی 57-سیدعلی حسینی نسب 48-محمد حکیم الهی 49-فرنوش احمدی 50-سارا سیاهپور 51-لياقت كياني 52-منیژه آزادی 53-حبیب عزیزی 54-یعقوب علی عبدی 55-یعقوب یزدانی 56-میر اقا رضازاده 57-حسین ذوقی 58-محمدرضا شجاعیان 59-مسلم کریمی 60-جواد جعفرقلی پور 61-نسرین پورحصیری 62-سکینه رزق خواه 63-محمود معمار همدانی 64-علی اسماعیلی 65-غلامرضا خسروی 66-مرتضی آقا بیگی( دلیجان) 67-مهدی فتحی 68-فرحنازسلیمی خوشبخت 69-مریم زیرک 70-رجب زاده 71-علی حسین ترابی 72-سعید کرد کریمی 73-رضا شاهملکی 74-افشار مرادیس 75-رضا سیدی پور 76-محمد عباس زاده 77-میترا سالاری 78-محسن حسن پور 79-رضا عذیری 80-دل آسا شعبانی 81-کیوان دامیان 82-علي جعفري 83-فریده‌موسوی 84-فریبا شمسی 85-حسین عبداللهی 86-شعله آقابیگی 87-خدیجه سادات طباطبایی 88-محمد زوالفیان 89-شیرین کوزه گر 90-سکینه حسینی 91-توکل پیرعلایی 92-مقدادمحمودی 93-عبدالرضا برزیده 94-ایوب محمدی 95-معصومه شعبان زاده 96-مهنازسادات الهامی 97-علی اکبر ابراهیمی 98-هما هوشیار 99-ولی میرزاسیدی 100-کیا شاهری 101- خلیل دلشاد 102-محمود اسدی 103-پری فرید همتي 104-علی غلامعلی زاده 105-اصغر مصلح خرمی 106-ماه پری فرید همتی 107-آیت اله یعقوبی 108-احمد نجفی 108-سیدحعفرحسینی 109-سیدحسین حسینی 110-سید رضاحسینی 111-سید غلامرضا حسینی 112-رضا دلخوش 113-اکرم دلخوش 114-سیدابولقاسم حسینی 115-سید ابوالحسن حسینی 116-هادی شیری 117-مراد  حاجی 118-عبدالمحمد وحیدی راد 119-علیرضا قربانی شاهکوچکی 120-سعید شوکتی 121-محمد رضا شمس 122-سیده لیلا علوی 123-منوچهر خطیر 124-خاکساری 125-خدیجه پاک ضمیر 126-محمد دهقانی 127-مژگان طاهرخانی 128-محمدحسن پوره 129-فاطمه مومنی 130-محمدرضاترکاشوند 131-محترم زواری 132-جواد تقی پور 133-عسکری اقبالیان 134-سلام حمید یزدانی 135- ناهید سمنانی 136-جواد پردی 137-رضا پوررحمانی 138-پرویز پنجه علی 139-کبری میرزاآقایی قاضی محله 140-مهدی سعیدی 141-مهرداد زکی زاده بختیاری 142-.مجید اینانلو 143-حسن شهبازى .144-خلیل مرامی 145-هجیر پرتاه 146-مرتضی اکبر اشرفی 147-نرگس ملک زاده 148-رفعت شهابی 149-اکبر زارعین ریزی 150-بهروز محمدی 151-پروانه زحمانی 152-محمد حسینی 153-وحید وطن خواهی 154-الهام کرمی 155-فرزانه حیدری 156-جلال نباتی 157-افسانه خسروجردی 158-مهران صادقی 159-علیرضا خمر 160-منیژه رئیسی 161-مريم بابايي 162-رضا کهزادی 163-بهمن طاهرخانی 164-مهدی غفوری 165-مريم قدس 166-رضا روحی 167-مرضیه نوروززاده 168-آزاد نمکی 169-آذریعقوبیان 170-زهرا عسگری 171-داود رحمانی 172-حسین خدایی 173-رحیم نوری 174-محمد کشاورز 175-رضا اکبر شاهی 176-مهدی ندایی 177-محمد تاج احمدی 178-پروین قربانی 179-مهدی شیری 180-خدیجه انصاری 181-الیاس آزادی 182-حسن آزادی 183-مهین غفاری 184-زیبا صدر 185-جواد رنجبر نوری 186-معصومه بیگم حسینی 187-علی فهیمی فر 188-هادی مبررزی 189-رضا الله وردی 190-علی دررودی 191-سید علی حسینی 192-سید اسماعیل حسینی 193-محمد چنارانی 194-سید محسن حسینی 195-رضا مهرداد 196- نعمت الله صادقی 197- پیمان صادقی 198–احمد دررودی 199-زهرا بیکم حسینی 200-سیدهادی دررودی 201-سید حسین رضوی 202-سید جواد حسینی 203-علی اکبر دررودی 204-مهدی وحدت 205-مهدی نیکبخت 206-حسین عباس نژاد 207-رضا کمیلی 208- محمد روحانی 209-ابوالفضل کریمی 210-محمد موسوی – 211-مهدی قعله نویی 212-علیرضا علی آبادی 213- فرزانه فرهبد 214-حسین موسوی 215-محمود دررودی 216-محمد حسن دررودی 217-محمد قدمگاهی 218-جعفر روزبه 219- رضا دررودی 220-مهدی حصاری 221- حسن موسوی 222-محمد رضا محمدی 223-محمد حجتی 224-عبدالهی 225-معصومه پازکی 226-خدیجه شاهسون 227-مدبر درگاهی 228-مریم ساغری 229-ابوالقاسم احمدی آهنگرکلایی 230-بهنام طراوتی فخر 231-قاسم فلاح 232-حسن یاوریان 233-مجید صالحی 234-لیلا سلیمی 235-مرتضی عسگری 236-خدیجه انصاری 237-شبنم بهارفر 238-زهرا جعفری 239-علیرضا علم شاه بیگی 240-علی غیاث ابادی فراهانی 241-داود محمدی فتیده 242-وحیده محجوب 243-جواد بشیری 244-میمنت ظریف 245-مرتضي پرورش 246-مهدی سعادتی 247-لیلا همتی زاده 248-حبیب رضاپور لاسکی 249-محمد پاک نهاد 250-شکوفه امامی 251-بهناز صادقیان 252-منیژه رحمانخواه 253-سیدامیر سعیدی 254-فاطمه جلالوند 255-منصورقادریان 256-کوروش رفیعی 257-هزینه سبزی 258-مرادعلی بیگی 259-سیدحسن حسینی 260-ناهيد رئيسى 261-اکرم مرادعلی بیگی 262–عباس جعفری 263.تیمورخرسند 264-نصرالله مرادعلی بیگی 265-فاطمه اخوان 266-مهری حسن پور 267-مریم شربت دار قدس 268-غلامعباس رمضانی نیا 269-لیلا صومعه 270-سیروس نظری پور 271-هادی عوض زاده 272-مسعود عباسی. 273-عشرت بستجانی 274-مریم   محبوبی 275-عیسی سالاری سرخس 276-حسین عرفان منش 277-مریم غریقی 278-زهرا فیروزی 279-جواد افشار 280-شهریار نادری 281-سجاد طلوعی 282-داود محمدی 283-فاطمه روحانی 284-عبدالله نوروزی خرقانی 285-محمد حسن پهلوانزاده 286- محمد مرادی 287-مریم بور بوری 288-زهرا گلشن 289-رسول انصاری 290-نرگس سیری 291- داریوش محمدی 292- خسروارشادی 293-علی پیروز 294-فرزانه ناظران پور 295-حسین نوروزی 296-عزیز قاسم زاده 297-فایقه وحیدی 298-علی میرزایی 299-لیلا سلیمی 300-ویداحق پرست 301-حسین جلیلی 302-جعفر محمودی 303-خدیجه شیدایی 304-عشوه مهری پرگو 305-سودابه پورحصیری 306-مهدی الهی نژاد 307-محمد جواهری 308-محبوبه رشیدی 309-محمد صادق وفایی 310- افسانه كرمي پور 311- فاطمه میرزایی 312- علیرضا ملایری 313-میثم ساغرچی 314-علی رضوانی 315-رحمت اله خانجانی 316- رضا داودی 317-اسداله  حیرانی 318-مژگان مختاری 319-رباب دلخون 320-خاطره میرشکار 321- مجید جابری 322- بهنام طراوتی فخر 323-افسانه کرمی پور 324-مرضیه مدانلو 325-زهرا مجردی 326- صالح مرادی 327-سید حسین موسوی 328- فریدون خالدیان 329-شعیب الرحمان خدام 330 یونس ولیزاده 331- امیر گلپریان 332-کیومرث امیری 333- همایون ملک محمدی 334-عباس یگانگی 335- منصوره خوشخو ثانی 336- رویا شجاعی 337-عباس روزبهانی 338-علی امامی 339- عذرا رفيعي 340-مسعود پناهي 341-اعظم ادب 342-فرزانه صالحي 343-پروين نيکبخت 344-فريده پاکدل 345-فاطمه طاهری 346-مهرناز اکبریان 347- غلامرضا رستگار 348-سحر محمدی 349- زهرا اسدی 350-معصومه رستمی 351-سرحد آقایی 352-حسن تقدسی 353-حسین محمدی 354-خسرو بهراملو 355-مليحه توكلي 356-غلامرضا نظرى 357-شمس الدين رشيد پور 358-غلام رضا خردمنش 359-رشيد پاي فسرده 360-علي مرادي 361-کتايون رستمي جليليان 362-مليحه آقا محمدي 363-فرشته خالقي 364- علی اکبر محمدی 365-صلاح زندی 366-توران سرلک 367-اعظم صداقتیان 368- سعید سعادتی پور 369- رسول حائری راد 370- فریبا موسوی 371-منصور اکبری 372- ضیا محمدی 373-نرگس نظری 374- علی فروتن 375- شاپور بوبرد 376-اسفندیار اختری 377-محمد دلخوش 378-رحيم ولادن کردستانچي 379–علیرضا نواصر 380-خلیلی موحد 381-فتح الله قاسمی 382-حسین رضائی 383-ابراهيم سليمي 384- اعظم خادمیان 385- فاطمه قرا 386- پروین منصوری 387- لیلا یعقوبی 388-شكوفه كوچه مشكي 389- مليحه توكلي 390- ابراهیم ادیبی 391- زینت ماحوزی 392-زهرا امینی 393- علی سخندان 394-ربابه بهشتی 395-زهراشاهسوند 396-شهرام جمالی 397-صفورا جهانشاهی 398- علی اکبر ابراهیمی 399- زهرا شریفان 400- عذرا رفیعی 401- ناهید فرزانه آزاد 402-علی موحدی 403-مهرزاد نظري پور 404- علي زياد زادهادهمی 405-علی احمدی روزبهانی 406- شهره بیگلری 407- عباس قائم پناه 408- علیرضاسعادت 409-محمد پرستار 410-پرستوعزتی امینی 411-حمید جباری 412-احد پیراسته 413-مصطفی قنبری 414-سيد محمد موسوي 415-سیران صنوبری 416-مرضیه ساقی 417-مهستی فدایی 418-علیرضا سجادی فاتح 419-محمود عباسی زاده 420-حسین موحد احمدی 421-سکینه وام خواه 422-ملیحه کریم الدینی 423-اکبر نیک ضمیر 424-حسن محمدی 425-عباسعلي خلويي 426-حسن اعظمي 427- مهری تقی زاده 428-محسن محمدپور 429-مرتضی مالکی 430-غلامرضا کشاورز 431-شکرالله کشاورز 432-عبدالله استوار 433-حبیب بهادر پور 434-فرح عباسی 435-اشرف عباسی 436-محمود ملاکی 437-مسعود عمرانی 438-عالی بازدار 439-علی نهاری- 440-محمد داستان 441–صمد رضوی 442–روح الله محسنی 443-حبیب بنافی 444عباس ریحانی 445-پیمان رحیمی 446-علی احمدی فر 447-محمدحسین خسروی 448-پریچهر نویدی 449-مینا خسروی 450-شهلا مهر پویا 451- مجتبی اکبری 452-اصغر ارجمندی 453-ولی اکبرزاده 454-محمد مهدی وثوق 455- تورج امینی 456- وحید ملک محمودی 457- پریسا عزتی امینی 458- مرتضی سورانه 459- زهرا خیاط پیشه 460-مهدی حاج اسماعیلی 461- مهین راد 462-پروین حیدری 463- نسرین مظاهری 464-معصومه بشارت 465-دلارام غریبزاده -466احمد نور 467-محمدرضا بیاتی 468-استان لرستان 469-علیزصا بای 470-فهیمه رضایی 471-جمیله یمودی 472محمد حشمت نیا 473-وحید میرشکار 474- زهرا ربیعی 475-رضا محمودی 476-خانم سیمین سیری 477-سیدجوادحسینی 478-حمیدرضا زندی 479-عاطفه محمد اصغری 480-اکرم دررودی 481-علی کروشاتی 482-مریم ملایی 483-محمد دهقان 484-مجید قیاسوند 485-حسن ملوندی 486-بهلول رضایی بختیاری 487-معصومه دهقان 488-جلال خوشوقت 489پری بهشتی لنگرودی 490- محسن شیردل 491-فریده گرگانی 492- بهناز بهارلو 493-فاطمه صدیقی 494-مسعود دلفانی 495- سرور رضاوند 496- حسین حسن زاده 497-مهدی شعبانی 498-روح الله شریعتی 489- محمد ارکیان 500-محمد رضا سروری 501-محمد آقا محمدی 502-محمد محسنی 503-حمید مسعودی 504-حسین روستا 505-مجید گنودی 506- ناهید بابازاده 507-یوسف حاصلی 508-پیروز احمدی 509-علی سهیلی راد 510-اکبر میر سالاری 511-ضرغام یوسفی 512-ابوالحسن حیدری 513-احسان غلامی 514-حسین معتمدی 515-محسن آخوندزاده 516-نرگس خناری نژاد 517-رگس آقامحمدی 518-زهرا گلسن 519-, ليلا يعقوبى 520-حبيب اله مرادعلى بيگى 521-طاهره یوسفی 522-مهدی رمضانی 523-مجید مجد 524-مصطفی دائمی 525-عباس کاظمی 526-سید غیاث نعمتی 527-مهدی پوردیان 528-الهه طاهری 529-سوسن سیف 530-فرحناز بسحاق 531-شیرین کوزه گر 532-معصومه سرخ مرد 533- محمد علی پلنگی 534-احمدشادابی 535-هدایت اله کرمی 536-اشرف السادات 537-زهرا فرهاد کیا 538-محمد عنبری 539-داود دین محمدی 540-طرزی 541-رحیم امیری 542-مانی نظری 543-حسن مقدم 544-شهلا شامنصوری 545-محمد تقی غیبی 546-علیرضا امیری 547-حیدرعلی امینی 548-فاطمه رحمانی 549-مینو تنها 450-شهرزاد علم باز 551-ابوذر شهرکی 552-محمد رضا بهنام نژاد 553-علی رضا اصغری 554-زهراکریمی 555-مژگان عبدی 556-حمیدرضاشجیعی 557-محمود انجیدنیاسماعیل زاده 558-جمیل محمودی 559-مرضیه فتاحیان 560-مریم اوقانی همدانی 561-مریم رضایی 562-فاطمه فینی زاده 563-فاضل عباداله زاده 564-مریم ایزدیان 565-مهری حسنپور 566-مستانه سید نژاد 567-گیتی اسداللهی 568-سینانوری 569-ذبیح الله نوریان 570-بانو نوریان دهکردی 571-امین عظیمی 572-اکرم امیری 573-سيد محمد باقرى 574-موسی علایی 575-وحیدرنجبر 576-احمدذوالفقاری 577-شهین مقامی 578-محمود صفدری 579-بانو ایروانی 580 پروین حیدر 581-مهرنوش گودرزی 582-اعظم‌رسولی‌نژاد 583-فایزه اسلامی خواه 584-خدیجه اسلامی 585-اسلامی 586-سعید آقاسی 587-صابر کاظم لو 589-عذرا کبیری 590-غلامرضا رستگار 591-افشین افکاری 592-علی جدی 593-علی اکبری پروشی 594-رحمان فرامرزی 595-شیوا عاملی راد 596-پریچهر  عزیزی 597-تقی کلیدری 598-عليرضاعظيمى 599-زری محمدی 600-شیواعمادی آذر 601-ياسمن اميركيائي 602-جلال جعفری 603-حسین اکبرزاده 604-طاهره  یوسفی 605- سهراب اسکندری 606-زهره ذاکر خطیبانی 607-نادر قدیمی 608-عباس نامجو 609- پیروز نامی 610- ابراهیم فرهی 611-منصوره عرفانیان 612-بتول مرادی 613-محمد رضا رضایی گرکانی 614-غلامرضا  احمدی 615- رقیه اصغری 616-میثم علیخانی 617-جواد لعل محمدی 618-زهرا رحیمی 619-نسرین بهمن پور 620-حسن محمدیان 621-فرشته خواجه وند 622-محمد احمد خانی 623-فهیمه سیف پور 624-بهمدی 625-ابوالقاسم مداح 626- معصومه سیاح 627- فاروق ناصری پور 628- احمد شمشیربند 629-فاطمه حسینی 630-رحمن عابدینی 631-سعید اسکندری 632-امیر رضا غلامی 633-محمد مرادیانی 634-سعید زمانی 635-سهیلا زنگنه 636-اکرم نظری 637-الهام خیابانی 638- حسن محمدیان 639-زهرا یوسف نژاد 640-محمود صدیقی پور 641- سیدمختارتقوی 642-ایرج رحمانی 643-لیلا چماچم 644-علیرضا مهدی بیگی 645-جمشید طاهری 646-مهناز بخشی 647-فاطمه عشقی 648-منصوره نوري 649-ناهيد توتونچي 650-مهشيد يونسي 651-مرتضی خانیان 652- ليلا يراقى 653-زویا سیرتی 654-سید ایوب سلطانی 655-غلامرضا خزائى 656-فرییا ناصری 657-اعظم صمدزاده 658-زهرا قاسمپور 659-معصومه کیخایی 660-فاطمه محمدیون 661-فاطمه سهرابی 662-عشرت صادقی عابدین 663-سکینه احمدی نژاد 664-وحیهه عرب مقار 665-عفت احمدی 666-محمد احمدی موحد 667-حمیدرضا احرامیانپور ازیزد 668-علي ملايي 669-پروانه منفرد 670-سهیلا خوشخو 671-نرگس نظری 672-خديجه خوش تاب 673- معصومه خوش تاپ 674-داریوش صحنه 675- منصوره بهرامی 676-صابر ممبینی 677-مریم محمدی 678-علی شفیعی 679-حمید محسن زاده 680-لقمان افضلی 681- محمد برکاتی 682- محبوبه فرح زادی 683-زهرا نیکبخت 684-بذری 685- بهرام رضایی 686-عباس ارجمندى 687- رضا علیجانی 688-معصومه عسگرزاده صوفیان 689- محمد مهدی شاه حیدری 690- حسین محمدی ثانی 691-اکبر شکوهی نیا 692-داود الهی 693-حسن باقری 694-محمد صدری 695-سکینه رویین تن 696- سعید جلیلی نظامدوست 697- امیر صبوری 698-مهرانگیز رضایی 699-موسی الرضاشکفته 700-منصور اصغرپور 701-مرضیه نادری 702- کیومرث عظیمی 703- احمد خوشدل نظامی 704-علی بهرامی 705-عزت بناری زاده 706-مهدی بهزادی 707-سعید زارعی 708- مرتضی بختیاروند 709- رضا محمدیان 710- منیژه زبیری 711-  نجمه جاوید 712- بانواسماعیل زاده 713- نسرین رجبی 714- همایون قانع 715-مریم دهقان 716- صدیقه حسین نژاد 717-فاطمه سلیمی 718-محمدنکهت افزا 719-صدیقه ایزدی 720-محمد حسن رضایی بیدگلی 721-مرضیه حبیبی 722-کاظم انصاری 723-روح اله ناصری 724-کورش نعمتی 725-اشرف مسعودی 726-جوادکریمی 727- صمد رنجگر 728-گیلدا صعایی 729-افسانه فقیه زاده 730-رسول قاسمی 731-حسن مقدمی 732-سپهر فرهمند اصفهان 733-محمود امانی 734-لادن رضی 735-مژگان کهریزی 736-ناهیدجواهری 737-قاسم خدائی 738-مرتضی باقرلو 739-محمود خیرخواه 740-عبدالرحمن لشکری 741-مهری محمدی 742-محمدطاهری 743-اکبر دهبانژاد 744- مریم حق شناس 745-علی امیرآبادی فراهانی 746-فرشاد عباسی 747-اعظم جهانشاد 748-خلیل سوری 749-محمدرضااسدی 750-حسین حاتمی 751- محرم مهدی 752- محمد صدری 753- محبوبه کرمی 754-ابوالفضل سهرابی 755-احمد بابابی 756-قدسیه ندری 757- مجید خسروی 758- الهه فراهانی 759- فاطمه سلیمانیان 760- رویا میرزایی 761- محمد حیدری زابل 762-احمد تقوی 763-نعمت الله پای خسته 764-بیژن نرموسی 765-لاله ماندگار 766-نصراله رضائی 767-مریم محرم خانی 768-شهناز سیاقی 769-سیدحسن حسینی مقدم 770-اشرف مرادعلی بیگی لنگرودی 771-زهرا ولیجانی 772- مهناز حسینی 773- فاطمه میانجی 774- مریم بیات 775-مژگان فیاض مقدم 776- مریم حاتمی 777-مهری احمدی 778- طیبه ندری 779-ياسر شادمهر 780-جواد جماعتی 781-فریبا جداری 782-محمد هاشمی 783-اشرف لک 784-مریم شیری 785-سیما سلمانی 786-متصوره اتفاق 787-لادن کرمی 788-زهرا ربانی 789-انسیه خسروی بلالمی 790-عذرا مرادعلی بیگی 791-ملیحه سدهی 792-اعظم بیات 793-سمیرا صدری 794-منور هاشمی 795-پوراعتصامحبیب الله منظری توکلی 796-علی ضیایی 797-معصومه رمضانی نژاد 798-فریده آژیر 799-محمدرضانرگسی 800-علي ضيايي 801-مهردادسوری 802-کيوان مرادعلى بيگى 803-سيران محمد حسيني 804-محمد شاهين فر 805-احمد تقوی 806- مریم خانی 807-غلامرضا زمانیان 808-ابراهیم احدی پور 809-عبداله زاده 810-هاجر چراغیان 811-نسرين حيدري 812-سنجر فرهادی 813-مهری قاسمی زاده 814-صفیه یاردل 915-شهناز شهبازی 816-زهرایوسفی 817-نبی الله باستان فارسانی 818-راحله مرگانی 819-احمد صمدانی 820-لیلا اکبری 821-کلثوم دانشور 822-زهرا کلانتری 823- کبری حمودی 824-محمد جهانشیری 825-اعتماد 826-صادق ابراهیمی 827-سیده فایزه سعید 828-فايز كورده 829- مجید خسروی 830- الهه فراهانی 831- فاطمه سلیمانیان 832- رویا میرزایی 833- محمد حیدری زابل 834-یحیی سندگل 835-اسماعیل حسنی 836-صابر فتحی 837-شهناز زنده بودی 838-كيانوش سرابي 839-مسعود اسلامدوست 840- زهرا حاتم زاده 841- فاطمه رحمانی 842-ابراهیم آذرشب 843-مانی نظری 844-فریبا یاراحمدی 845-احمد شفقتی 846-سیمین ملک محمدی 847-شهیندخت دلفان آذری 848-منصوربشیری 849-بانو اولیایی 850-رحمان یوسفی 851-  بدری  سائمیان 852- ایران سائمیان 853- اشرف نیک ترک 854-روین شاه روش 855-  صبورا همتی 856- منیره کشاورز 857- روح انگیز فریدی فر 858-مهری عزیزی 859-اسما خطيب 860-پروین شاهرخی 861-محمود احمدی 862-محمد صادق شریعتی 863-محسن عبدی 864-محمدنخعی 865-حسین غضنفری 866- زهرا منصوری 867- فرهاد رشتیانی 868-محمد شیری 869-یحیی سندگل 870-محمد فتاحی 871- حشمت فرستاده 872- فاطمه جهانی راد 873- فاطمه سید صالحی لنگرودی 874- غلامرضا زمانیان 875- ماهرخ  پور زرکشیان 876-حمزه شیخه پور 877- محمدفضلی 878- نورمحمد درویشی 879-هما محمدی 880- زهرا حسینی 881-رضاسلطانی 882-خسروی بغداده 883-مريم يوسفى 884-زهره داودیفر 885-خرامان قادری 886-زهرایوسفی 887-مهدی اکرمی 888-احمدآوان جلو 889-خسرو گلشنی نژاد 890- بهمنیار 891-حسن جوهری 892- منور هاشمی 893-احمد حائری مقدم 894-زهرا سیرجانی 895- حسن حسن زاده 896-  زینب  سپهری 897- مرضيه صاحبى 898-سید رضا حسینی 899- بهجت امیری 900- مهتاب رضایی 901-کوکب کوتی 902-آترپاي مرادعلي بيگي 903-علی  محمدی 904-محمد رضا شاهنده 905-علی مرادی 906-شهلا امامى 907-حميد جهانى نژاد 908-سعید حق پرست 909- قاسم حیاتی 910-حمید صفایی 911-صفدر کرمی 912-مصطفی آزادی 913-  محمد دهقان 914- مریلا آخوندزاده 915-بهمدی 916-جعفریان 917-علی پریچه 918-مقدم 919-مریم راد 920-محمدکرم احمدی 921-کاظم وحدتی 922-علی لکی زاده 923-سپیده  مالک 924- زهرا احمدی 925- رمضانعلی نزهتی 926-مصطفی دائمی 927-مهدی جلیلوند 928-محمد رضا واشقانی فراهانی (اسلامشهر) 929- زهرا چگینی 930-فاطمه اهنگر 931- احیا ژاله سرولایت(فرهاد) 932- کاوه عبدی 933-قدرت اله فرهمند 934-محمد غیاثوند 934-لیلاملکی 935-علی کلزا 936-کامبیز تنی 937-احمد نریمان پور 938-ابراهیم بهبهانی 939-سلام  خسروی 940-حمید رضا رجایی 941-,بتول عوض زاده مقدم, 942-زهراعوض زاده مقدم 943-زاهد مجیدی 944-مهری صالحی کیان 945-حسین نقوی 946-مرتضی دلیریان 947-مجید صلاحی 948-سلام کمال آذری (سردشت) 949-علی منفرد 950-فاطمه رحمانی 951-محمد تقوی 952-صابری 953-بیوک لازمی 954-بیوک میرزایی 955-منصوره کاشی 956-صدری خوشخو 957-وفیق مرتضی پور 958-ابراهیم علیدادی 959-نورالله برخوردار 960-ستار زارعی 961-حمید مجیری 962-عبدالرسول عمادی 963-سید مجتبی ابطحی 964-علی قاسمی کیا 965-سارامطاعی 966-پریسا شفيعيان 967-مکرمی 968-سید مجید خادمی 969-هیوا پیرخضرانیان 970-ياسر ريكي 971-سروه کریمی 972-نسرین خوانساری 973-سهیلا شریفی 974-محمد حسن غلامپور 975-منصوره تشکری 976-سهیلا سلجوقی 977-نسرین ملکی 978-هاجر ربانی 979-محمد عباس زاده 980-منصوره عرفانیان 981-امیراحمد رفیعا نژاد 982-  فاطمه سلیمانیان 983- محمدرضا مدیری 984- نرجس خاتمی 985-محمدرضا مهدیان 986-مهدی داودی 987- حسین صادقی 988-دکتر علی بیات 989- عفت طبسی 990-تقی کلیدری 991-مجید رضایی 992-ژیلا محمدزاده 993- محمد تقوی 994-جناب یزدانی 995-مهدی بهروزی 996-هادی مشهدی 997- قاسم وثوق 998- هاجر ساجدی 999- سعید رجبی 1000- محمد جهانشیری 1001- زهرا نامبخش 1002-احمد محمدی 1003-مجید خسروی 1004-حسین ارقند 1005-نزهت الهی نیا 1006-رامین بدحی 1007-ابراهیم بهمدی 1008-پروین رئوف 1009-محمود سلامی 1010-ابراهیم حیدری 1011-عماد خسروانی 1012-علی پریچه 1013-مریم عطایی 1014-نیره مقدم 1015-حسین قوامی 1016-عباس یزدی 1017-راضیه خزاعی. 1018- محمد حیدری 1019-بانو حقیقی 1020-فاطمه رمضانی 1021-محمود فرامرزی 1022-قاسم وثوق 1023-مهدی ولی پور 1024-مریم زرگر 1025-محمدرضا مختاری 1026-علی بهمنیار 1027- علی اکبر موسایی 1028-بانو معتمدی 1029-ابوالقاسم عابدین پور 1030-احمد عسگری 1031-ابوالقاسم عابدین پور 1032-بانو خوشدل 1033-جواد شیرزاد 1034-یحیی سند گل 1035-حشمت فرستاده 1036-علی کامیاب 1037-علی اکبر حسن زاده 1038-حمیدشجیعی 1039-علیرضا زمانیان 1040-محمد فضلی 1041-مصطفی قنبری نیا 1042-نعیمه گنودی 1043-حسن کریمی 1044-علی ملایی 1045-حسن آخوندی 1046-علی قاسمی 1047-راحله مرگانی 1048-محمد محمد پور 1049-معصومه عسگرزاده 1050-علی منیری 1051-حسین بلقدر 1052-علیرضا اصغری 1053-الیاس ناصری 1054-مهرانگیز رضایی 1055-آقای مهدی پور 1056-حسین صداقتی 1057-شمسی هدایت زاده 1058-حسن ملوندی 1059-احمد صمدانی 1060-نجمه جاوید 1061-آقای بهمدی 1062-بانو مسلم 1063-علی اصغر جعفری 1064-وحید جوان 1065-مجید گنودی 1066-مرتضی تقوی فر 1067-رضا علیجانی 1068-عباسی 1069-سنجری 1070-مهدی عسگری 1071-مهدی اسدی 1072-بانو نوریان 1073-ذبیح اله نوریان 1074-غلامرضا احمدی 1075-زهره ابراهیم زاده 1076-حیدر علی امینی 1077-محمد محمدی 1078-رضا اسماعیل زاده 1079-طاهره مذهب یوسفی 1080-زهرا شریفان 1081-اکبر خواجه زاده 1082-علی موحد 1083-زری محمدی 1084-عطار 1085-شیوا 1086-ملایی 1087-حمید محسن زاده 1088-محسن شیردل 1089-ایروانی 1090-مهدي سليمي 1091-حسن  محمدی 1092-علی احمدی فر 1093-رضا محمدیان 1094- محمد حکیم الهی 1095- مهین راد 1096-ابراهیمی 1097-تقی زاده 1098-محمدپور 1099-سپیده امیدوار 1100-بانو وام خواه 1101-محمد احمدی موحد 1102-اعظم خادمیان 1103-ساقی 1104-جناب فرهاد 1105-جناب اکبری 1106-جناب فروتن 1107-عاطفه جواهریان 1108- محمود مهزادی 1109- حسين رمضانی 1110- آرمان طلب 1111-محمد تقی صیادی 1112- محمد جعفری(گلبهار) 1113-زهراامیرصادقی 1114- دست افشان 1115-اکبر پاکباز 1116-فرزانه بهروزي 1117-بهمن بيگي 1118- ناهيد محمودي 1119- علی شیرزادی 1120-حوری خانپور 1121-مختاری 1122-فرهاداحمدی 1123- سعید اصلانی 1124- حسین رمضانی 1125- ولی الله هراتی 1126-زهرا راشکي 1127- بیژن حسینی 1128- مجیدچپرلی 1129-محمد روحانی 1130-سید محمد رضا جعفرزاده 1131- امیر موسوی 1132-،سید محسن نصرالهی 1133-مجید خسروی 1134-کامیاب 1135- علی اخوندی 1136-یونس دانشور 1137- علی پاک منش 1138- جهاندار زینعلی 1139- حبیب قربانی 1140- رحیم جلالی 1141- خلیل گرانمایه 1142- محبوبه سادات رشیدی 1143- بهنام نامورپور 1144- بیتا نظری 1145-زاهد کوشکی 1146-نعیم زندی 1147-مریم ملایی 1148- جواد درودی 1149-عبدالعظیم اقچه لی 1150-کبري کريمي پور 1151-محترم غریب 1152-منیرمیرهادی 1153-مرتضی ایزدپناه 1154-جبار اميرى حسينى 1155-محمد شیورانی 1156-سکینه‌صادقی 1157-مجیداسدپور 1158-سپیده صفاریان 1159-.آرمیتا بیگی 1160-ماریانا آرمان 1161-نظرنژاد 1162-مجتبی اخلاقی 1163-قاسم کریمی 1164-منیژه  زبیری 1165-حبیب اله  شمس 1166-محمدعلی عدالتیان 1167-سعید حق پرست 1168-محمد هراتی 1169-هاشم مهرکام 1170-محمدمهدی قربی 1171-علی جان آهنی 1172-فاطمه سروش مهر 1173-علی صدری 1174-مسعود اکبری 1175- عباس منصوری 1176-سپیده صفاریان 1177-منیژه ضیغمی زاده 1178-کاظم علی نیا 1179-جواد یوسفیان 1180-مریم راشکی پور 1181-محمدمهدی قربی 1182-پرویز افشاریراد 1183-کمال اکبری 1184-فرزانه ژاله رفعتی 1185-حسین رمضانپور 1186-بتول عوض زاده 1187-امین شیخ 1188- فاطمه طوسی 1189- سعیدحق پرست 1190- خادم 1191-عباس علی گلناری 1192-حمیده جباری 1193-سید اکبر کساییان زاده 1194-صمد قادرپور 1195-حبيب عزيزي 1196-علی کاتبی حور 1197-زهرا شیروانی 1198-حبیب اله شمس 1199-حسین‌ندافی 1200-امان اله علی عسکری 1201-جمیله یمودی 1202-سوسن ملک محمدی 1203-محبوبه فرح زادی 1204- معصومه محمدی 1205- عباس حیاتی 1206-عطاء الله زاهدی 1207-مهری علیایی 1208- معشوقی 1209- علی اکبر هیبتی 1210- ابراهیم حیدری -مشهد 1211-محمد تقی خداپرست 1212-محمد محمدی 1213- فریبا سردار شهرکی 1214-احمد نجفی 1215-زیبا صدر 1216-شهره صدر 1217-منصوره صدر 1218-نرگس رستمی 1219-علی باقریانعلی 1220-ملکی 1221-محمد خشنود 1222-خدا بخش نادری 1223-پرویز حسنی 1224-علی نوروزی 1225-علی کرمی 1226-عباس  موسی نیا 1227-نصراله رستگار فر 1228-اسماعیل ثواب خواه 1229-مرتضی نجفی 1230-رضا محمدی 1231-منیرمیرهادی 1232-محمد سنجابی 1233-مهدی زنگنه 1234-بهرام بابایی 1235-علی فروزش 1236-مرتضی ذوالفقاری 1237-عزیز مراد امیری 1238-مراد اژدری 1239-اکبر وکیلیان 1240-خسرو محمدی 1241-کیانوش حسینی 1242-احمد بارانی 1243-علی گلزار 1244- احمد رییسی 1245-حبيب اله حسيني 1246-فریبا نوریان 1247-علیرضا امیری 1248-محمدکرمی 1249- فاطمه ملک 1250-مسعود نظر 1251-ملیحه ایروانی 1252- حسن دهفولی 1253- جلال موسوی 1254-شهریار کوثری 1255-منصورفیروزکوهی 1256-هادي شريفي 1257- میثم علیخانی 1258- محمود امیری 1259-محمد صالحی 1260-محمد فروغی 1261-احمد محمدآبادی 1262-ارغیانی 1263-نوباغی 1264-مجتبی گروسی 1265-مرتضی رییسی 1266-حبیب الله زندی 1267-سید علی هاشمی 1268-سرحد آقایی 1269-علی رضا مصلحی راد 1270–سید حبیب اله شفیعی 1271-صدیقی 1272- سیلا سلطانی 1273-علی یوسفی 1274-ناصر آوش 1275–اکبر شکوهی نیا 1276-ابوالقاسم رادپور 1277-منیر میرزاخانی 1278-رضا غلامی 1279-علی حاج رضایی 1280-آریو راد 1281-مهدی سعیدی 1282-جواد درودی 1283-داوود خادم 1284-سلام اکبر بنوان 1285-هادی صادقی شفق 1286-محمدرضا گرشاسبی 1287-احمدی 1288-زهرا بيگي 1289-فاطمه جعفری 1290-حکیمه بنی هاشمی 1291-مهری ابراهیمی 1292-ولی اله جیرانی 1293-محمدرضامدیری 1294- حبیب الله زندی 1295-ضیغمی زاده 1296-حبیب اله  شمس 1297-علی عدالتیان 1298- احمد محمدآبادی 1299- جواد بخشی 1300- علی رضا وفایی 1301-حسین خاکنژاد 1302-اشرف بنی هاشمی 1303_حسین رشیدی 1304-فرزاد کریم زاده 1305_ایرج احمدی 1306_محمود شاهرخی 1307_فاطمه عسکری 1308-علی حاجی 1309_محمد نقوی 1310_صدیقه پیرنام 1311_عباس هاشمیان 1312_بهرام گوهری نژاد 1313_آرزو شهبا 1314_حسین ملک پور 1315_آرزو اسلامی 1316_مریم جاویدنیا 1317_اشرف مسعودی 1318_نعمت اله حیدری 1319_معین صمیمی 1320-رخشنده سلیمی 1321-امین شیخ 1322زری اسماعیلی 1323-عذرا رفيعي 1324-مسعود پناهي 1325-فريده شمس مهر 1326-انگيز نجفيان 1327-اعظم ادب 1328-ضیغمی زاده 1329- حبیب الله زندی 1330-ولی اله جیرانی 1331-محمدرضامدیری 1332-مهری ابراهیمی 1333-فرزانه صالحي 1334-پروين نيک بخت 1335-فريده پاکدل 1336-شمس الدين رشيد پور 1337-غلام رضا خردمنش 1338-رشيد پاي فشرده 1339-علي مرادی 1340-کتايون رستمي جليليان 1341-مليحه آقا محمدي 1342–نوذر خدایاری 1343-مهدی جعفری 1344-علی کلانتری 1345-عبدالله صالحی 1346-مهدی لشگری 1347-مصطفی مرادی 1348-اکبر تقی لو 1349-مهرداد مهدی ابادی 1350-عباس کارگرپور 1351-محمد تقی تقی زاده 1352-حامد صیدی 1353- محمد صادق زاده 1354-لقمان افضلی 1355-زهره رضایی 1356-فاطمه مرادی 1357-مصطفی رجب زاده 1358-حمید فرخ امینی 1359-فائقه وحیدی 1360-سعید صادقی 1361-شهره سلطانی 1362-علی نجفی 1363-مجید اسدپور 1364-مریم نصیری 1365-مهران عظیمی 1366-مهدی عسگری 1367-حمید پرویزی 1368-حسن محامدی 1369-ابراهیم محمدی 1370-یوسف طاهری نژاد 1371-آرزو اسکندری 1372-  جمیل امینی 1373-رقیه صادقی گرگری 1374-امنه لطیفی 1375-مجید لنگرودی 1376-عبدالحمید احسانی 1377-اعظم مصطفوی 1378-معین صمیمی 1379-نعمت اله حیدری 1380-اشرف مسعودی 1381-مریم جاویدنیا 1382-آرزو اسلامی 1383-حسین ملک پور 1384-آرزو شهبا 1385-بهرام گوهری نژاد 1386-عباس هاشمیان 1387-صدیقه پیرنام 1388-محمد نقوی 1389-فاطمه عسکری 1390-محمود شاهرخی 1391-ایرج احمدی 1392-فرزاد کریم زاده 1393-حسین رشیدی 1394-صغری کریم الدینی 1395- محمد علی یاری 1396-محمد صادق زاده 1397-خادمان 1398-مصطفی حقمرادی نیا 1399-غلامرضا سلیمیان 1400- رحیم علی رسول 1401-مرتضی توکل 1402-علی دل آرامی 1403-حسین زارعشاهی 1404-علی حاجی 1405-نازنین سادات حسینی 1406-یوسف رضا نژاد 1407-عبدالله افتخاری 1408-نقی المار 1409-آیت حدادی 1410-زیبا چگینی 1411-نبی قاسمی 1412-ادهم ناروئی 1413-احسان رئیسی ، 1414-ایوب دامنی، 1415-فاتح فاطمي 1416-محسن احمدی 1417-علی امیرخانی 1418-فاطمه موسی خان بختیاری 1419-رقیه کاظمی کله سری 1420-فائزه اسلامی خواه 1421-محسن بیریایی 1422-زیبا چگینی 1423-علی حسینی 1424-علی آزادمنش 1425- كبرى نورزاد 1426-مهدى خواجه حسينى 1427- مهناز ميامى 1428- بيتا ميامى 1429-فروزان مهدوی 1430-شکیبایی 1431-محسن نوروزی 1432-نیلوفر شهلایی 1433-زهراطاهرخانی 1434-بهزاد مشعوف 1435-هادی قربانی 1436-معصومه یعقوبی 1437-زمانیان 1438-اکرم رجائیان 1439-ابراهیم لاچینی 1440-مرتضي رييسي 1441-مسعود کرمي 1442-امير صائمي 1443-فريده غياث الدين 1444-محمدرضا گودرززاده 1445- احمد رحیمی 1446- اصغر میرزایی 1447- طاهره حق شناس 1448- سیدعسگرسیدی 1449-رحیم سرکار 1450- ابراهیم کارگری 1451-مهرداد ملا عباسی 1452- خلیل سوری 1453- کریم رستمی 1454-پروانه آل بویه 1455-  محسن مبینی 1456-حمید مهدیزاده 1457- علی اسدی نامور 1458-صابر ممبینی 1459-حمید افشار 1460- لعیا سلیمانی 1461-اصغر محمدخانی 1462-قاسم رجبی فرشیدهکی 1463-

    

عکس: مراسم روز دانشجو

حضور مجید توکلی در مراسم روز دانشجو
امروز - دانشگاه تهران
دانشجویان پس از حضور مجید توکلی در مراسم شعار می‌دادند «به خانه خود خوش آمدی» این مراسم در دانشگاه های دیگر هم برگزار شد .  

    

پزشک و پرستاری که بخیه کودک ۵ ساله را باز کرده بودند، بازداشت شدند

مقامات قضایی خمینی‌شهر در مرکز ایران می‌گویند که پزشک و پرستاری که بخیه یک کودک ۵ ساله را به دلیل ناتوانی خانواده‌اش از پرداخت هزینه درمان باز کرده بودند، تفهیم اتهام و راهی بازداشتگاه شده‌اند. یوسف کریمی، معاون دادستان خمینی شهر گفته است که احضار این دو نفر در پی شکایت مادر پسر بچه ای به نام "صدرا" صورت گرفته و مراجع قضایی "با قاطعیت" به اتهامات آنها رسیدگی خواهند کرد. او از رسانه ها خواسته که پیش از صدور حکم قضایی برای متهمان از اظهارنظر در این مورد خودداری کنند. اعضای خانواده صدرا روز جمعه ششم آذر او را که چانه اش زخمی شده بود به بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی‌شهر که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اداره می شود بردند و کادر درمانی چانه او را بخیه زدند، اما بعد که متوجه شدند که خانواده صدرا توانایی پرداخت هزینه درمانی را ندارند، بخیه او را باز کردند. انتشار خبر این ماجرا در رسانه ها، از جمله در تلویزیون استان اصفهان، واکنش های گسترده ای را برانگیخت. حمیدرضا طلوعی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت که یک پزشک و یک پرستار که به گفته او اصول اخلاقی و منشور حقوق بیمار را زیر پا گذاشته بودند، از سمت های خود معلق و به مراجع قضایی معرفی شدند. به گفته آقای طلوعی، چانه صدرا درمان شده و روی آن جراحی پلاستیک هم صورت گرفته است. حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران هیئتی را برای بررسی موضوع به خمینی شهر فرستاده و گفته است که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مردم عذرخواهی کرده است.

    

دومین توبیخ به خاطر غلامحسین ساعدی!

به دنبال پخش ویژه‌ برنامه‌ی رادیویی "هفت‌اقلیم" درباره‌ی غلامحسین ساعدی، این برنامه تعطیل شد. محمدصادق رحمانیان، مدیر شبکه رادیویی فرهنگ، درباره اختصاص چهره هفته برنامه «هفت‌اقلیم» به غلامحسین ساعدی گفته: "ناظر پخش این برنامه توبیخ شده و دست‌اندرکاران تولید برنامه نیز عذرشان خواسته شد. برنامه «هفت‌اقلیم» تا دو هفته آینده تعطیل خواهد شد و رویکرد آن از ابتدای دی‌ماه تغییر می‌کند و با عنوانی متفاوت روی آنتن شبکه رادیویی فرهنگ خواهد رفت." با این‌که صادق رحمانیان مدعی‌ست این تصمیم ناگهانی گرفته نشده و از پنج شش ماه پیش پایان برنامه‌ی "هفت اقلیم" قطعی بوده اما تهیه‌کننده‌ی این برنامه، مرتضی صداقت‌گو، از این تعطیلی اظهار بی‌اطلاعی کرده. هفته‌ی گذشته روزنامه‌ی صبا هم که یک شماره‌اش را به غلامحسین ساعدی تقدیم کرده بود، پس از اعتراض روزنامه‌ی کیهان، در نوشته‌ای به قلم مدیرمسئول‌اش بابت این کار عذرخواهی کرد و از روزنامه‌ی کیهان خواست سوابق ارزشی مدیرمسئول روزنامه را  در تهیه‌ی سریال‌های انقلابی در نظر بگیرد!

    

مدارس کرمان در پی شیوع آنفلوانزای خوکی تعطیل شد

گزارش‌ها از ایران حاکی است تا کنون دست کم ۳۶ نفر در اثر ابتلا به آنفلوانزای نوع H۱N۱ که به عنوان آنفلوانزای خوکی شناخته می‌شود، در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داده‌اند. امروز دوشنبه ۱۶ آذر، علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان گفت که با "اعلام وضعیت زرد" در این استان به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزا، مدارس تمام مقاطع تحصیلی و مهد کودک‌های استان کرمان روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر تعطیل است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، آقای رزم حسینی افزایش آنفلوانزا در استان کرمان را "عادی" دانسته و گفته است "اعلام وضعیت زرد در استان کرمان به دلیل احتیاط بوده است". علی اکبر حقدوست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مرگ ۲۸ نفر در اثر ابتلا به ویروس H۱N۱ در این استان خبر داده و حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس هم گفته است که ۸ نفر در استان سیستان و بلوچستان به علت "ابتلا به آنفلوانزای خوکی" جان خود را از دست داده‌اند. به گفته آقای شهریاری علت "شیوع این بیماری خطرناک" در ایران هنوز مشخص نیست. ایرنا

    

More Recent Articles

You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.