صفحات

۱۳۹۴ دی ۲۳, چهارشنبه

roozonline.com: Latest News - سریالی که کمر اسرائیل را نمی‌شکند!roozonline.com: Latest News - سریالی که کمر اسرائیل را نمی‌شکند!


سریالی که به گفته‌ی خالق‌اش می‌تواند کمر کشور اسرائیل را بشکند، به دلیل نداشتن بودجه تولید نخواهد شد! فرج‌الله سلحشور سازنده‌ی سریال‌های مذهبی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بسیج مدعی شده فیلم‌نامه‌ی سریال موسی می‌تواند کمر کشور اسرائیل را بشکند اما  برای ساخت این مجموعه بودجه‌ای وجود ندارد. سلحشور که در این گفت‌وگو تاکید کرده هنرمند نیست و خود را یک "مبلغ" می‌داند، در صحبت‌های‌اش از عدم هم‌کاری صدا و سیما و بی‌میلی خودش برای تامین بودجه از سوی وزارت ارشاد اسلامی گفته و بیان کرده که دوست دارد بودجه‌ی این سریال از سوی مردم و نه فقط مردم ایران که مردم جهان اسلام تامین بشود. اتفاقی که بنا به گفته‌ی خود با عدم استقبال مواجه شده و مردم برای ساخت سریال موسی کمکی نکرده‌اند. مدتی پیش از سوی فرج‌الله سلحشور یک شماره حساب بانکی‌ اعلام شد تا مردم مبالغ  خودشان را برای ساخت سریال موسی به آن واریز کنند اما طبق گفته‌ی سلحشور این مبلغ بسیار ناچیز است و کفاف ساخت یک قسمت از این سریال را هم نمی‌دهد.

    


Sponsor message
powered byad choices

More Recent Articles


Sponsor message
powered byad choices
You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.